Saturday, March 07, 2015

Usaha dari awal

Ada empat perkara yang ada pada setiap orang yang telah berada di garisan kejayaan dalam bidang mereka iaitu mereka mungkin tidak mengenali semua orang, mereka tidak mampu melakukan banyak perkara, mereka juga tidak mampu pergi ke semua tempat dan mereka tidak mungkin sempurna dalam semua perkara. 

Satu-satunya yang mereka boleh dan ada pada diri mereka adalah membina kemahiran yang khusus. Untuk menguasai kemahiran ini mereka meninggalkan sesetengah orang, meninggalkan sebahagian daripada masa dan minat supaya dapat memberi tumpuan untuk memiliki kemahiran. 

Lebih awal kita berusaha memiliki kemahiran ini, lebih cepat kita mendedikasikan diri kita ke arah kecemerlangan.
Post a Comment