Tuesday, January 30, 2007

Perhubungan dalam keluarga mempengaruhi sindrom lelaki malas

Keluarga adalah agen sosialisai yang sangat penting bagi membentuk norma, nilai, kepercayaan, bahasa, ideologi, artifak, kemahiran hidup dan emosi seseorang (Che Hasniza,2006). Pada masa yang sama, institusi keluarga berperanan membetulkan minda dan menentukan sikap yang dikehendaki oleh ahli keluarga yang lain. Justeru itu, malas adalah kesan daripada proses sosialisasi yang diterima oleh seseorang sejak kecil dan amat bergantung kepada bentuk sosialisasi tersebut.

Pendidikan adalah elemen utama yang menjadi daya penggerak kepada perubahan sikap dan tingkah laku manusia. Seorang pelajar yang dikatakan malas, akan bertukar menjadi pelajar yang bijak dan rajin jika diberi perhatian dan kata-kata rangsangan serta melalui proses pengubahsuaian yang berbagai-bagai. Bermula dari menetapkan matlamat dalam belajar, beliau juga diminta mentaati disiplin masa dan melaksanakan kemahiran-kemahiran yang wajib bagi seorang pelajar. Kaedah latihan dan pembelajaran yang dilalui oleh pelajar ini akhirnya akan membentuk tabiat dan budaya hidup sehinggalah beliau bekerja kelak. Keadaan lelaki berkeluarga yang malas bekerja ada kaitan dengan proses latihan yang dilalui dalam keluarganya dan artikel ini akan membincangkan bagaimana hubungan kekeluargaan yang dibina menjurus kepada pembentukan watak lelaki malas.

Kajian yang dilakukan oleh Cowdery dan Knudson-Martin (2005) berkaitan pengukuhan peranan keibubapaan dalam interaksi seharian boleh menjelaskan tentang peranan dan bentuk asuhan boleh membantu hubungan yang lebih baik bagi memantapkan perkembangan mental dan fizikal anak-anak. Mereka telah memperkenalkan dua model yang dapat memberi penerangan kenapa terdapat perubahan dalam peranan keibubapaan yang menyebabkan beberapa perubahan kepada anak-anak. Model berkenaan ingin menjelaskan bagaimana peranan (tasks) dan hubungan (relationship) memainkan fungsi untuk membentuk nilai, sikap dan kecenderungan ibu dan bapa terhadap anak mereka.

Model pertama ialah keibuan sebagai bakat gender (Mothering as a gendered talent). Model ini menyatakan hubungan ibu dan anak lebih kuat dan mesra berbanding hubungan bapa dan anak. Ibu membina hubungan secara langsung dan diperkukuhkan melalui empat proses iaitu; (a) kepercayaan bahawa ibu mempunyai hubungan semula jadi dengan anak, (b) bapa yang mengalah, (c) ibu mempunyai masa yang lebih banyak bersama anak, dan (d) ibu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berterusan.

Model kedua ialah keibuan sebagai kerjasama yang disedari (Mothering as conscious collaboration). Model ini yakin kesaksamaan sangat penting dalam keluarga. Peranan bapa membangunkan anak-anak seterusnya membina hubungan yang mesra dengan mereka. Asas kepada model ini ialah; (a) tanggungjawab dikongsi bersama, (b) perbezaan biologi boleh diganti (dalam melaksanakan peranan), (c) bapa memainkan peranan, (d) bersedia untuk belajar, dan (e) ibu tidak mencelah.

Hasil kajian ke atas kedua-dua model ini menunjukkan model kedua lebih banyak diamalkan oleh pasangan muda (kurang dari lima tahun perkahwinan). Satu alasan yang kukuh ialah peranan keibuan ini memberi banyak kuasa kepada kedua-dua pihak untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi sesama sendiri dan dengan anak-anak.

Keibuan (mothering) tidak harus disamakan dengan keibubapaan (parenting) kerana keibuan adalah peranan dan tanggungjawab yang harus dilakukan dari sudut ibu yang mana bapa juga turut menyumbang kepada kejayaan keibuan. Walau bagaimanapun kedua-dua aspek ini sangat memberi kesan ke atas bentuk komunikasi keluarga dan hala tuju hubungan sesebuah keluarga. Rosle Abbas (2001, dalam Che Hasniza, 2006) menyatakan masalah sosial di kalangan remaja semakin meruncing kerana komunikasi keluarga yang tidak berkesan dan menyumbang kepada ketidakfungsian keluarga. Dalam erti kata yang berbeza, masalah akan timbul jika institusi keluarga tidak dapat diuruskan dengan baik dan salah satu daripada ketidakfungsian berkenaan adalah komunikasi keluarga. Masalah ini akan merebak ke isu-isu lain yang lebih besar seperti masalah sosial dan lelaki malas bekerja. Bukan sahaja lelaki berkeluarga malas bekerja, terdapat juga wanita yang berkeluarga malas bekerja dan menyerahkan keperluan hidup kepada lelaki.

