Wednesday, December 23, 2009

Kerja dari rumah akan jadi trend

Oleh Shaiful Annuar Khalid

Cadangan Kementerian Kerja Raya melaksanakan kaedah bekerja dari rumah atau telekerja melibatkan seramai 35 pelukis pelan Jabatan Kerja Raya (JKR) bakal direalisasikan Januari ini.

Projek perintis ini bertujuan meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kos-kos berkaitan pengangkutan.

Kaedah bekerja dari rumah ini adalah antara inisiatif terbaru khususnya oleh JKR selari dengan perubahan semasa.

Kaedah ini sudah dilaksanakan di negaranegara maju tetapi masih baru di negara kita ini. Kerja dari rumah ini adalah satu daripada beberapa kaedah bertujuan mewujudkan kerja yang fleksibel.

Selari dengan perkembangan teknologi, khususnya Internet, beberapa bentuk kerja fleksibel sudah dilaksanakan di beberapa negara maju seperti masa kerja anjal, pejabat maya serta perkongsian kerja.

Oleh kerana kaedah kerja dari rumah masih baru di negara kita, kebimbangan yang dilahirkan oleh beberapa pihak seperti Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) serta Yayasan Kerjaya Malaysia (YKM) sememangnya mempunyai asas.

Aspek-aspek seperti disiplin kerja, penerimaan kakitangan terlibat, perubahan suasana kerja serta kos-kos yang terlibat wajar diperhalusi.

Penubuhan jawatankuasa pemantau dilihat mampu memastikan kaedah kerja dari rumah berjalan dengan sempurna.

Organisasi yang mempunyai rancangan untuk memperkenalkan kerja fleksibel seperti kerja dari rumah perlu memahami tujuan perlaksanaannya dan bagaimana perubahan tersebut boleh membantu organisasi serta sejauh manakah ia mampu meningkatkan kepuasan kerja.

Kakitangan juga perlu memahami sepenuhnya matlamat kerja fleksibel tersebut.

Pelaksanaan kerja dari rumah juga sudah tentu memerlukan organisasi menyediakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi terutamanya kemudahan Internet kepada kakitangan terlibat.

Begitu juga dengan kemudahan alat tulis dan sistem sokongan teknologi maklumat.Pelaksanaan kaedah bekerja baru ini haruslah berpandukan kepada prosedur yang jelas agar matlamat sesuatu tugas dicapai sepenuhnya.

Kaedah ini juga menunjukkan bahawa Kementerian Kerja Raya bersedia untuk meletakkan kepercayaan terhadap sekumpulan kakitangan mereka yang patut dicontohi oleh organisasi lain.


Beberapa perubahan yang berlaku pada hari ini seharusnya membuatkan kita bersedia untuk mengubah paradigma sedia ada.

Mungkin dalam masa 10 atau 15 tahun lagi, kita seharusnya bersedia untuk menerima hakikat bahawa komitmen dan prestasi kakitangan bukan lagi bergantung kepada keberadaan mereka di pejabat.

Penggunaan kaedah bekerja dari rumah bukan sekadar untuk menjaga alam sekitar sahaja. Ia juga mampu meningkatkan kecekapan organisasi serta strategi untuk bertindak balas terhadap perubahan dan cabaran.

Beberapa cabaran yang dihadapi oleh golongan pekerja memerlukan intervensi organisasi seperti pelaksanaan kerja yang fleksibel. Antara cabaran tersebut ialah konflik di antara kerja dan keluarga serta bertambahnya bilangan pekerja yang terdiri daripada ibu atau bapa tunggal.

Mereka ini harus menjalankan dua peranan serentak iaitu mencari nafkah dan menjaga kebajikan keluarga. Selain itu kerana semakin bertambahnya bilangan pekerja yang mempunyai kemahiran tetapi tidak mampu memberikan komitmen sepenuhnya untuk berada di tempat kerja.

Seharusnya ini semua akan membuka lebih banyak ruang kepada usaha mereka bentuk semula kerja yang konvensional kepada kerja lebih fleksibel.

Justeru itu, usaha JKR ini perlu dilihat dari aspek positif. Pelaksanaan dan kejayaannya bukan sahaja menjadi tumpuan lain-lain organisasi tetapi juga diperhati dengan penuh minat oleh ahli-ahli akademik.

Ini adalah kerana kajian akademik mendapati kerja fleksibel menyumbang kepada kualiti kerja dan produktiviti tinggi serta kesetiaan. Akibat daripada beberapa perubahan dan cabaran tadi, trend sebegini dijangka berterusan di masa depan.

Justeru itu, organisasi harus bersedia bahawa sesetengah kerja memerlukan koordinasi yang minimum, kakitangan masih mampu untuk memenuhi keperluan tugas rasmi biarpun tidak berada secara fizikal di pejabat.

Apa yang penting ialah wujudnya sifat saling mempercayai serta prosedur yang jelas bagi memastikan objektif sesuatu tugas bukan sahaja dipenuhi tetapi kualiti kerja juga lebih tinggi.

Pada masa hadapan organisasi harus melihat kerja fleksibel sebagai strategi untuk berdepan dengan cabaran-cabaran sumber manusia.

Ia termasuklah dalam soal kekurangan pekerja mahir dan berkelayakan, kekurangan pekerja pengeluaran, masalah brain drain serta kekurangan pekerja yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan.

Dengan peningkatan persaingan dan suasana pasaran yang bergerak pantas, organisasi kini berdepan dengan cabaran untuk menarik dan mengekalkan kakitangan terbaik.

Bakal pekerja berkemahiran tinggi sememangnya lebih mudah memilih majikan yang menawarkan pakej ganjaran kewangan menarik.

Namun bukan semua organisasi mampu menawarkan ganjaran kewangan berdaya saing. Organisasi juga memahami bahawa terdapat banyak sebab kakitangan meletak jawatan.

Kenaikan gaji dan pangkat mungkin mampu menyekat kakitangan dari melepaskan jawatan yang bakal merugikan majikan.

Namun ia masih belum cukup untuk memenuhi keperluan sebilangan kakitangan yang inginkan keseimbangan di antara kerja dan kehidupan di luar kerja.

Seseorang kakitangan melepaskan jawatan atas banyak sebab. Antaranya ialah minat, cabaran, peluang, pembangunan kerjaya dan fleksibiliti. Kemampuan organisasi untuk mereka bentuk kerja yang memungkinkan seseorang individu mencapai keseimbangan di antara kerjaya dan gaya hidup.

Kaedah yang mesra pekerja seperti yang bakal dilaksanakan oleh JKR patut dilihat sebagai projek perintis yang patut menjadi ikutan mengikut kesesuaian sesuatu jawatan. Yang penting, 35 pelukis pelan berkenaan harus membuktikan kaedah ini juga mampu dilaksanakan dengan jayanya oleh kakitangan sektor awam.

Kita yakin segala prosedur telah sedia ada dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak terutamanya yang melibatkan sasaran kerja.

Polisi yang jelas merangkumi aspek-aspek seperti kerahsiaan, aspek keselamatan, kesihatan pekerja, perbelanjaan, penjagaan peralatan yang dimiliki oleh organisasi, lokasi bekerja serta piawaian prestasi adalah perlu bagi memastikan kejayaan sistem baru ini.

Segala bentuk kegusaran seperti yang dilaporkan seperti kos elektrik, suasana kerja yang berbeza dan tahap disiplin perlu diatasi dengan baik agar matlamat dicapai.

Jika projek perintis JKR ini berjaya, ia bakal membuka minda pihak-pihak lain untuk turut menerima konsep kerja fleksibel.

Tepat sekali kata-kata Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa kejayaan projek perintis ini harus diukur berdasarkan faedah kepada organisasi serta kepada kehidupan pekerja.

Konsep bekerja seperti ini jika berjaya dan diterima, bakal membuka ruang kerja untuk golongan lain seperti orang kurang upaya serta ibu tunggal yang mampu bekerja tetapi kurang berkemampuan dari segi mobiliti.


PENULIS ialah Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Universiti Teknologi Mara Perlis

Utusan Online: 23/12/2009)

Monday, December 21, 2009

Hayati Peristiwa Hijrah:Memantapkan Ukhwah Memperkasa Ummah Gemilang

Sumbangan: Norliah Kudus

Tanggal 1 Muharram menemui kaum Muslimin sekali lagi. Setiap kali kita menyambut tahun baru hijrah maka setiap kali itu jugalah banyak persoalan akan timbul bermain di dalam fikiran kita semua. Salah satu persoalan yang berlegar di pemikiran kita semua ialah apa, di mana dan ke mana arah tuju kita semua khususnya umat Islam di negara ini di dalam menghadapi era globalisasi. Seharusnya kita menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai pengajaran dan iktibar atau satu motivasi kehidupan dalam menghadapi pelbagai cabaran era globalisasi kini

Penulis bersetuju saban tahun sambutan Maal Hijrah di sambut samada di peringkat daerah, negeri mahupun kebangsaan. Sambutan ini cukup signifikan bagi kita mengiklankan syiar Islam kepada umat Islam dan bukan Islam sebagai satu medan dakwah. Apatah lagi sambutan ini mendapat perhatian pimpinan-pimpinan tertinggi kerajaan mahupun rakyat biasa malah mendapat liputan luas media eletronik dan cetak. Maka di kesempatan yang ada ini, perlulah digunakan oleh pihak berkuasa agama untuk mengunakan kesempatan yang memperluaskan dan memperjelaskan mesej-mesej Islam kepada semua pihak.

Ilmu merupakan aspek terpenting di dalam anjakan ummah menuju kegemilangan. Setiap individu perlu memastikan agar segala ilmu yang dimiliki mendatangkan kebaikan dan dapat menyumbangkan sesuatu bagi memartabatkan kedudukan agama Islam. Apabila matlamat ini ditanam dalam diri setiap individu, setiap perkara yang dilakukan tidak akan lari dari landasan yang sebenarnya seterusnya akan membentuk diri yang bertakwa, keluarga yang bahagia, masyarakat yang bersatu padu dan berakhlak mulia serta melahirkan negara yang dihormati’.

Hijrah adalah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dalam konteks sirah Nabi, Hijrah membolehkan pengaturan strategi berkesan bagi umat Islam menggemblengkan usaha dan mengukuhkan lagi kekuatan ummah. Justeru itu bagi menghayati peristiwa hijrah ini bukanlah bermaksud sekadar kita berhijrah dari Mekah ke Madinah atau dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi adalah secara menjiwai hikmah perjuangan, pengorbanan dan kebijaksanaan baginda untuk menjana dan menobatkan Islam di mercu dunia demi kesejahteraan umat.

Bertepatan dengan Tema sambutan tahun ini ialah ‘Memantapkan Ukhwah dan Memperkasakan Ummah’. Hijrah turut mengajak bagaimana bermuhasabah dan menilai diri, hati dan jiwa serta usaha-usaha untuk memiliki sifat-sifat mahmudah (terpuji) seperti ikhlas, redha, sabar, amanah dan peribadi mulia. Dalam masa yang sama menghindari sifat-sifat mazmumah (keji) seperti sombong, riak, dengki dan kikir untuk tidak diamalkan dalam kehidupan.

Penulis bersetuju bahawa usaha-usaha mewujudkan GAGASAN 1 MALAYSIA melalui perpaduan dan persaudaraan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga perlu menjadi agenda, peranan dan tanggungjawab bersama untuk dilaksanakan dalam konteks kepentingan umat Islam sejagat dengan penuh hikmat ke arah melahirkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Budaya berfikir dan membaca juga adalah termasuk dalam peribatan kepada Allah. Aspek lain yang berkaitan dengannya ialah budaya tadabbur, tazakkur dan taammul. Apatah lagi sekiranya amalan kita ini menjurus kepada keimanan kepada Allah dan kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi. Islam juga tidak pernah menghalang kemajuan yang dikatakan sebagai salah satu faktor kemunduran umat Islam dewasa ini.

Dalam konteks ‘memperkasa ummah gemilang’ secara jangka panjang, proses pendidikan dan pengilmuan adalah tumpuan paling penting. Ia menghasilkan sumber tenaga manusia yang berkualiti, berdaya bersaing dan memiliki kreativiti yang tinggi. Integrasi kedua nilai ini akan melahirkan epistemologi holistik yang bukan sahaja mampu membentuk tasawur yang mencakupi, malah akhirnya mampu membangunkan tamadun mithali.

Ilmu juga berperanan membentuk masyarakat agar bersifat dinamik, berintegriti, adil, berdaya saing, toleransi dan seimbang dalam menyumbang kepada pembangunan dan menjayakan wawasan negara. Untuk melihat fungsi dan peranan ilmu secara objektif, ilmu perlu diaplikasikan dan dijelmakan ke dalam seluruh kehidupan masyarakat Malaysia dan pastinya agama Islam menjadi tunjang.

Ilmu pengetahuan juga merupakan pemangkin utama dalam merealisikan pembangunan modal insan kerana pelaburan dalam bidang ini akan mampu menjadikan negara kita dihormati dan cemerlang dipersada antarabangsa. Malahan ajaran agama Islam turut menekankan akan kepentingan ilmu melalui surah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad saw, dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 4 yang bermaksud : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan TuhanMulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.”

Dari aspek masa pula, konsep hijrah sangat menitikberatkan masa untuk dimanfaatkan oleh penggunannya, sebelum ianya habis dan berakhir dengan kematian. Perkara ini dijelaskan melalui hadis Rasulullah yang bermaksud : “Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara iaitu masa muda sebelum tua; masa kaya sebelum miskin; masa lapang sebelum sempit; masa sihat sebelum sakit dan masa hidup sebelum mati”. Sama ada kita sedar atau tidak kemajuan dan perkembangan globalisasi kini begitu drastik sekali. Begitu pantas masa meninggalkan kita dibelakang hinggakan hampir merapusi jagatraya ini.

Perkara ini jelas memperhitungkan bahawa keseimbangan pencapaian dan kemajuan amat diperlukan, bukan sahaja dalam melaksanakan khidmat atau ibadat, malahan proses mempertingkatkan darjah ketaatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Dalam hubungan ini era moden dan globalisasi ini akan menguji dan menilai kebijaksanaan kita sebagai manusia di dalam mempergunakan masa agar tidak lalai dengan arus pembangunan dan kemajuan sejagat.

Dengan kata lain, Islam sebagai ad-din perlu diamalkan secara syumul di dalam kehidupan. Islam adalah agama yang bertamadun. Sama ada ditambah perkataan hadhari atau tidak, tidak akan menjejaskan nilaian ketamadunan yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam ajaran yang mulia ini. Penambahan perkataan al-hadhari selepas perkataan al-Islam bertujuan menggambarkan betapa Islam itu bertamadun.

Ilmu juga adalah intipati utama dalam pembangunan individu dalam organisasi. Perkaitan antara manusia dan ilmu dalam membina kegemilangan tamadun manusia yang jitu dan unggul turut diperakui oleh agama-agama lain di dunia ini. Tamadun manusia yang wujud dan dibentuk sejak zaman Nabi Allah Adam a.s lagi hinggalah ke zaman Nabi Muhammad saw sehinggalah ke zaman ini adalah berteraskan kepada kemajuan tamadun manusia yang berasaskan ilmu pengetahuan.

Ajaran Islam tidak lagi dilihat dalam bentuk amalan ritual semata-mata tetapi turut dipraktikkan ke dalam bentuk-bentuk yang nyata sesuai dengan sifat realistik dan praktikal ajaran agama. Ini terbukti dengan usaha-usaha untuk mengislamisasikan seluruh bidang kehidupan seperti ekonomi, budaya, sosial, keagamaan, politik dan sebagainya.

Kejayaan ini dapat dicapai dengan melaksanakan pendekatan yang bersepadu, sistematik, parktikal dan menyeluruh serta konsisten di samping sentiasa memuhasabah diri di dalam usaha meninggikan tamadun dan syiar Islam khususnya. Dalam usaha menyemai dan mempraktikkan nilai-nilai ajaran agama Islam di Malaysia pula, jalan terbaik adalah dengan melakukan siasah syar’iyah serta penuh hikmah dan bijaksana agar sesuai dan sejajar dengan susasana politik dan budaya masyarakat Malaysia.

Semoga tahun 1431H ini dapat memberikan keinsafan kepada kita untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik. Dengan harapan agar kita semua menjadikan sambutan Maal Hijrah sebagai satu titik untuk melihat diri kita atau muhasabah dan peranan kita dalam memajukan umat Islam dan memberikan promosi kepada penganut agama lain tentang betapa indahnya agama kita ini.

Moga-moga kita semua akan dapat menempuhi era globalisasi di tahun baru Hijrah ini dengan satu penghijrahan atau perubahan yang baik dan sempurna dengan diiringi ilmu, iman, amal, takwa serta doa. Marilah kita berdoa kepada Ilahi agar kita semua selamat sejahtera dari sebarang musibah dan bencana serta dibawah lindungan-Nya jua.

Salam Maal Hijrah 1431 kepada semua umat Islam. Bersamalah kita mengharapkan dan mendoakan dengan kedatangan tahun baru hijrah ini, ukhwah dan kekuatan seluruh umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia akan lebih kukuh dan dapat diperkasakan pada tahun akan datang.


E-mel: kudusnorliah@yahoo.com
Blog: http://norliahkudus.wordpress.com

Saturday, December 19, 2009

Gelsemium Sempervirens

Pusat tindakan bagi sistem saraf yang sebabkan pelbagai keadaan kelumpuhan motor. Keletihan umum, pening, mengantuk, jemu dan menggeletar. Degupan jantung lemah, rasa letih dan tidak peduli. Lumpuh di pelbagai rangkaian otot seperti mata, kerongkong, mata, larinks, gegelang-gegelang otot (contoh: dubur), kaki, tangan dan sebagainya. Kelumpuhan selepas sakit kerongkong (diphteria). Otot-otot lemah. Mahu rehat dan amat letih. Koordinasi saraf lemah. Tekanan kerana panas matahari. Sensitif dengan pertukaran udara sejuk. Kanak-kanak takut jatuh dan memegang pengasuh. Lembam. Influenza. Campak. Pellagra (kurang vitamin B kompleks).

Fikiran: Tidak berupaya berfikir atau beri tumpuan. Mental rasa bosan, mudah marah, sensitif; mahu dibiarkan seorang diri. Tidak sedar. Mengingau. Merungut bila dengar sesuatu berita. Tidak mahu bercakap. Tidak berupaya melaksanakan apa yang diucapkan.

Kepala: Pening dan pandangan kabur. Berat; kurang selepas kencing atau buang air besar. Rasa berat dan tertekan. Kepala seperti diikat. Kelopak mata berat, rasa lembam; lega bila baring dengan kepala tinggi sedikit. Sakit sebelah sisi melarat ke telinga dan tepi hidung; menggigil. Rasa hendak letak kepala atas bantal. Sakit kepala melarat ke leher dan bahu. Kerap sakit di belakang kepala selepas sarapan pagi, teruk bila bergerak atau berhenti sekejap-sekejap.

Mata: Kelopak mata berat. Mata rasa lebam, elak cahaya. Anak mata lebih luas. Pandangan kabur dan pening. Pandangan menjadi dua kerana lumpuh otot-otot pada mata. Keliru apa yang dipandang; buta, astigmatism; radang serous. Glaucoma. Sebelah anak mata membesar dan sebelah lagi tidak. Biji mata bergerak berulang-ulang di sisi bila melihat.

Telinga: Tiba-tiba kurang dengar; berdesir dalam telinga.

Hidung: Ledakan bersin secara tiba-tiba, berdenyut-denyut dalam hidung. Hingus berlendir; rasa bergerak dari kerongkong atas hingga lubang hidung kiri, seperti aliran air yang melecur; lubang hidung kanan tersumbat. Pinggir lubang hidung merah dan seperti luka. Coryza akut dengan sedikit rasa sakit kepala. Tukar kedudukan semasa perubahan cuaca.

Muka: Panas, kemerah-merahan. Urat-urat di sekitar muka rasa sakit. Muka sedikit gelap dengan pening dan pandangan kabur. Otot-otot mengecut terutama di sekitar mulut. Dagu bergetar. Rahang bawah jatuh. Otot-otot kaku.

Kerongkong: Sukar menelan; pembengkakan sebabkan sakit telinga. Rasa sakit ketulan pembengkakan dalam esofagus. Sakit kerongkong. Bengkak tonsil.

Perut: Rasa busuk. Hilang lapar. Rasa kosong dan mual. Rimas dan kenyang dalam perut, teruk bila pakaian ketat. Batuk semakin teruk bila sebelah petang/malam. Sendawa masam. Loya dengan pening (terhuyung-hayang) dan sakit kepala. Kejang perut tiba-tiba di sebelah bahagian atas sebabkan boleh menangis. Radang usus yang akut semasa cuaca sejuk. Rasa sakit dalam dinding perut.

Najis: Cirit-birit kerana perubahan emosi, gelisah, berita buruk dan sedih. Najis; kuning kehijauan, warna tanah liat. Tahi lembut tetapi susah keluar. Lemah otot-otot dubur.

Kencing: Banyak kencing; terang, mencurah-curah dengan rasa panas dan terketar; keluar sekejap-sekejap (tidak lawas).

Seks lelaki: Air mani keluar tanpa sengaja; tanpa nafsu; semasa buang air besar. Teruk, rasa tajam dan sakit seperti hendak bersalin di sekitar kawasan pundi-pundi kencing. Abdomen dan kaki kejang semasa hamil.

Pernafasan: Bernafas perlahan dengan keletihan yang melampau. Tekanan pada dada (bahagian bawah). Batuk kering dengan sakit di dada dan hidung kerap berair. Kotak suara sakit (aphonia), susah bercakap, bronchitis, bernafas laju, kekejangan beri kesan pada paru-paru dan diafragma.

Jantung: Berdebar-debar. Rasa jantung akan berhenti jika tidak melakukan sebarang pekerjaan. Degupan kerap, perlahan, lemah, hampir tidak terasa; perlahan tetapi tekanan meningkat; perlahan bila duduk diam, laju bila bergerak.

Kaki tangan/Belakang: Sakit berat. Semua sistem otot berehat sepenuhnya. Lesu; otot-otot rasa lebam. Sakit otot di tengkuk terutamanya dalam bahagian atas otot-otot paru-paru, belakang kalenjar parotid. Lokomotor tersentak-sentak dan hampir lumpuh. Sakit di kawasan lumbar dan pinggul; tidak boleh berjalan. Kaki dan tangan terlalu letih dan bergetar-getar. Letih selepas senaman ringan terutama anggota sebelah bawah.

Kulit: Panas, kering. Ruam terutama di muka dan leher. Biji seperti campak pecah di muka.

Tidur: Tidak dapat rehat, teruk sebelah pagi, mimpi tidak seronok selepas tengah malam. Mudah mendapat radang sebabkan tidak boleh tidur. Tidak bermaya, rasa mengantuk tetapi tetap tidak boleh tidur; terjaga kerana sakit kepala atau sakit perut.

Demam: Menggigil; sakit tidak bermaya di belakang dan anggota hujung (jari dan kaki); rasa letih, setiap petang pukul 4 hingga 5. Mula di tangan, melarat ke belakang, tangan dan kaki rasa sejuk. Demam menggigil, kaki tangan sejuk; kepala dan muka panas. Demam, panas dengan rasa mengantuk; lesu, mahu baring. Lembap sekali-sekala; peluh berterusan; kerap hilangkan rasa sakit. Demam kepialu bila simptom-simptom gugup muncul. Aktiviti ringan sebabkan peluh keluar. Kanak-kanak demam; menggeletar setiap hari pada masa yang sama terutama sebelah pagi. Diikuti rasa panas terbakar dan berpeluh.

Sebab-Musabab: Panas matahari; perubahan mental; takut; kecederaan mekanikal; selepas potong rambut; emosional; melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak biasa; cederakan diri sendiri.

Melarat: Matahari; terlampau panas; keadaan tidak menyenangkan; mendaki; membongkok; selepas potong rambut; cuaca sejuk;sebelum petir; perubahan mental; perokok; semasa fikir penyakit sendiri; pukul 10 pagi; muntah.

Lega: Tunduk; kencing; tempat terbuka; sentiasa bergerak; tutup kelopak mata; rangsangan pada anggota fizikal untuk bergerak.

Konstitusi: Gugup; pletheric; kulit muka merah; perempuan yang sensitif; tidak tahan sejuk; sensitif dengan perubahan cuaca; kenak-kanak; orang muda.


Patologi: Flu; influenza; sakit kepala (migraine); sakit pundi-pundi kencing; sakit semasa datang haid; sakit kerongkong; sakit telinga; saraf-saraf lemah; takut dan fobia; lumpuh sebahagian badan; insomnia; diplopia; sebahagian anggota badan kaku dan mati.

Simptom Utama: Kelopak mata rasa berat, lemah saraf; otot secara amnya lesu, hilang tenaga; mudah terkejut; sakit biji mata.

Thursday, December 17, 2009

Cara Finland martabatkan guru

Oleh Mohd Mahzan Awang

Kita sering didedahkan dengan bagaimana cara Amerika Syarikat dan United Kingdom melakukan lonjakan dalam pendidikan mereka bagi mendepani ekonomi dunia. Ramai pelajar dan pakar pendidikan dihantar oleh kerajaan Malaysia ke negara-negara ini bagi mempelajari ilmu pendidikan.

Namun, sedarkah kita bahawa terdapat negara lain yang menunjukkan prestasi lebih memberangsangkan berbanding kedua-dua negara maju ini?

Indeks kekayaan Legatum 2009 menunjukkan Finland disenaraikan tempat pertama mengatasi Amerika Syarikat (tangga ke-9) dan United Kingdom (tangga ke-12). Indeks kekayaan Legatum merupakan penilaian global tentang kekayaan dan kesejahteraan hidup rakyat di 104 buah negara berasaskan penilaian faktor-faktor lonjakan ekonomi serta kesejahteraan hidup jangka panjang, termasuklah bidang pendidikan.

Indeks ini meletakkan New Zealand di tangga ke-10 dan Ireland di tangga ke-11. Malaysia disenaraikan di tangga ke-39 mengatasi negara Asia Tenggara lain iaitu Thailand (tangga ke-44), Filipina (tangga ke-55) dan Indonesia (tangga ke-61).

Laporan yang dikeluarkan oleh Institut Legatum berpejabat di London ini meletakkan pendidikan di Singapura di senarai ke-26, Thailand di tangga ke-54 dan Malaysia di tangga ke-55. Manakala Filipina dan Indonesia masing-masing di tangga ke-70 dan 75. Pendidikan di Finland disenaraikan sebagai ketiga terbaik selepas Norway (tangga ke-2) dan Denmark (tangga teratas).

Bagaimana Finland menguruskan pendidikan terutama dengan memfokuskan kepada profesion perguruan.

Pengarah Pusat Mobiliti Antarabangsa (CIMO) Finland, Dr. Pasi Sahlberg melaporkan bahawa ramai daripada graduan cemerlang di Finland cenderung untuk memohon menjadi guru.