Sama ada lelaki atau wanita yang malas bekerja, pola komunikasi keluarga mempengaruhi cara gaya mereka membesar. Che Hasniza (2006) mengklasifikasikan pola komunikasi ini kepada dua iaitu orientasi perbualan dan orientasi konformiti.


1. Orientasi perbualan

Pola jenis ini memberi kebebasan untuk meluahkan idea, perasaan dan lebih bersifat terbuka. Anak-anak yang melalui kaedah ini dapat membina pandangan mereka sendiri mengenai kehidupan dan melihat masa depan adalah cerah. Mereka membesar dengan memberi minat yang mendalam kepada politik, hubungan luar, pendedahan kepada surat khabar, perbualan politik atau gosip. Komunikasi jenis ini memperlihatkan kebebasan aliran maklumat dan menganggap peluahan fikiran adalah perlu.

Tolak ansur menjadi kunci kepada kejayaan pelaksanaan komunikasi dalam keluarga yang mengamalkan pola ini. Ibu, bapa dan anak melihat keharmonian lebih diutamakan daripada rasa tidak puas hati dan persengketaan. Mereka boleh berbincang secara terbuka dan pada masa yang sama menghormati status dan menjaga maruah setiap ahli yang ada. Perkembangan secara sihat dapat memberi ruang dan peluang kepada anak-anak untuk memilih dan membuat pilihan secara bebas setelah menerima pelbagai pandangan dari ibu dan bapa. Juga tidak dikongkong untuk membuat satu-satu pilihan sebaliknya keputusan berkenaan adalah secara rasional dan mempunyai asas yang kukuh.

Bagaimanapun pola ini mempunyai kelemahan dari aspek melindungi ahli yang terkeluar daripada nilai-nilai yang disepakati dan dihormati bersama. Ini jelas berlaku kerana banyak maklumat yang diperolehi bermakna banyak alasan yang boleh dikemukakan untuk melindungi ahli yang tidak sehaluan.


2. Orientasi konformiti

Pola jenis ini menjurus kepada peranan kuasa yang ada pada ibu bapa digunakan sepenuhnya untuk menentukan hala tuju dan peranan anak-anak pada masa hadapan. Aspek yang diberikan ialah kepatuhan pada arahan yang menjadi elemen kawalan terkuat bagi ibu bapa untuk mengawal pemikiran, sikap dan tingkah laku anak-anak. Justeru, pola ini lebih menekankan nilai-nilai tradisional, kepatuhan pada kuasa dan seboleh-bolehnya cuba untuk mengelakkan konflik yang boleh menggugat keharmonian dalam rumah tangga.

Autoriti adalah kunci kepada pola komunikasi konformiti kerana ibu bapa merasakan mereka lebih layak untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Kebaikan dan keburukan penggunaan autoriti sangat bergantung kepada kebijaksanaan ibu bapa mengendalikan kuasa yang ada kerana anak-anak pada hari akan menjadi ”pemberontak” jika mereka rasa tercabar dan terlalu mengongkong.

Di samping itu, konformiti tidak menggalakkan pluralistik kerana dianggap akan menjejaskan autoriti yang ada pada ibu dan bapa.

Komunikasi keluarga yang ada di dalam masyarakat dari dahulu hingga sekarang sentiasa berubah-ubah dan boleh menganggu kesejahteraan keluarga. Perubahan nilai, budaya, sikap dan pemikiran akan menjurus kepada perubahan komunikasi keluarga seterusnya perubahan peranan lelaki dan wanita yang telah berkeluarga. Perkembangan pesat sektor perindustrian dan kemodenan telah menjadikan kawasan luar bandar merasai limpahan pembangunan khususnya penghijrahan dari luar bandar ke bandar. Pembukaan kawasan penempatan baru telah mendorong masyarakat luar bandar untuk mengubah kehidupan mereka. Penghijrahan ini turut ”menghijrahkan” minda mereka untuk melihat perkembangan pesat di bandar bersama peluang yang diberikan. Slogan hidup di bandar ialah ”Siapa kuat dialah juara” adalah manifestasi kegigihan masyarakat yang berfikir dan bekerja.