Peningkatan mendadak berlaku dalam tempoh lima tahun terakhir ini.

Daripada jumlah yang ramai itu, hanya 12 hingga 14 peratus sahaja berjaya dilatih sebagai guru. Ini menunjukkan bahawa guru-guru dipilih dalam kalangan mereka yang benar-benar cemerlang, sama ada dalam bidang akademik dan juga bukan akademik. Hanya yang terlatih sahaja boleh menjadi guru. Ia suatu yang berbeza di Malaysia.

Beban mengajar guru di Finland adalah jauh lebih rendah berbanding di Amerika Syarikat, New Zealand dan Scotland. Di Finland, guru dibebani 600 jam waktu mengajar setahun, manakala di Amerika Syarikat ia mencecah 1,100 jam setahun. Falsafah Finland dalam bab ini menurut Dr. Pasi Sahlberg adalah dengan mengurangkan waktu mengajar bererti memperbanyakkan waktu belajar.

Falsafah ini menggalakkan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar. Adakah ia berjaya mendidik pelajar dalam pelajaran? Kajian lepas mendapati bahawa pencapaian matematik di Finland menunjukkan peningkatan yang lebih memberangsangkan mengalahkan pencapaian pelajar Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom dan New Zealand.

Biarpun pencapaian pelajar dalam matapelajaran Sains di Finland adalah setara dengan negara-negara lain, tetapi tidak wujud jurang perbezaan pencapaian yang besar di antara sekolah-sekolah di Finland.

Oleh kerana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran diukur melalui ujian, maka banyak ujian diperkenalkan di sekolah. Keadaan ini diamalkan di banyak negara.

Guru-guru secara langsung dilatih untuk mengajar pelajar bagi membolehkan pelajar melepasi ujian dengan skor yang baik. Situasi ini dilihat dalam paradoks berbeza di Finland. Pembelajaran dilihat lebih berkesan dengan mengurangkan ujian.

Guru dan pelajar juga tidak didoktrinkan dengan ujian, tetapi ditekankan kepada pembelajaran kendiri. Hasil daripada keadaan ini, kadar celik huruf serta pengetahuan sains di Finland mengatasi Amerika Syarikat, Kanada dan Jepun.

Di Finland, guru-guru dilatih agar menggunakan pendekatan yang lebih bercorak pembelajaran kreatif dan bersahaja. Ia bertujuan untuk merangsangkan perkembangan minda dan menggalakkan budaya fikir dalam kalangan pelajar.

Sebarang perubahan pendidikan di peringkat global dinilai dalam konteks yang berbeza di Finland. Ini adalah kerana akhir-akhir ini banyak usaha memartabatkan profesion keguruan di sesebuah negara dipengaruhi oleh perubahan di peringkat global.

Negara-negara membangun tidak ketinggalan membuat banyak perubahan dengan mengandaikan bahawa ia perlu dilakukan demi memenuhi keperluan peringkat global. Walhal, dalam keadaan tertentu perubahan itu tidak sesuai dengan sesebuah negara.

Justeru, Finland mengambil pendekatan lebih berkati-hati dalam hal ini iaitu dengan mempelajari daripada negara-negara lain sebelum sebarang perubahan dilakukan.

Usaha memartabatkan guru termasuklah memastikan kerjaya ini mempunyai masa depan yang gemilang menerusi kenaikan pangkat. Di kebanyakan negara, akauntabiliti pengukuran kecemerlangan guru diberi perhatian yang serius. Namun di Finland, aspek ini dilihat dalam konteks berbeza. Perkongsian tanggungjawab dalam kalangan guru menjadi faktor kepada penilaian.

Dalam soal mengawal tingkah laku pelajar, memupuk kepercayaan dijadikan teras. Ia berbeza di kebanyakan negara yang percaya bahawa kawalan dan pemantauan guru sebagai teras kawalan tingkah laku.

Perbezaan ini membuatkan tugas dan tanggungjawab guru berada dalam vakum yang berbeza. Ini adalah kerana memupuk saling percaya lebih bersifat menyedarkan pelajar tetapi mengawal pelajar lebih berbentuk komunikasi satu hala yang mewujudkan jurang interaksi antara dua kumpulan ini.

Paradoks di Finland ini menggambarkan bahawa usaha memartabatkan guru bukan sekadar memperkenalkan pelbagai anugerah kecemerlangan tetapi ia lebih bersifat satu usaha yang menyeluruh.

Ia adalah satu usaha bersama dengan pertimbangan yang tinggi wajar diberi kepada pandangan para guru - sama ada guru novis, guru terlatih dan guru yang telah meninggalkan sekolah (pencen dan bertukar kerjaya).

Penulis menyambung pengajian di Universiti Dundee, United Kingdom

(Utusan Online, 16/12/2009)

Wednesday, December 16, 2009

Penjelasan di sekitar Risalah Ta’alim

Penulis: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib
Tahun: 2001
Penerbit: Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, Selangor.
Muka Surat: 424

Keperluan terhadap Risalah Ta’alim sangat tinggi kerana banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin yang cintakan kedaulatan Islam.

Perbicaraan Risalah Ta’alim dan kandungannya yang menjelaskan jalan dakwah dan menerangi petunjuk-petunjuk yang bakal mendatang telah meletakkan kaki seorang muslim di pangkal jalan untuk sampai ke matlamatnya iaitu hendak menjadikan kalimah Allah swt suatu yang paling utama dan tinggi.

Berbincang tentang risalah ini merupakan proses penerokaan yang mencakupi segenap penjuru, bukan sekadar penjelasan dengan pengertian tradisi yang telah sedia maklum. Justeru ia disusun dalam lima bab yang merangkumi konsep umum sekitar Risalah Ta’alim, prinsip dua puluh, rukun bai’ah, kewajipan petugas dakwah dan fatwa al-manar.

Yang menarik perhatian pembaca ialah ketelitian pengungkapan di samping ringkas dan objektif, seorang pendakwah yang jelas bicaranya, berjaya mengetuk pintu minda, membuka sanubari dan mengocak kolam hati dan terus bertakhta di dalam jiwa, hati dan akal.

Menelusuri helaian demi helaian risalah ini, pembaca akan merasai Imam Al-Banna ingin menjelaskan dalam baris-baris kalimatnya skop amali dan praktikal untuk jemaah. Beliau juga telah diberi taufik yang besar kerana keikhlasan yang ada dalam dirinya. Risalah Ta’alim ini muncul sebagai model yang unik, yang telah menjelaskan cengan cermat, melakarkan garis panduan kefahaman dan tonggak pendidikan. Dengan inayah serta prinsip-prinsip harakah bagi ikhwan muslimin dalam jangka masa berdakwah dan perkembangan pembentukan seluruhnya.

Kandungan buku yang hebat ini dihuraikan dengan jelas dan mudah difahami. Dalam ulasannya, Omar Al-Telmesani berkata, ‘Beliau seorang alim dan memiliki kebijaksanaan luar biasa dan jiwanya hidup lagi dinamik, rohani yang suci bersih, amat mengerti dengan penyakit ummah dan menyediakan penawar untuknya. Imam Al-Banna sepertimana kebiasaannya akan menulis sepertimana yang beliau bicarakan tanpa memberat-beratkan atau tidak begitu menghiraukan pengkelasan dan bahagian.’

Melengkapkan bacaan buku ini memberi kefahaman terhadap isu-isu asas yang ada dalam agama Islam dan gerakan dakwah. Bagaimanapun lebih baik jika perbincangan buku ini dibuat dalam bentuk halaqah atau usrah supaya setiap topik dapat diperjelaskan. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa buku ini adalah sebuah panduan yang amat berguna bagi para pendakwah yang mahu meningkatkan kualiti dakwah mereka.

Monday, December 14, 2009

Penyelewengan ajaran sesat di Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Penyelewengan akidah Islam telah diperkatakan sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini masih mengelirukan fahaman segelintir daripada umat Islam kita, menyebabkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Ajaran sesat di Malaysia telah banyak dikesan. Perkembangannya begitu pantas sehingga umat Islam menjadi lemas dan tergugat. Kemunculan ajaran sesat pastinya telah memporak-perandakan masyarakat dan menggugat kekuatan ummah. Sebahagian daripada ajaran sesat itu, menurut jurucakap Unit Penyelidikan Agama, Jabatan Perdana Menteri, berasal dari Pulau Jawa yang terkenal dengan pelbagai bentuk ajaran atau kepercayaan batin (Berita Harian, 21 Oktober 1995). Ajaran sesat yang dimaksudkan dalam perbahasan ini adalah aliran kepercayaan ataupun aliran kebatinan.

Ajaran sesat ini tersebar dengan mempunyai nama dan cara tingkah laku yang tersendiri. Ajaran sesat adalah masalah yang mendapat tanggapan khusus dari kalangan orang-orang yang beragama, lebih-lebih lagi agama Islam kerana hal itu menyangkut masalah iktikad terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan pesatnya teknologi moden, sebahagian ahli masyarakat cenderung mencari ketenteraman hati, nilai keaslian dan kemurnian. Oleh itu wajarlah pada zaman ini ajaran sesat muncul bagai cendawan selepas hujan akibat kurang kefahaman terhadap penghayatan agama Islam.

Definisi ajaran sesat

Pelbagai definisi telah dikemukakan oleh badan-badan kerajaan atau individu berpengaruh dalan hal ehwal agama bagi menerangkan maksud sebenar ajaran sesat ini. Menurut Drs Hj T. Wahidin Soekarno, seorang pakar penyelidikan bidang keagamaan di Indonesia, ajaran sesat ialah satu cabang tentang kepercayaan (terhadap perkara ghaib atau ketuhanan) yang membawa akibat kepada manusia yang percaya dan tersirat daripada akibat itu lebih condong ke arah perbuatan-perbuatan bersifat manusiawi.

Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Brunei, Indonesia dan Malaysia (Mabim) mentakrifkan ajaran sesat sebagai ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam yang mendakwa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan al-quran dan as-sunnah serta ajaran ahli sunnah wal jamaah.

Pusat Islam Kuala Lumpur pula menyatakan ajaran sesat sebagai ajaran yang didakwa berlandaskan Islam tetapi dalam sesetengah hal menyeleweng sama ada disedari atau tidak oleh pengasasnya.

Pada asasnya, ajaran sesat merupakan ajaran baru yang diketuai oleh seorang pengasas dan tindak tanduk malahan bacaan yang diamalkan bertentengan dengan syariat Islam.

Ajaran sesat bukan sahaja berlaku dalam agama Islam malah agama-agama lain juga menghadapi masalah yang serupa kerana penyelewengan yang dilakukan oleh pengikut masing-masing. Ia adalah hasil daripada perkembangan sosiologi dalam sesebuah masyarakat terhadap amalan dan kepercayaan agama yang sedia ada. Ajaran sesat adalah satu ajaran baru yang dihasilkan dan terpisah daripada sesuatu ajaran agama.

Kriteria-kriteria ajaran sesat

Kajian secara terperinci dan ilmiah perlu dibuat terhadap sesuatu ajaran sesat sebelum dikategori dalam kelompok sesat. Dalam hal yang bersangkutan dengan akidah dan iktikad umat Islam, perkara ini perlu dipandang serius dan satu garis panduan perlu diwujudkan untuk mengesahkan bahawa ajaran itu menyeleweng atau sesat. Mabim telah menyenaraikan beberapa kriteria yang boleh dijadikan panduan dalam menghukum sesuatu ajaran sebagai sesat.

1. Kepercayaan kepada rukun-rukun iman dan asas-asas akidah secara bertentangan dan tidak selaras dengan akidah ahli sunnah wal jamaah seperti mempercayai ada kitab lain yang menyaingi atau memansuhkan kitab al-quran dan mempercayai ada kiblat lain selain ka’bah.

2. Mempertikai kebenaran al-quran atau hadis.

3. Mana-mana ketua kumpulan atau sebarang orang yang mendakwa dirinya sendiri atau orang lain sebagai nabi yang terakhir, Nabi Isa a.s, Imam Mahdi dan sebagainya.

4. Kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama yang tersebar di dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada seluruh umat manusia.

5. Pendewaan diri, pemimpin atau kumpulan ajaran tersebut yang bertentangan dengan Islam seperti memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain seperti boleh berkahwin lebih daripada empat.

6. Mengadakan bidaah atau pendapat baru yang bertentangan dengan akidah dan syariah yang diasaskan kepada dalil dan tidak boleh dipertikaikan.

7. Mentafsir dan menghuraikan al-quran dan/atau hadis mengikut sesuka hati.

Jenis-jenis ajaran sesat

Banyak jenis ajaran sesat yang muncul di sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur beberapa tahun yang lepas. Mengikut Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi), terdapat 49 jenis ajaran sesat dan 24 daripadanya dikesan aktif. Ajaran sesat ini adalah:

1. Ajaran Haji Ghazali
2. Ajaran Haji Kahar Ahmad (Rasul Melayu)
3. Ajaran Martabat
4. Ajaran Jahar Damin
5. Ajaran Nordin Putih
6. Ajaran Ismailiyah
7. Ajaran Sheikh Abdul Razak
8. Ajaran Allah
9. Golongan Anti Hadis
10. Ajaran Ayah Pin
11. Ajaran Alsyazaliah
12. Makrifat Ilmu Suluk
13. Sifat Al-Fatehah
14. Pintu Rezeki
15. Ajaran Abu Darshan
16. Ajaran Samaniah
17. Ajaran Qadiani
18. Tareqat Mufaridiyah
19. Tareqat Naqsyabandiah Kadirun Yahya
20. Tareqat Zikrullah Hassan Anak Rimau
21. Tareqat Mahadi Ismail
22. Ilmu Tajali Ahmad Laksamana
23. Ajaran Awang Kerinting
24. Ajaran Bahai


Contoh ajaran sesat

1. Qadiani

Ajaran ini telah mengubah dan meminda ayat al-quran. Penyelewengan ini meliputi maksud, makna dan lafaz. Memansuhkan atau mengubah ayat-ayat al-quran dan hadis sama ada maksud, makna dan lafaz dihukumkan kufur. Dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud,

‘Dan Kami telah turunkan kepadamu ql-quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.’

Menurut ajaran Qadiani, ibadat haji perlu dilakukan di satu tempat yang dinamakan Qadian. Pengasas ajaran ini iaitu Mirza Ghulam Ahmad telah mendakwa dirinya nabi dan rasul serta Nabi Isa al-masih dan Imam Mahdi sakali gus.

2. Bahai

Al-Bahaiah adalah satu kumpulan mazhab yang mendakwa nagbi baru dengan kitabnya yang suci iaitu ‘Al-Bayan’, memansuhkan kitab samamiyah iaitu zabur, taurat, injil dan al-quran. Ajaran ini menjadikan sembahyang sembilan rakaat sekali semalam dan kiblat mereka semasa mengerjakan sembahyang bukannya menghadap ke arah ka’abah sebaliknya menghadap di mana pengasas Bahai berada.

Seperti ajaran Qadiani, ajaran Bahai juga mendewakan pengikutnya dan menganggap pengasas mereka adalah nabi yang terakhir selepas Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan ini amat bertentangan dengan akidah Islam. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang bermaksud,

‘Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.’

Dalam pada itu, ajaran ini mengajak kepada kesatuan dunia yang satu iaitu agama Bahai. Dalam doktrin agama ini, tiga agama samawi iaitu Yahudi, Kristian dan Islam disatukan dengan alasan ketiga-tiga agama ini datang dari Tuhan. Firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 85 yang bermaksud,

‘Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.’

Punca-punca penyelewengan Islam

Penyelewengan akidah dan ajaran sesat dalam kalangan umat Islam negara ini masih berterusan walaupun pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan dan pihak berkuasa untuk mengekangnya. Antara punca yang menyebabkan berlakunya ajaran sesat ialah:

1. Tidak ada pengajaran agama Islam dengan baik dalam sesebuah masyarakat bagi memecah kebuntuan dan salah faham terhadap sesuatu ajaran agama.

2. Tidak ada peruntukan undang-undang yang dapat membendung ajaran sesat hingga ke akar umbi.

3. Berleluasanya perbuatan maksiat dan kemungkaran yang menyebabkan mereka berada dalam kegelapan hidup dan akhirnya mendorong menganut fahaman atau ajaran sesat.

4. Tersebar dengan meluas buku, risalah dan maklumat yang menguatkan ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar.

5. Tidak ada kesungguhan dan kepakaran dalam kalangan pendakwah dan guru agama bagi menangani persoalan penyelewengan akidah.


6. Ajaran Islam yang menyeluruh merangkumi segenap aspek kehidupan manusia tidak diberi perhatian serius bahkan ia diberi penekanan kepada sudut dan bidang tertentu sahaja.

7. Masyarakat tidak peka untuk bersama-sama berfikir masalah ini kerana kesibukan kerja yang menjurus pada kepentingan individu.

8. Masyarakat Islam kurang memahami ajaran Islam, mencampur-adukkan pelbagai ajaran agama dan menganggap semua agama adalah sama.

9. Individu atau kelompok tertentu memerlukan sesuatu untuk mengisi atau mengatasi masalah dan keperluan diri.

10. Ajaran Islam yang menyeluruh merangkumi segenap aspek kehidupan manusia tidak diberi perhatian serius.

11. Pengaruh atau kesan daripada persahabatan dan perdebatan dengan golongan ajaran sesat.

12. Kepentingan peribadi seperti kekayaan, politik dan seks.


Kajian kes

Bagi memahami dan mengetahui ajaran sesat yang berlaku di Selangor, kita boleh menyelidik salah satu kes berkenaan iaitu ajaran sesat Haji Ghazali. Pengasas dan pengikut ajaran ini telah mengikuti program pemulihan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (Jais).

Biodata pengasas;

Nama: Ghazali Othman
Umur: 53 tahun
Asal: Indonesia
Jenis ajaran: Ajaran Haji Ghazali
Pusat operasi: Kampung Sijangkang, Kuala Langat, Selangor.
Jumlah pengikut: 43 orang
Mula dikesan: Februari 1995

Aspek penyelewengan;

1. Pengurusan jenazah- jenazah disembahyangkan oleh tiga orang sahaja berulang kali.

2. Pengkebumian jenazah- dilarang membaca talkin dan tali pengikat kain di kepala tidak dibuka.

Rentetan kejadian;

Pengasas yang berasal dari Indonesia ini pernah menuntut ilmu agama yang lama di daerah kelahirannya iaitu Jawa dan mula berhijrah ke Malaysia kira-kira dua tahun sebelum mula dikesan. Penghijrahan pada peringkat awal adalah untuk mencari kerja sebagai menampung kehidupan keluarga di tempat kelahirannya. Namun beliau tertarik untuk memberi ilmu agama kepada penduduk setempat di mana beliau tinggal kerana melihat suasana penduduk kampung yang dikatakan tidak melambangkan diri-diri Islam dan kurang penghayatan agama.

Bermula dari situ, beliau mula memberi pengajaran agama sedikit demi sedikit dan akhirnya kehadiran beliau dapat diterima penduduk kampung di situ. Seterusnya bersama pembantu dan pengikut setia, beliau telah mengadakan kelas pengajian agama. Gerak kerja dan penyebaran agama berlaku dalam keadaan baik dan lancar selama satu setengah tahun. Penduduk kampung yang dhaif dalam bidang keagamaan terus mengikuti ajaran agama yang diperkenalkan tanpa mengesyaki apa-apa. Kelas pengajian berjalan baik dan penduduk kampung amat menghormati beliau sebagai guru agama. Jika sebelum itu Haji Ghazali mendapat pendapatan dengan bekerja sebagai pembantu kedai tetapi kini beliau telah memperoleh pendapatan hasil daripada kelas agamanya.

Penyelewengan ajaran Haji Ghazali bermula apabila seorang anak kepada pengikut setia beliau meninggal dunia. Kelompok masyarakat yang berasa janggal dengan penyempurnaan jenazah telah membuat aduan kepada pihak berkuasa.

Berdasarkan aduan, si mati mewasiatkan agar jenazahnya diuruskan oleh kumpulan Haji Ghazali. Bagaimanapun keluarga dan saudara si mati terperanjat apabila kumpulan itu melakukan beberapa perkara yang dianggap bertentangan dengan kefahaman mereka semasa menguruskan jenazah. Perkara tersebut ialah jenazah hanya disembahyangkan oleh tiga orang termasuk imam (pengasas ajaran tersebut) beberapa kali. Kemudian tiga orang lelaki lain (pengikut) turut melakukan perkara yang sama beberapa kali. Keluarga si mati turut mendakwa, kumpulan itu tidak membaca talkin ketika jenazah dikuburkan manakala ikatan kain kafan di bahagian kepala jenazah tidak dibuka. Menurut penduduk kampung, banyak ajaran yang dilakukan menyeleweng dari agama Islam tetapi tidak dilaporkan kerana kejahilan penduduk kampung sendiri yang tidak mahu bertanya kepada pendakwah bertauliah daripada pihak Jais.

Dalam program pemulihan yang dilalui oleh Haji Ghazali, beliau berasa tidak salah untuk membuat sesuatu yang memudahkan pengikut ajarannya. Beliau bertegas bahawa ajarannya bersandarkan al-quran seperti memetik maksud ayat al-quran iaitu hendaklah kamu memudahkan dan janganlah kamu menyusahkan dalam penyampaian agama Islam. Justeru beliau bertaqlid bahawa semua itu dilakukan semata-mata untuk memudahkan pengikutnya yang sebelumnya berada dalam kejahilan beragama.

Di samping itu beliau mendakwa semua tindakannya adalah betul kerana beliau adalah orang yang lebih mengetahui daripada orang lain dan boleh melakukan sesuatu menurut kehendak hati. Ini kerana beliau sudah mempunyai pengikut dan menjadi ketua, dua faktor yang menyebabkannya berhak untuk mengarah apa sahaja kepada pengikutnya tanpa mendapat bantahan.

Apabila penduduk kampung melaporkan kegiatannya kepada pihak berkuasa, beliau merasakan sebagai kejahilan masyarakat Islam yang tidak faham. Beliau menuduh penduduk kampung telah menyeleweng dan sesat disebabkan tidak mengikut perintah yang telah dikeluarkannya. Biarpun berada dalam program pemulihan, beliau masih merasakan setiap pengajarannya tidak menyeleweng dan sesat malah menganggap masyarakat Islam di Malaysia perlu mengikut ajaran yang dibawanya sebagai penambahan kepada pahala dan penghapusan dosa.

Langkah–langkah mengatasi

Permasalahan ajaran sesat yang kian rumit mengundang cabaran kepada semua lapisan masyarakat untuk mengekangnya. Ajaran seperti ini tidak sepatutnya dibiarkan begitu sahaja kerana ia akan merebak dalam masyarakat. Pencegahan di peringkat awal amat perlu bagi memastikan jiwa bersih daripada kekotoran dan penyelewengan.

Bagi menghadapi ajaran sesat, Majlis Agama Islam Brunei, Indonesia dan Malaysia (Mabim) telah mengemukakan beberapa tindakan untuk menghalang kegiatan ini yang merangkumi berbagai-bagai perkara.

1. Menyebarkan maklumat kepada orang ramai dengan sejelas-jelasnya mengenai sesuatu ajaran melalui pendidikan formal dan tidak formal, seminar, khutbah dan sebagainya.

2. Meningkatkan aktiviti dakwah bagi menjamin keberkesanan penerangan kepada orang ramai mengenai akidah ahli sunnah wal jamaah.

3. Mengadakan langkah-langkah pengawalan berbentuk pentadbiran seperti, (i) mengelaurkan fatwa dan kenyataan berhubung ajaran sesat, (2) menyediakan garis panduan untuk guru agama dan pendakwah, dan (3) mengadakan langkah pemulihan kepada guru dan pengkut ajaran sesat.

4. Pengharaman bahan-bahan percetakan, penerbitan dan pengedaran bahan-bahan bercetak yang mengandungi ajaran-ajaran sesat kepada orang ramai.

5. Pengharaman melalui undang-undang dan peraturan terhadap penyebaran dan pengamalan ajaran sesat.

6. Mengambil tindakan undang-undang yang bersesuaian terhadap pengasas, penyebar dan pengikut sesuatu ajaran sesat.

Dalam pada itu, beberapa saranan tertentu telah dikemukakan oleh Drs Haji T. Wahidin Soekarno kepada umat Islam dan pegawai pemerintah bagi menangani penyebaran ajaran sesat.

1. Umat Islam

i. Mereka perlu sentiasa berhati-hati dalam menghadapi pujukan dan pengaruh setiap usaha yang merosakkan iman.

ii. Memberi bantuan seperti memujuk pengikut ajaran sesat untuk kembali ke pangkal jalan dan menjalani kehidupan seperti biasa.

2. Pengikut ajaran sesat

i. Kembali kepada ajaran agama Islam yang benar untuk mengatur kehidupan seterusnya.

ii. Merujuk pakar agama yang diberi tauliah atau memiliki tahap kelayakan agama yang tinggi dalam setiap perkara yang menimbulkan masalah dan pertanyaan.

3. Pihak berkuasa agama

i. Berusaha mengadakan pendekatan bimbingan dan kaunseling kepada pengikut ajaran sesat.

ii. Mengawasi jangan sampai ajaran sesat berkembang dan membahayakan keselamatan masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Ajaran sesat merupakan salah satu daripada penyelewengan sosial yang banyak diperkatakan sepanjang masa. Walaupun tidak nampak kesan kritikal seperti pelacuran, dadah atau merempit tetapi ia juga perlu diberi perhatian kerana melibatkan akidah umat Islam. Masalah ajaran sesat memberi impak yang besar kepada masyarakat kerana dengan berlaku penyelewengan akidah akan menyebabkan individu berkenaan membuat tanggapan yang salah terhadap ajaran agama Islam. Selain itu ia juga boleh membawa kepada punca masalah yang lebih besar seperti eksploitasi seks, penipuan atau pemerasan. Tindakan tegas mesti dilakukan oleh pihak berkuasa agama untuk membendung ajaran sesat daripada sampai ke tengah masyarakat. Dalam pada itu jangan pula ada pihak yang menyokong dan memberi ruang kepada individu untuk menyebarkan ajaran sesatnya.

Sunday, December 13, 2009

Keselamatan pengantin

Kematian seorang pengantin lelaki kerana kemalangan jalan raya selepas empat jam majlis akad nikah memang peristiwa tragik. Ketika inai masih merah menyala di jari-jemari, isterinya menahan pilu mengenangkan musibah yang menimpa diri. Benarlah ketentuan hidup adalah milik Allah swt dan sebagai hamba-Nya, kita mesti menerima apa juga ketentuan berkenaan.

Bercinta dan gagal berkahwin adalah lumrah kerana setiap orang inginkan pasangan yang betul-betul menepati kehendak diri. Barangkali juga nilai hidup yang berubah menyebabkan seseorang ingin mencari pasangan yang satu nilai dengan dirinya. Namun keadaan ini boleh lagi diterima berbanding bercerai mati selepas beberapa jam bergelar isteri.

Peristiwa yang berlaku ke atas pasangan pengantin dari negeri berjiran, Kedah dan Perlis disiarkan dalam media dan menjadi perhatian umum. Dalam keadaan semua persediaan telah dilakukan dengan sempurna, mood keluarga kedua-dua pihak juga dalam kemuncak kegembiraan. Pelamin yang dihias indah hanya menunggu masa untuk menerima pasangan suami isteri yang bagai pinang dibelah dua. Akhirnya, pelamin bercucuran dengan air mata dan bertemankan buku Ya Sin.

Kadangkala keluarga pengantin begitu teruja untuk mempastikan majlis perkahwinan berjalan dengan lancar. Urusan makan dan minum jemputan menjadi perhatian, majlis persandingan diletakkan keutamaan sedangkan keselamatan diri untuk bergerak dari rumah sendiri ke rumah pasangan kurang diberi perhatian. Keadaan kereta yang jarang disenggara, tayar yang kurang angin dan haus, lampu dan brek keselamatan yang rosak dan pemanduan yang tidak berhati-hati menjadikan hari yang indah bertukar menjadi tragedi.

Tidak ada siapa yang patut disalahkan dalam kemalangan berkenaan melainkan persediaan yang kurang mantap apabila bergerak di atas jalan raya. Sewajarnya berkonvoi adalah kaedah yang sering dilakukan ketika mengiringi pengantin baru supaya pengguna jalan raya yang lain sedar dan memberi keutamaan kepada konvoi berkenaan. Berkonvoi juga menarik perhatian orang ramai untuk bersama-sama merasai keseronokan majlis perkahwinan. Ia bertukar menjadi masalah dan igauan apabila kereta pengantin sendiri yang terlibat dalam kemalangan. Bagi mengelakkan majlis perkahwinan bertukar menjadi majlis tahlil, semua persediaan mesti diberi keutamaan dan sentiasa memohon kepada Allah swt agar majlis yang dirancang berada dalam keadaan selamat.

Di Malaysia, musim cuti sekolah menjadi pilihan untuk melangsungkan perkahwinan. Ia dimeriahkan dengan majlis kenduri besar-besaran kerana masyarakat hari ini semakin global dan tinggal berjauhan. Dalam majlis seperti inilah saudara-mara yang jauh dan dekat dapat bertemu dan bertanya khabar. Ada pula yang mengambil kesempatan memperkenalkan anak-anak yang semakin membesar. Dalam erti kata lain, majlis perkahwinan menjadi tempat untuk mengukuhkan ikatan sosial sesama saudara-mara.

Saturday, December 12, 2009

Pendidikan anak-anak dalam Islam Jilid 1

Penulis: Abdullah Nasih Ulwan
Tahun: 2002 (cetakan kesebelas)
Penerbit: Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura.
Muka Surat: 612

Buku tebal ini boleh dianggap sebagai ensiklopedia dalam pendidikan anak-anak menurut acuan Islam. Penulis buku, Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang pakar dan pensyarah pengajian Islam di Universiti Al-Malik Abdul Aziz, Jeddah memiliki keupayaan luar biasa untuk mengupas pendidikan anak-anak dari pelbagai sudut kehidupan.

Jilid 1 buku ini mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama mengenengahkan empat bab yang menyentuh tentang perkahwinan misali, perasaan naluri terhadap anak-anak, hukum-hukum yang bersangkut-paut dengan anak-anak yang baru dilahirkan dan penyelewengan yang terjadi dalam proses membesarkan anak-anak. Semua bab ini diperincikan dalam subtopik yang kecil.

Bahagian kedua mengandungi enam bab yang berbicara tentang tanggungjawab mendidik dalam soal keimanan, pendidikan moral, jasmani, perkembangan mental, rohani dan sosial. Kebanyakan huraian berkisar dalam bentuk membina tabiat dan adab sama ada dalam keluarga atau majlis keramaian.

Keistimewaan buku ini terletak pada topiknya yang luar biasa, perbahasan yang sangat luas, menyeluruh dan mencakupi segala aspek pendidikan dan pengetahuan Islam tentang pendidikan. Setiap isu diperkukuhkan dengan al-quran dan hadis yang menepati maksud isu berkaitan.

Penterjemah, Syed Ahmad Semait mengakui buku ini terlalu tebal dan berhempas-pulas melakukan kerja-kerja terjemahan dengan berhati-hati. Beliau turut kagum dengan masa dan usaha yang diberikan oleh Abdullah Nasih Ulwan ketika menulis buku ini. Manfaat sebenar adalah mereka yang mengambil perbahasan yang disediakan untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian.

Setiap rumah tangga muslim wajar memiliki buku ini kerana ia menerangkan dasar-dasar yang utama dalam cara pendidikan yang teguh bagi anak-anak serta menyediakan mereka sebagai anggota yang baik di dalam kehidupan, sebagai askar-askar yang kuat bagi membentengi Islam
dan sebagai pemuda-pemuda yang cergas memikul di dalam jiwa mereka setinggi-tinggi erti kemuliaan, pengorbanan dan kesediaan untuk mempertahankan Islam.

Saturday, December 05, 2009

Abies Nigra

Bertindak ke atas dinding mukus perut yang sebabkan sakit selepas makan dan gangguan berkaitan perut seperti perut terasa sendat kerana pakaian yang ketat.

Fikiran: Lemah semangat dan kecewa. Gugup; tidak dapat berfikir atau belajar dengan baik.

Kepala: Pening. Rasa lemah. Sakit kepala. Kepala panas dengan ruam merah di pipi.

Telinga: Sakit dalam saluran telinga kiri.

Muka: Pucat, sejuk dan cengkung. Dagu rasa panas dan terbakar.

Kerongkong: Rasa tersumbat; rasa ada sesuatu yang terlekat dalam tekak.

Perut: Lapar dan bangun tengah malam. Hilang selera makan di sebelah pagi tetapi sangat benci makan di sebelah petang dan malam. Sakit selepas makan makanan yang panas. Berterusan rasa tekanan di perut kalau pakaian ketat; teruk kalau letih. Rasa ada mangkuk keras dan telur yang tidak dihadam, sakit perut kerana minum kopi atau menggunakan tembakau.

Najis: Sembelit.

Seks perempuan: Haid lewat.

Jantung: Berat, degupan perlahan; sakit seperti dipotong-potong.

Umum: Susah bernafas. Sesak nafas. Sakit belakang. Rheumatik dan sakit dalam tulang-tulang. Panas dan sejuk silih berganti.

Tidur: Siang tidur, malam berjaga.

Monday, November 30, 2009

Dari Beirut ke Jerusalem

Penulis: Dr Ang Swee Chai
Tahun: 2007 (edisi Bahasa Malaysia)
Penerbit: Harakah, Kuala Lumpur.
Muka Surat: 403

Sabra dan Shatila adalah kem pelarian Palestin yang telah dimusnahkan oleh sekutu tentera Israel ejen-ejennya pada September 1982. Dalam masa empat hari iaitu U 15 hingga 18 September, seluruh kawasan di kem tersebut ditutup dan tentera menembak membabi-buta sesiapa sahaja yang mereka nampak.

Tanpa mengira sama ada lelaki atau wanita, orang tua atau kanak-kanak, di mata tentera-tentera ini ialah semuanya menjadi sasaran. Semasa tentera berada di darat, pesawat pejuang canggih tentera udara Israel berterusan menggugurkan bom bagi meranapkan bangunan yang ada.

Mangsa-mangsa yang cedera meraung sekuat hati dalam bilik pembedahan terbuka. Jika sempat, mereka dibawa ke hospital paling hampir dan mendapat rawatan segera. Namun, operasi bedah dilakukan tanpa sarung tangan, topeng muka, anaestetik atau bekalan elektrik.

Mangsa-mangsa yang ditembak dan dibom bergelimpangan dibiarkan kerana masing-masing melarikan diri untuk berlindung daripada keganasan tentera Israel. Bilik mayat sesak dengan pesakit yang meninggal dunia. Ada mayat orang tua, kanak-kanak dan wanita. Mereka disusun bertindih-tindih kerana kekurangan ruang.

Banyak lagi kisah penderitaan rakyat Palestin selepas diserang oleh tentera Israel diceritakan dengan jelas oleh Dr Swee Chai. Pengalamannya melihat keadaan sebenar orang Palestin di Sabra dan Shatila telah mengubah persepsinya terhadap negara Israel dan rakyat Yahudi. Beliau melihat Israel sebagai sebuah negara yang zalim dan membunuh rakyat Palestin sama ada terang-terangan atau sembunyi.

Saturday, November 28, 2009

Veratum Album

Bertindak pada sistem pemakanan, beri kesan terhadap keupayaan mental yang lemah. Simptom-simptomnya ialah peredaran darah tidak baik dan sebabkan rasa sejuk, rebah, letih, muntah yang berlebihan, angin perut, kekejangan, otot-otot terjerut, banyak berpeluh dan demam.

Fikiran: Meracau, cakap tentang agama, sembahyang tunggang-langgang, caci-maki sepanjang malam, rasa tidak bernasib baik.

Kepala: Pening dengan peluh di dahi. Kepala panas.

Mata: Ada lingkaran biru atau hitam. Berair dengan tanda kemerah-merahan. Penglihatan berganda.

Hidung: Keluar darah.

Muka: Pucat, sejuk dan cengkung. Dagu rasa panas dan terbakar.

Mulut: Lidah sejuk, kering, pecah-pecah, merah dan bengkak. Rasa haus.

Perut: Lapar; mengidam buah, jus dan makanan masam. Sangat haus dengan air sejuk tetapi muntah bila diminum.

Seks Perempuan: Haid terlalu awal dan banyak.

Pernafasan: Susah bernafas dengan sesak di dada. Batuk diiringi kahak, muka biru dan kencing secara tidak sedar.

Umum: Seluruh tubuh menggigil. Tiba-tiba tenaga merosot. Sangat lemah dan letih.

Melarat: Selepas minum; sebelum dan semasa berak; bila bangun.

Lega: Semasa duduk dan baring (kecuali ketika badan lemah).

Patologi: Cirit-birit, perut memulas-mulas, penyakit saraf- gila,sedih, kecewa (kaitan agama), endometritis, bronchitis, kanak-kanak, pengsan kerana tahan sakit, demam sejuk, loya dan muntah (perempuan hamil).

Simptom Utama: Peluh sejuk di dahi; haus dengan air sejuk tetapi muntah bila minum.

Wednesday, November 25, 2009

Jangan bunuh intelektual

Dr. Mohd. Asri Zainal Abidin, bekas Mufti Perlis dan pensyarah Universiti Sains Malaysia (USM) intelektual. Namun, sebagai manusia biasa, beliau tidak bebas daripada kelemahan. Begitu juga intelektual lain. Justeru, mereka boleh dikritik. Tetapi, cara beliau diserang baru-baru ini adalah tidak adil. Begitu juga dengan cara intelektual lain yang pernah diserang.

Islam meletakkan intelektual/ulama di tempat tertinggi, iaitu sebagai pewaris para Nabi (Hadis riwayat At-Tirmidzi). Kita memerlukan intelektual untuk mendefinisi, meneroka, membentuk, membangunkan, mempertahankan dan meneruskan tamadun dan peradaban.

Membina intelektual yang hebat, kelas pertama dan bertaraf dunia bukanlah mudah. Kita melakukan segala-galanya untuk melahirkan dan memperkukuhkannya. Antaranya, ialah menyediakan pensyarah universiti berkelulusan PhD atau setaraf.

Kita juga berusaha mewujudkan iklim yang kondusif untuk membangunkan intelektual dan meningkatkan peranannya. Antaranya ialah melonjakkan budaya ilmu, menggalakkan debat, merancakkan penyelidikan dan memperbanyakkan penulisan.

Menurut Syed Hussein Alatas (1977), dalam bukunya Intelektual Masyarakat Membangun, definisi intelektual ialah "orang yang memusatkan diri untuk memikirkan idea dan masalah, bukan kebendaan, dengan menggunakan kemampuan akliahnya".

Menurutnya lagi, "Pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu atau memiliki sesuatu gelar tertentu belumlah membuat orang menjadi intelektual, walaupun hal ini sering kali berdampingan: banyak didapati pemegang gelar dan profesor yang tidak memusatkan diri untuk mengembangkan bidang mereka atau berusaha menemukan pemecahan atas masalah tertentu dalam bidangnya. Sebaliknya, orang yang tanpa kelayakan akademik dapat menjadi intelektual apabila dia memanfaatkan kemampuan berfikirnya dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pokok bahasan yang diminatinya."

Intelektual diharapkan memikul amanah tamadun dan peradaban dengan sebaik-baiknya. Mereka perlu mengelakkan diri daripada menjadi fenomena di US, iaitu yang disebut oleh Frank Furedi (2004) dalam bukunya Where Have All the Intellectuals Gone?, di mana pemikir seperti Betrand Russel, Raymond Williams atau Hannah Arendt, iaitu tokoh yang mempunyai ilmu yang tulen, visi yang luas dan prihatin terhadap isu-isu masyarakat telah diganti oleh peramal yang dangkal, pengkaji yang apologis dan pakar pemutar isu.

Intelektual subur dalam masyarakat yang menghayati budaya ilmu, yang menurut Wan Mohd Nor Wan Daud (1991) dalam bukunya, Penjelasan Budaya Ilmu, ialah masyarakat yang meletakkan ilmu dan ilmuwan di tempat tertinggi, sentiasa menuntut, mengembang dan mengongsi ilmu serta setiap keputusan adalah berasaskan ilmu.

Malangnya, dalam sejarah, berlaku beberapa tragedi intelektual dibunuh. Di barat, ada intelektual dibunuh kerana bertentangan pendapat dengan pihak berkuasa agama. Di timur, ada Revolusi Kebudayaan yang mengorbankan satu generasi intelektual. Di sini, intelektual Kaum Muda dihentam Kaum Tua.

Antara ciri-ciri lazim intelektual dan penentangnya ialah:

-Intelektual berusia muda, walaupun ada yang berumur. Penentangnya lebih tua, atau kalaupun muda, tetapi tua pemikirannya.

-Intelektual rajin menulis buku dan rencana, membentang kertas kerja di seminar ilmiah, menjadi kolumnis, sering diundang media elektronik serta ada laman web, blog dan sebagainya. Penentangnya kurang rajin.

-Intelektual aktif mengeluarkan pendapat tanpa ragu atau ampu. Penentangnya kurang aktif.

-Intelektual kritis, progresif dan adakalanya berbeza dengan pemikiran arus perdana. Penentangnya jumud, sering bersama arus perdana, manakala arus perdana adakalanya tidak mempunyai apa-apa pemikiran pun.

-Intelektual artikulasi. Penentangnya tidak mampu berhujah.

-Intelektual menggunakan pendekatan bijaksana, dinamik dan sesuai dengan keperluan kontemporari. Penentangnya terikat dengan pendekatan lama yang ditolak kumpulan sasar.


Sebenarnya, penentangnya tidak mengikuti atau memahami idea baru yang disampaikan intelektual. Kalaupun ada idea lama yang diungkap semula, bukankah sentiasa ada manusia baru yang perlu diulangkan ajaran yang sama? Contohnya, guru yang sama perlu mengajar subjek yang sama setiap tahun kerana menerima murid baru.

-Tuduh pendapat intelektual bukan idea baru tetapi idea lama yang dikitar semula. Sebenarnya, penentangnya tidak mengikuti atau memahami idea baru yang disampaikan intelektual. Kalaupun ada idea lama yang diungkap semula, bukankah sentiasa ada manusia baru yang perlu diulangkan ajaranyang sama? Contohnya, guru yang sama perlu mengajar subjek yang sama setiap tahun kerana menerima murid baru.

-Tuduh intelektual bincang perkara ranting dan bukan fundamental atau prioriti. Sebenarnya, penentangnya tidak mengikuti atau memahami ketika banyak perkara fundamental dan prioriti dibincangkan intelektual, lalu diambillah perkara ranting itu untuk ditonjolkan.

-Tuduh intelektual membawa faham yang salah. Sebenarnya, penentangnya tidak tahu pun apa yang dikatakan salah itu, tidak tahu bahawa apa yang dikatakan salah itu tidak salah pun, dan tidak sedar bahawa dirinya sendiri pun menggunakan apa yang dikatakan salah itu.

-Tuduh intelektual mengelirukan. Sebenarnya, penentangnya tidak selesa dengan tradisi ilmu yang menggalakkan debat dan lebih suka menggunakan kuasa untuk menutup mulut orang lain.

-Tuduh intelektual menonjolkan diri. Sebenarnya, penentangnya yang tidak berbuat apa-apa dan iri hati melihat orang lain lebih.

-Tuduh intelektual rapat dengan orang yang dianggap kurang baik. Sebenarnya penentangnya bersifat prejudis, menganggap dirinya sempurna.

-Tuduh intelektual mencerca ulama. Sebenarnya intelektual bukan "mencerca", tetapi "mengkritik", yang digalakkan tradisi ilmu. Kecualilah jika ulama maksum lalu tidak boleh dikritik. Masalahnya, ada yang mendakwa ulama itu bukan pun ulama.


Tetapi, apa yang lebih penting ialah mengapakah dibezakan antara "intelektual" dan "ulama"? Masihkah ingin diteruskan unsur sekularisme dalam menguruskan Islam dengan mewujudkan golongan penguasa dan pendominasi agama serta terus menerus memisahkan intelektual dengan ulama?

Lupakah kita pada usaha-usaha, contohnya, "pengislaman ilmu" oleh Ismail Faruqi dan "mengintelektualkan ulama dan mengulamakkan intelektual" oleh Mohd Natsir?

-Tuduh intelektual muda kurang pengalaman atau tidak menghormati orang tua. Sebenarnya penentangnya lupa bahawa dunia telah berubah. Pengalamannya mungkin tidak lagi relevan, hormat perlu diusahakan bukan dipaksakan dan kini wujud konsep baru seperti penghakupayaan dan partisipasi orang muda.

-Larang intelektual bercakap tajuk tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip kebebasan bersuara.

-Utamakan seniority dalam peruntukan penyelidikan atau lantikan jawatan hingga intelektual ketinggalan. Ini bertentangan dengan nilai kecemerlangan.

-Cari, malahan cipta, kelemahan intelektual. Ini dendam peribadi.

-Apabila berlaku pertelingkahan antara intelektual dan penentangnya, maka penentangnya mencadangkan agar berdamai. Tetapi, perdamaian perlu dilaksanakan dengan adil.


Apabila intelektual yang diserang mempertahankan haknya, penentangnya tidak mampu berhujah, lalu menyelamatkan diri dengan mencadangkan berdamai. Kalau perkara ini berulang, maka intelektual akan sentiasa menjadi mangsa penentangnya dalam fenomena pembulian intelektual.

Kesimpulannya, kita perlu memperkukuh, bukannya membunuh intelektual.

Datuk Saifuddin Abdullah ialah Timbalan Menteri Pengajian Tinggi

(Utusan Online, 25/11/2009)

Tuesday, November 24, 2009

Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (5)

Laluan perdagangan manusia

Bagi menambah kefahaman kita terhadap perdagangan manusia, kita wajar memahami dua perkara asas: apakah yang dimaksudkan dengan penghijrahan tidak beraturan (irregular) dan perbezaan di antara perdagangan dan penyeludupan manusia.

Penghijrahan tidak beraturan merujuk kepada penghijrahan sama ada menggunakan pemeriksaan ataupun tidak, atau memasuki sesebuah negara dengan visa atau dokumen palsu, atau tinggal lebih masa setelah mendapat dokumen. Pendatang-pendatang asing Cina dilihat menggunakan pihak ketiga untuk membantu mereka seperti kongsi gelap bagi mendapatkan visa palsu, membayar seseorang untuk membantu mereka menyeberang sempadan atau dieksploitasi oleh pihak ketiga yang membawa mereka merentas sempadan.

Tujuan perdagangan bukan semata-mata membawa masuk pendatang asing dari satu negara ke negara lain sebaliknya mengambil kesempatan ke atas pendatang asing berkenaan yang dilihat kerap kali melanggar hak-hak asasi manusia.

Penyeludupan hanya melibatkan pendatang asing yang dibawa merentas sempadan. Sepanjang proses ini, mereka menderita dipukul, dirogol dan/atau dibawa dengan bot yang tidak diketahui selamat dan boleh membawa maut.

Jajaran

Kumpulan-kumpulan jenayah mafia yang melibatkan diri dalam aktiviti penyeludupan dan perdagangan manusia sentiasa mengubah bentuk operasi mereka bagi menyesuaikan diri. Ia terpaksa dilakukan bagi diadaptasi dengan perubahan undang-undang supaya bisnes dapat diteruskan. Justeru, operasi yang lebih fleksibel menjadi keutamaan. Jajaran yang digunakan untuk membawa ‘muatan manusia’ kadangkala mudah dan dibuat secara langsung namun sebahagian besar masanya berbelit-belit. Dari segi pengurusan perjalanan, biasanya pendatang ini dikelompokkan dalam kumpulan lima orang.

Kadangkala mereka menyamar sebagai sebahagian daripada rombongan pelancong atau delegasi perdagangan kerajaan (mungkin terjadi kerana rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan). Dalam semua kes, terdapat ejen yang menyediakan dokumen untuk menyebrang sempadan (dokumen asli dengan visa palsu).

Sebahagian daripada jajaran ini ialah: melalui negara-negara selatan CIS seperti Kazakhstan, Kvrgvzstan, Uzbekistan, Tajikistan dan Turkmenistan ke Rusia dan dari situ, mereka menuju ke Ukraine, Slovak dan republik Czech seterusnya ke Eropah Barat. Jajaran alternatif ialah dari Rusia ke negara-negara Baltik, seterusnya ke negara-negara Scandinavia atau poland untuk ke Jerman. Jajaran popular ialah melalui belgrade yang membolehkan pandatang Cina terbang ke Sepanyol.

Faktanya ialah, terdapat Chinatown di Belgrade dengan hampir 40,000 orang Cina. Kewujudan tempat ini telah menyediakan ruang perlindungan sementara kepada pendatang Cina yang baru sampai dari China. Terletak di pinggir bandar dengan 30 orang berhimpit-himpit dalam apartment untuk empat orang, ia menyediakan batu loncatan kepada pendatang asing yang masuk ke negara Barat yang kaya-raya. Situasi ini membunyikan loceng amaran kepada Kesatuan Eropah. Malah ia membantu Serbia dan presiden Vojislav Kostunica menutup laluan gerombolan pendatang asing ini daripada sampai ke Eropah melalui pintu belakang. Laluan ini dibuka apabila Mira Markovic, isteri bekas presiden Slobodan Milosevic membuat keputusan membina Chinatown pada 1995. Pada 1996, Milosevic melawat China dan tahun seterusnya pendatang-pendatang asing Cina mula tiba di Belgrade. Oleh kerana Blok 70 (Chinatown) dengan Milosevic, jajaran ini semakin sukar kerana bekas presiden itu sedang dipenjarakan.

Satu contoh dalam kes Belgrade ini ialah seorang pendatang Cina yang bernama Chin. Chin telah merancang untuk berhijrah ke Eropah. Dia mendekati ‘penyedia perkhidmatan’ di kampungnya iaitu sebuah kongsi gelap kecil untuk membuat perbincangan. Pada masa yang sama Chin meyakinkan keluarganya untuk meminjamkan wang. Selepas semuanya cukup, Chin meningalkan kampungnya di China dengan bayaran US$30,000 menuju ke Eropah dengan paspot palsu. Ahli keluarga sanggup membantu Chinkerana berharap ada dalam kalangan keluarga mereka yang akan dibantu oleh Chin selepas tiba di Eropah kelak.

Perjalanan ke London melalui Belgrade lebih mudah dengan kapal terbang kerana pendatang asing Cina dapat masuk dengan bebas kerana tidak perlukan visa. Dari Belgrade, Chin menuju ke Hungary, republik Czech sebelum kasuk ke dalam kesatuan Eropah dengan mendaki gunung dan menyeberang sempadan secara berjalan kaki. Keesokan harinya, dia sudah berada di Jerman.

Selepas jerman, dia dibawa ke Belgium di mana Chin diletakkan dalam bilik kecil di sebuah rumah selama sebulan dengan memakan roti dan air kosong. Kemudian Chin dimasukkan ke belakang trak bersama lapan orang pendatang asing ialin dan tiba di London.

Jenayah gabungan

Dua aktiviti ini iaitu penyeludupan dan perdagangan manusia bukan setakat membayangkan kekejaman terhadap hak-hak asasi seseorang malah menunjukkan terdapatnya perlakuan nejayah yang serius. Ia juga bererti jenayah-jenayah lain adalah sebahagian daripada dua aktiviti ini. Geng mafia yang membawa Chin ke jerman melakukan satu pakej jenayah hanya untuk satu operasi mereka.

Di sebalikmelanggar undang-undang imigresen, pemalsuan dokumen juga satu jenayah. Malah, apa sahaja yang diperlukan untukmelancarkan operasi penyeludupan- surat perjanjian, cap, pasport, permit, lesen memandu dan sebagainya- semuanya dipalsukan. Lebih lanjut lagi terdapat penglibatan ahli-ahli mafia dalam misi Chin yang memberi maksud kerjasama maskimum diperlukan bersama kod-kod dan tingkah laku berbeza. Koordinasi ini amat perlu untuk meminimumkan kos operasi dan memaksimumkan keuntungan. Sebab itulah Chin tidak dimuatkan dalam trak bersama lima orang, sebaliknya disumbat bersama lapan orang kerana ahli penyeludup mendapat untung yang lebih banyak jika lebih ramai yang dapat diseludup pada satu-satu masa.

Mudahnya pendatang asing Cina melepasi kawalan di sempadan adalah kerana pegawai-pegawai polis yang mudah dirasuah seperti du Rusia, Lithunia, latvia, Estonia, Belgrade dan Belarus. Pengawal sempadan dan pegawai polis hanya memperoleh US$50 hinga US$80 sebulan, justeru memberi habuan akan memudahkan pendatang asing ini dilepaskan.

Satu fakta yang wajar diakui ialah ahli-ahli kumpulan mafia bekerja dengan cekap, di luar dan dalam kawasan sendiri adalah satu fenamena yang tidak diketahui sebelum ini. Malah dalam bisnes lain, mereke asering bersaing kerana perlu menguruskan kehidupan sendiri. Jadi, mereka cuba mempelbagaikan kegiatan bisnes dengan mendapatkan lebih banyak kilang, restoran dan kedai memberi pinjaman wang serta mengitar semula pekerja. Seperti mana bisnes yang sah, perusahaan haram sebegini juga berhadapan dengan penyesuaian teknologi komunikasi danpengangkutan. Oleh itu, di tempat mereka biasanya terdapat video, faks, perbankan antarbangsa bawah tanah, satelit, Internet dan capaian pada penerbangan antara benua yang sentiasa bersedia.

Respon emosi Eropah

Kehadiran pendatang asing siukur dengan cara: objektif iaitu jumlah sebenar peratusan penduduk dlam kategori pendatang asing dalam setiap negara Kesatuan Eropah, dan subjektif iaitu bagaimana perasaan penduduk setiap negara apabila melihat pendatang asing di negara sendiri. Oleh itu dalam bahagian ini, kita akan menyatakan ukuran terhadap kehadiran pendatang asing di pekan dan bandar sekitar Eropah. Maknanya, ia bukan sekadar kehadiran pendatang asing Cina sebaliknya semua penduduk luar negara.

Negara-negara Nordik adalah contoh terbaik. Generasi muda yang mempunyai latar belakang pendatang sering kali menjadi mangsa kepada stereotaip ini.


Artikel lain:

Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (4)
Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (3)
Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (2)
Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (1)

Monday, November 23, 2009

Liberalisasi komuniti

Penyunting: Mohd Taib Haji Dora, Rahman Hashim
Tahun: 2005
Penerbit: Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia
Muka Surat: 268

Usaha meningkatkan kecemerlangan sosial dan pembangunan komuniti adalah bertitik tolak daripada ledakan arus globalisasi yang tidak hanya melanda komuniti di negara ini malahan seluruh dunia. Tidak kira di mana baik negara maju ataupun sedang membangun. Ini bermakna, sesebuah masyarakat yang tidak mengikut arus globalisasi, komunitinya dianggap seperti ‘katak di bawah tempurung’ iaitu tidak mengenali dunia luar. Mereka dikira tersekat dalam world view yang sempit dan tidak sealiran dengan perkembangan semasa. Malahan dianggap sebagai ketinggalan dari arus pembangunan seluruhnya. Begitulah hebat dan dahsyatnya pengaruh ledakan gelombang globalisasi yang berteraskan sistem maklumat dan liberalisasi ekonomi yang juga merupakan revolusi pembangunan yang ketiga dikenali sebagai ‘The Third Wave of Revolution’ selepas Revolusi Industri dan Revolusi Pertanian. Gelombang ketiga ini umpama tsunami yang rakus dan menggila tanpa mengenal batasan usia, bangsa, geopolitik, geoekonomi dan budaya. Oleh itu, bagi mengelakkan sesebuah komuniti itu ditelan oleh gelombang tersebut perlulah ada persediaan rapi kerana pembangunan komuniti itu sendiri merupakan kesejajaran yang perlu ada dalam masyarakat bagi mencapai apa yang dikatakan sebagai kehidupan moden masa kini.

Kesan globalisasi sudah menampakkan tanda-tanda yang negatif terhadap ekonomi sesebuah negara terutama negara-negara yang belum bersedia sepenuhnya untuk berhadapan dengan cabaran yang sangat hebat ini. Ekonomi sesebuah negara mungkin lumpuh sepenuhnya jika tidak ada pelan tindakan dan persediaan kukuh dilakukan untuk menangani cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. Contohnya ialah peluang perdagangan atau perniagaan, tidak dinafikan setiap individu mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan empayar perniagaan mereka. Namun dengan persaingan yang sangat kompetetif bukan sahaja di negara sendiri tetapi juga saingan hebat dari negara luar pastinya akan menyebabkan tekanan yang dihadapi oleh pedagang atau usahawan menjadi lebih hebat lagi. Justeru ekonomi negara juga harus divariasikan kepada pelbagai sektor yang berpotensi tinggi dalam menjana ekonomi yang mantap. Usaha-usaha dalam membangunkan sektor teknologi maklumat (IT) dan multimedia antara tumpuan utama sebagai penggerak pembangunan dalam sektor-sektor lain seperti pertanian, perkhidmatan dan lain-lain bidang.

Kehadiran buku ini adalah produk daripada Konvensyen Kebangsaan Kecemerlangan Sosial dan Pembangunan Komuniti 2005 yang menghimpunkan artikel berkaitan pembangunan komuniti di Malaysia. Ia mengandungi beberapa subtopik penting yang berkaitan dengan pembangunan komuniti seperti dasar sosial negara, pembangunan sosioekonomi, industri dan teknologi, pendidikan, perpaduan kaum, kepimpinan dan patriotisme.

Buku ini sesuai dibaca oleh pensyarah dan pelajar yang berminat dalam pembangunan komuniti yang menitikberatkan keadilan sosial, pendidikan dan perkembangan masyarakat dalam ekonomi, teknologi maklumat dan hubungan etnik.

Thursday, November 19, 2009

Tapak semaian anak pokok

Pertanian adalah perniagaan. Sektor pertanian tidak lagi dipandang rendah kerana kerajaan sendiri memberi galakan kepada usahawan muda untuk menceburi bidang pertanian moden. Seperti kata pepatah, ‘hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.’

Gigihnya seseorang usahawan sangat akrab dengan minat dan kecenderungan bidang yang diterokainya.

Sejak akhir-akhir ini harga getah bertambah baik. Jika dulu ramai pekebun getah berminat dengan kelapa sawit dan tanaman lain, sebaik sahaja harga getah melambung tinggi di pasaran, ramai yang kembali menanam pokok getah. Jadi, bisnes semaian anak getah adalah bisnes yang menguntungkan.

Permintaan benih getah yang tinggi menjadikan seorang peneroka, Mohd Izani, tidak menang tangan untuk memenuhi permintaan pekebun getah. Bermula dengan beberapa ribu anak pokok getah, kini beliau menjual lebih 80,000 anak pokok getah dengan pendapatan di antara RM12,000 hingga RM15,000 sebulan. Jika sekadar menjadi penoreh getah semata-mata, beliau mungkin mendapat RM3,500 sebulan sahaja.

Anak pokok getah boleh dijual dengan harga RM2.20 hingga RM2.40 sepokok mengikut saiz. Pendapatan bulanan yang diperoleh telah menjadikannya seorang yang hidup senang mengusahakan ladang getah sendiri seluas 16 hektar. Pasarannya ialah pekebin getah di sekitar Gua Musang dan Kuala Krai, Kelantan.

Wednesday, November 18, 2009

Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (4)

Ekonomi bawah tanah

Proses globalisasi mencetuskan persaingan yang sengit. Ia menjadi fenomena dunia dan memberi kesan kepada negara-negara Eropah di mana kos buruh secara umumnya lebih kurang sama dari satu negara ke negara lain. Gaji minimum juga tinggi. Oleh itu, satu cara untuk menyelaraskan kos buruh supaya menepati tahap kelayakan dan produktiviti ialah melalui penguatkuasaan. Kaedah ini dapat menjimatkan kos-kos tidak langsung seperti cukai dan sumbangan sosial serta gaji. Ia juga mengurangkan permintaan tenaga kerja asing yang tidak layak dalam pasaran Eropah.

Peraturan-peraturan buruh menjadikan tenaga kerja buruh pendatang asing lebih murah dan fleksibel. Polis yang menyerbu kedai-kedai ‘sweatshop’ atau tempat pendatang asing ini dipaksa bekerja dengan upah yang rendah dan bertanya kepada pekerja-pekerja tersebut mendapati kedai seperti itu menjadi tempat sementara untuk kilang-kilang yang lebih besar dalam industri pakaian, barangan kulit dan kasut. Perbezaan di antara permintaan dan penghantaran sangat kecil iaitu 12 hingga 24 jam. Contohnya, jika ada permintaan ke atas jaket, pengilang menyediakan corak dan berharap dapat disiapkan dalam beberapa jam. Industri pakaian di Eropah yang berjumlah US$800 bilion mendapat manfaat utama dan menjadi tumpuan penyeludupan manusia.

Daripada penyiasatan, terdapat modus operandi tertentu dalam penyeludupan ini. Majikan yang terperangkap dalam persaingan sengit sentiasa berikhtiar mencari jalan untuk mengurangkan kos manakala orang tengah- kongsi gelap Cina dan rakan bisnes yang lain- bersedia menyediakan pekerja-pekerja haram dengan mengurangkan kos buruh. Prosedur pasaran buruh Eropah yang ketat dan kos yang tinggi melonjakkan permintaan tenaga buruh terhadap pendatang asing apabila pasaran dunia dibuka. ‘Sweatshop’ yang sebelum itu hanya ketara di Maghribi dan Turkey kini bercambah di Eropah. Penyumberan luar dalam rangkaian kedai seperti ini berupaya menyediakan produk berdasarkan permintaan- menjadi penyelesaian kepada industri kecil dan sederhana dalam pasaran. Lalu perhambaan era moden menggunakankesempatan ke atas kehadiran pendatang-pendatang asing Cina ini.

Faktor penarik seperti ini berkait rapat dengan isu-isu lain. Pendatang asing Cina begitu bersemangat hendak mengetahui apa yang sedang menunggu mereka sebaik sahaja tiba di Eropah. Ketua kongsi gelap yang menyeludup mereka merentasi benua dan banyak negara, tahu bagaimana memancarkan imej positif dan mengasyikkan negara destinasi pilihan. Sudahnya, pendatang ini mendapat gambaran salah dan palsu tentang apa yang akan mereka dapat sebenarnya.

Gambaran salah ini berkembang menjadi harapan yang menggunung dan menjadi penarik kepada keputusan mereka untuk meninggalkan China menuju Eropah. Masalahnya ialah imej ini diberikan oleh kongsi gelap hanyalah imej Eropah yang bersifat stereotaip dan klasikal. Realiti sebenar akan muncul apabila mereka menamatkan perjalanan dan mula ‘bekerja’ atau dalam erti kata lain ia bermakna perhambaan moden di zaman moden.

Sebenarnya, apabila mereka memasuki negara Eropah, mereka akan menemui sejumlah kerja yang disusun dalam ekonomi pasaran gelap yang tidak memerlukan sebarang dokumen, sama ada untuk bekerja atau menetap di situ. Di sesetengah negara, peraturan-peraturan imigresen amat ketat tetapi penguatkuasaan sangat lemah dan perilaku pendatang asing ini tidak dipedulikan sangat. Justeru, pendatang asing perlu bekerja dalam tempoh yang panjang kerana terpaksa melakukannya untuk hidup. Barangkali salah satu sebab kenapa pembuat dasar di Eropah kurang mengambil berat situasi ini adalah kerana ia menggerakkan perkembangan ekonomi dan persaingan. Seterusnya ekonomi pasaran gelap dan bawah tanah terus berkembang dan menjadi daya penarik kepada pendatang-pendatang asing Cina yang sebenarnya adalah dalam rangkaian perhambaan.

Perdagangan hamba

Perdagangan jenis ini dikenali dengan penyeludupan manusia. Hakikat sebenarnya tidak. Ia adalah edisi moden bagi perhambaan. Ia menjadi kenyataan bukan sahaja kerana faktor penarik dan penolak tetapi melibatkan kumpulan mafia. Di dalam rangkaian ini, terdapat sistem pengangkutan dan pergerakan yang besar, menguruskan perjalanan hamba dari wilayah paling miskin ke wilayah kaya-raya di Eropah dan Amerika Utara. Permintaannya semakin meningkat di seluruh dunia. Pada tahun 1975, aliran gerakan migrasi seluruh dunia dianggarkan seramai 85 juta orang dan hari ini berjumlah 185 juta setahun, yang menjadikan kumpulan mafia semakin kaya. Dalam trend ini, pendatang asing Cina hanyalah sebahagian kecil daripada perdagangan hamba yang wujud di seluruh dunia.

Jaringan komuniti Cina antarabangsa menyediakan kerangka perjalanan yang kerap berubah, bergantung pada kaedah pemantauan yang diguna pakai di sempadan, pesisir pantai dan pusat pemeriksaan masuk di lapangan terbang. Namun, kemudahan jaringan ini bukan sekadar mengawal perdagangan hamba. Bagi orang Cina, ia adalah perkhidmatan yang sangat diperlukan bagi membawa mereka ke luar dari China. Mereka sedar bayaran mesti dilakukan dan bersedia membayarnya sama ada di hadapan atau belakang kaunter. Jelas, bisnes ini cuba mengurangkan kos untuk melipatgandakan keuntungan khususnya kepada mafia. Keadaan semula jadi jaringan pendatang Cina dan dialek bahasa orang selatan China menyebabkan sukar bagi pihak berkuasa menembusi struktur organisasi ini. Jadi, negara yang menjadi pilihan pendatang Cina merasa terancam dan bertindak melindungi diri.

Bagaimanapun, risiko yang tinggi sebenarnya memberi pulangan yang lumayan. Jadi, setiap urusan mesti mengurangkan risiko, memaksimumkan keuntungan dan mesti bertambah lebih banyak. Malah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan penyeludupan manusia adalah bisnes US$8 bilion setahun.

Dalam perkiraan sesetengah kumpulan mafia, bisnes manusia kurang berisiko berbanding penyeludupan dadah. Ia umpama membuat pelaburan dalam saham berisiko tinggi, menawarkan prospek wang panas yang pantas jika semuanya dibuat dengan betul. Penyeludupan manusia unpama melabur dalam bon. Wang akan terus bertambah tahun demi tahun dan risikonya sangat rendah.

Persoalan utama yang sering timbul ialah apakah yang berlaku ke atas pendatang-pendatang Cina yang terlibat dalam perdagangan ini apabila tiba ke destinasi terakhir perjalanan mereka? Pengalaman-pengalaman lepas hanya meunjukkan tiga pilihan yang ada: menjadi usahawan, hamba atau mati.

Hamba

Kita melihat sepintas lalu sebelum ini iaitu terdapat pendatang asing Cina yang membayar sejumlah wang kepada kumpulan kongsi gelap dalam bentuk wang tunai. Cara lain untuk membayar ialah dengan melakukan kegiatan jenayah untuk kongsi gelap berkenaan berdasarkan kehendak mereka sebelum memulakan perjalanan.

Jika seorang pendatang tidak berupaya membayar seperti yang dikehendaki, dia hidup atas hutang. Kumpulan-kumpulan mafia ini terdiri daripada kongsi gelap Cina, bekas negara Yugoslavia (seperti pengikut isteri bekas presiden, Slobodan Milosevic), mafia Albania, mafia Italy (Sacra Rota Unita), mafia Greek-Turkey-Pakistan, mafia Rusia (bekas pegawai-pegawai KGB yang membuka bisnes sendiri), Yakuza di Jepun dan banyak lagi. Keadaan ini membayangkan pendatang-pendatang Cina meletakkan pilihan: lebih baik menjadi buruh seperti hamba di negara kaya daripada hidup melarat di negara sendiri. Jadi, sebaik sahaja tiba di negara idaman, katakan Perancis, mereka diminta bekerja 12 hingga 16 jam sehari dalam keadaan berhutang, kebebasan yang terhad, dokumen perjalanan disimpan, bayaran upah yang lewat dan sentiasa diancam akan diserbu pihak berkuasa semata-mata untuk membayar balik wang pendahuluan yang telah digunakan. Di sebalik persekitaran yang mengerikan, pendatang asing Cina yang dieksploitasi ini melihat adanya sinar di penghujung hidup mereka. Di fikiran masing-masing, apa yang dilalui hanyalah dalam tempoh yang singkat umpama pengorbanan seorang bapa ke atas anaknya.

Sebaliknya ada sesetengah kes apabila mereka tidak dapat menyediakan wang dan tidak dapat menanggung beban, lalu melaporkan keadaan mereka kepada pihak polis. Sebaik sahaja polis datang dan membuat serbuan, jaringan jenayah ini dipecahkan. Mafia Cina, Rusia dan negara-negara Balkan yang terlibat dalam penyeludupan ini serta-merta dikenal pasti.

Sebagai pekerja asing, pendatang Cina dibayar 50 sen setiap satu bagi produk pakaian atau kasut. Baju yang berharga US$25 daripada kontraktor berdaftar dapat diperoleh hanya dengan harga dari US$1 hingga US$5 daripada kedai ‘sweatshop’. Di negara yang sering berbangga kerana pekerja-pekerja mereka memiliki hak dan kebebasan, ia menjadi tidak bererti kepada pekerja-pekerja Cina yang terperangkap dalam sindiket kongsi gelap dan kumpulan mafia.

Masalah muncul apabila polis melakukan serbuan di kiosk atau gerai jualan pendatang Cina ini. Bagaimana meruntuhkan tiga tembok besar yang menghalang polis?

Pertama, budaya orang Cina, kedua ialah bahasa dan ketiga, berdiam diri. Mereka berdiam diri kerana berbeza keperluan, datang dari wilayah yang berlainan dan dialek bahasa tidak sama. Semua masalah ini memberi kesan jika tindakan undang-undang diambil kerana mahkamah perlu menyediakan jurubahasa bagi setiap pendatang asing Cina yang didakwa.

Krisis ini melibatkan kos yang tinggi untuk diselesaikan. Sebagai contoh, menurut Interpol, dalam setiap kes yang melibatkan penyeludupan pendatang asing dari China ke Jerman, pencarian rumah ke rumah melibatkan 140 buah rumah di 27 bandar, menyelongkar 12,000 panggilan telefon yang didaftarkan atas lima talian, menahan 170 suspek dan mengesan 280 kes yang melibatkan pendatang asing.Artikel lain:

Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (3)
Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (2)
Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (1)

Tuesday, November 17, 2009

Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (3)

Faktor penolak

Beberapa faktor individu yang saling berkait antara satu sama lain menyumbang kepada faktor penolak ini. Elemen-elemen ini adalah sebahagian daripada sejarah China, perubahan politik dan ekonomi serta perkembangan demografi.

Hanya dua dekad yang lalu, faktor penolak kepada perpindahan di dalam dan dari China agak memberi kesan kerana penahanan politik, peperangan, bencana alam seperti banjir dan kemarau. Bagaimanapun hari ini, dengan perubahan ekonomi yang pesat, meningkatnya umur sebilangan penduduk, pengangguran di luar bandar dan perpindahan penduduk, semuanya menjadi pemacu kepada aliran migrasi yang lebih pantas.

Purata lapan peratus kadar dalam negara kasar yang dicapai oleh China di sekitar tahun 1990-an menjadi faktor utama kepada pelaburan asing sebanyak US$50 bilion di China. Pelaburan ini berjaya menghasilkan US$700 bilion bagi eksport tahunan negara itu. Justeru, China menjadi kilang dunia dan memonopoli pelaburan luar. Bagaimanapun kebanyakan kilang yang muncul kesan daripada pelaburan besar ini berpusat di sekitar kawasan pantai dan golongan muda yang berhijrah ke sini berupaya memenuhi permintaan tenaga kerja di sana.

Malah, perkembangan pembangunan sangat memberangsangkan di seluruh China. Sekitar 35 peratus daripada 1.3 bilion rakyat negara itu tinggal di bandar tetapi 72 peratus kadar dalam negara kasar dihasilkan di bandar-bandar di mana 85 peratus pelaburan dilakukan dalam sektor harta.

Situasi ini mencetuskan jurang pendapatan yang besar. Penduduk Beijing dan bandar raya pesisir pantai memperoleh 6000 yuan (US$845) tetapi di tempat lain hanya 2000 yuan (US$285). Lebih malang lagi, di kawasan luar bandar petani perlu membayar cukai. Rasuah pula berleluasa. Dalam keadaan inilah petani dan pekerja di kawasan luar bandar menerima tekanan untuk berpindah.

Kenyataannya ialah terdapat 900 juta penduduk luar bandar termasuk 400 juta petani dan China memiliki terlalu ramai mereka yang bekerja dalam sektor pertanian. Selepas China diterima menjadi ahli Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WHO), perpindahan luar bandar ke bandar semakin bertambah dan harga ladang menjunam. Namun, China masih memiliki ladang terbesar di dunia, memberi makan kepada 22 peratus penduduk dunia. Dalam masa lima tahun, hampir 23 juta penduduk China dijangka berpindah ke kawasan bandar di mana berjuta-juta orang akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih banyak tenaga manusia berbanding pekerjaan. Oleh itu China mesti mewujudkan 100 juta peluang pekerjaan bagi tempoh satu dekad yang akan datang untuk menyerab pekerja-pekerja yang belum memperoleh sebarang pekerjaan seperti petani, lepasan sekolah dan pekerja yang diberhentikan. Pekerja telah diberhentikan kerana dasar penswastaan yang diperkenalkan China sebelum itu di mana 50 juta pekerja hilang pekerjaan masing-masing setelah perusahaan milik negara dikurangkan 40 peratus pada tahun 1995 hingga 2002. Perberhentian ini menyebabkan pekerja-pekerja berkenaan dipaksa mencari peluang pekerjaan di tempat lain.

Walau bagaimanapun tekanan untuk pekerja berpindah ke tempat lain dijangka berkurangan pada tahun 2025 sebaliknya China akan membawa masuk pekerja-pekerja dari Asia Tenggara. Biarpun sukar meramalkan keadaan pasaran buruh dalam masa satu dekad di hadapan, ramai pakar mendakwa pembangunan ekonomi China wajar diperlahankan bagi mengurangkan pekerja-pekerja yang tidak mahir berpindah ke luar negara.

Alasan mereka ialah dasar kelahiran penduduk China telah meningkatkan bilangan golongan tua di negara itu yang akan memberi kesan kepada perkembangan pantas ekonomi. Menjelang tahun 2050, unjuran penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menjangkakan umur penduduk tua (65 tahun dan ke atas) membentuk 14 peratus jumlah penduduk China.

Sistem dokongan ke atas kebajikan golongan pesara akan berubah dengan pengurangan penduduk muda. Situasi ini adalah cerminan kepada keadaan yang berlaku pada masa ini di mana pada tahun 2050, dijangka kebanyakan negara Eropah memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil berbanding tahun 2000. Sebagai contoh, 25 buah negara Kesatuan Eropah mempunyai perkembangan tahunan penduduk yang menyamai perkembangan penduduk India dalam tempoh satu minggu.

Perkaitan di antara kadar pengangguran yang tinggi di China dan meningkatkanya aliran perpindahan penduduk disahkan sendiri oleh pendatang haram China di Eropah. Mereka bermula di timur laut China dan bergerak ke Perancis, Italy dan Belanda. Kebanyakannya datang dari daerah Liaoning dan Heilongjiang.

China sepatutnya tidak terpengaruh dan leka dengan aliran migrasi ini dengan mengecualikan perbincangan pelbagai hala ASEM untuk menghentikan kemasukan pendatang haram ke Eropah. Namun, persepsi Eropah ialah melihat China menggunakan pendatang asing ini sebagai satu bentuk diaspora baru yang menyediakan capaian kepada teknologi terkini dan pasaran global. Dalam masa yang sama, China cuba menarik kembali Cina Seberang Laut untuk pulang ke negara itu dan membangunkan Shanghai atai Guangzhou.

Faktor penarik

Terdapat beberapa faktor yang menarik keluar masyarakat Cina berpindah ke Eropah. Barangkali satu faktor yang sangat kukuh ialah mendapat kerakyatan Eropah atau penduduk tetap. Dalam keadaan begitu, mereka mampu menarik keluar ahli keluarga yang lain untuk bersama-sama berpindah. Namun terdapat faktor-faktor lain yang lebih penting.

Eksport tahunan China yang besar iaitu US$700 bilion telah menjadikan China sebagai pemimpin eksport dalam kalangan negara-negara membangun. Walau bagaimanapun kebanyakan eksport ini dihasilkan oleh syarikat-syarikat luar yang berpengkalan di China di mana kebanyakan wanita-wanita muda yang berhijrah ke bandar dan di bawah 25 tahun, tinggal di asrama berkelompok syarikat ini, bekerja 13 jam sehari dengan pendapatan US$3.

Dibandingkan dengan kos pengeluaran anak patung Barbie yang dijual pada harga 10 euro di pasaran Eropah, di China cuma berharga 0.25 euro. Melihat kepada dunia baru yang datang bersama globalisasi, para pekerja ini mula sedar dan merasakan peluang adalah milik mereka. Sebagai contoh, jika salah seorang wanita ini bekerja di restoran Cina di mana-mana negara Eropah, pendapatan seminggu yang diperoleh dapat menampung keluarganya selama dua hingga tiga bulan di China. Jika mereka bekerja kuat, pendapatan setahun di Eropah menyamai lapan tahun bekerja di China.


Lebih menarik lagi, jika mereka mendapat maklumat terdapat negara-negara Eropah yang sedang merekrut jururawat dari China- seperti Ireland, yang menghadapi kekurangan jururawat, jumlah permohonan ke sana amat banyak. Biarpun gaji jururawat di Ireland berasaskan kualiti dan pengalaman kerja, bagi wanita China ia amat berbaloi.

Bagi kebanyakan orang Cina sama ada belum bekerja atau sedang mencari kerja, peluang seperti ini tidak boleh dilepaskan begitu saja. Mereka rasa tidak bahagia tinggal di China dan mahu mengubah keadaan hidup. Mereka bersungguh-sungguh mahu lakukan perubahan tersebut. Bagaimanapun prosedur keluar negara begitu ketat, jadi mereka mendapatkan sokongan keluarga. Seterusnya mencari seseorang yang dapat menyediakan khidmat membawa mereka ke Eropah. Semuanya berlaku secara haram. Sebaik sahaja mendapat sokongan keluarga khususnya wang belanja, mereka akan membayar ‘ejen pelancongan’ yang sebenarnya adalah penyeludup manusia.

Selepas berada di luar negara, mereka mula menulis surat menceritakan kehidupan bahagia di tempat baru tanpa memberitahu bagaimana susah dan deritanya kehidupan kerana ingin menjaga maruah diri. Cerita-cerita menarik ini akan memberi galakan kepada penduduk kampung yang lain untuk mencuba.

Kes lain yang berlaku ialah sesetengah penyeludup manusia ini menawarkan pakej yang merangkumi perjalanan, tempat tinggal, pekerjaan dan pembantu peribadi. Inilah godaan wang panas dalam kegiatan kongsi gelap. Pakej yang disediakan ini mendapat sokongan daripada mereka yang benar-benar mencari kehidupan baru di Eropah.

Selepas melengkapkan perjalanan, barulah mereka merasai realiti sebenar kehidupan di Eropah. Pendatang asing yang ditemui di selatan Eropah mengakui senario ini. Sebahagian besar pendatang asing bekerja di sektor perkhidmatan sebagai buruh, pencuci, pekerja restoran, pekerja hotel dan buruh binaan. Di Perancis dan Italy, pendatang asing bekerja di restoran dan perusahaan yang dibuka terdapat di Chinatown.

Apabila pendatang asing Cina bercadang menggunakankemudahan-kemudahan yang ada untuk berhijrah, mereka akan melakukannya. Bermula pada 1850 hingga 1930, waktu ini adalah fenomena hijrah masyarakat Cina ke Amerika Syarikat dan Australia, kemudian dari 1931 hingga 1960 adalah era profesional Cina pergi ke luar negara untuk mengajar anak-anak pendatang Cina. Gelombang terakhir bermula lewat 1960-an di mana masyarakat Cina yang menetap di negara luar berhijrah ke negara-negara dunia ketiga termasuk Asia Tenggara yang berpindah ke Eropah.


Artikel berkaitan:

Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (2)
Pendatang asing Cina di Eropah: perspektif Eropah (1)