Media turut berperanan memberi peluang kepada masyarakat luar bandar mengintai peluang pekerjaan di bandar kerana banyak iklan kerja yang didapati secara terus dengan syarikat berkaitan melalui nombor telefon. Harga telefon bimbit yang murah dan kos panggilan rendah menjadikan maklumat sentiasa beredar dengan cepat dan mengubah cara berfikir dan bertindak semua golongan masyarakat.

Bagi lelaki yang malas bekerja dan mengharapkan peranan mencari wang diserahkan kepada wanita, ia adalah kesan daripada perubahan paradigma pemikiran. Besar kemungkinan mereka menggunakan model keibuan kedua yang sedikit sebanyak mengundang kepada keinginan lelaki untuk cuba menjelajah peranan wanita sebagai ibu. Di kampung, lelaki yang malas bekerja ini bukan sekadar malas hendak mengetahui peranan wanita malah banyak menghabiskan masa tanpa berusaha mencari wang ringgit.

Penyakit sebenar ialah minda yang terbiar. Otak mereka dibiarkan tanpa diisi dengan agenda yang boleh membina kehidupan sendiri. Justeru itu, kita menggalakkan supaya mereka ini diberi kursus atau kaedah ”Pemulihan Otak Terbiar” atau singkatannya POT supaya tidak memalukan lelaki-lelaki lain yang bersifat jantan.

Pada masa yang sama, program POT ini dapat meningkatkan aspirasi hidup mereka supaya ruang kemalasan akan menjadi kecil dan menguncup. Sebaliknya ruang berdikari dan kerajinan akan terbuka, lebih besar dan mekar sepanjang masa.


Rujukan

Che Hasniza Che Noh.2006. Komunikasi Asas Kesejahteraan Keluarga. PEMIKIR Julai-September.

Cowdery, R.S dan Knudson-Martin, C.2005. The Construction of Motherhood : Tasks, Relational Connection and Gender Equality. Interdisciplinary Journal of Aplied Studies. July 2005 Number 3, Vol. 54. USA: Blackwell Publishing.

Sunday, January 21, 2007

Melihat konflik daripada perspektif lalat

Perlumbaan senjata dalam era moden telah mencetuskan dua peperangan besar iaitu Perang Dunia Pertama (PD1) dan Perang Dunia Kedua (PD2). Kedua-dua peperangan ini membawa kesan ke atas penguasaan politik masyarakat dunia oleh kuasa Barat dan Timur. Rentetan daripada peperangan ini berlarutan ke Perang Dingin di antara pengaruh kapitalis Amerika Syarikat dan pengaruh komunis Kesatuan Soviet.

Pengaruh dan dominasi Amerika Syarikat ke atas politik dan ekonomi telah membawa sekali budaya, sosial dan cara hidup masyarakat Barat yang meruntuhkan sama sekali cita rasa dan gaya hidup komunis. Kajian mengenai dunia politik selepas pendemokrasian cara hidup di Russia dan China memerlukan perletakan asas kefahaman yang baru terhadap hala tuju masa depan politik global.

Perlumbaan senjata terhenti tanpa adanya peperangan. Perniagaan berbilion ringgit ini akan lenyap tanpa ada peperangan di mana-mana bahagian di dunia. Kedudukan geopolitik yang genting seperti India dan Pakistan yang berebut Kashmir, keadaan sentiasa berjaga-jaga di sempadan Korea selepas Korea Utara melancarkan ujian nuklear pertama dan isu Palaestin-Israel yang tidak pernah sunyi sejak lebih daripada 50 tahun yang lalu. Dendam Bush (senior) terhadap Iraq berakhir selepas askar Saddam Hussein diusir keluar dari Kuwait setelah beliau mendengar nasihat daripada pihak tentera. Perang Teluk ini juga telah menjadikan Arab Saudi sebuah negara yang berhutang buat kali pertama kerana terpaksa menyiapkan pasukan tentera bagi melindungi negara Arab yang kaya ini. Perang ini juga memadai bagi Amerika Syarikat untuk memulakan pengaruh di Timur Tengah dan memantau perkembangan negara-negara Arab dengan memegang nadi kepada konflik di rantau berkenaan iaitu Palaestin-Israel. Keadaan ini tidak bagi Bush (junior). Bush yang menjadi Presiden Amerika Syarikat sekarang bertindak dengan lebih jauh dengan menguasai seluruh Iraq. Wujud perlumbaan di antara bapa dan anak betapa siapa yang lebih pintar, berani dan hebat.

Saddam Hussein digantung dan jenazahnya dipertontonkan ke seluruh dunia adalah gambaran betapa penentang akan diperlakukan demikian. Sesiapa sahaja yang berani menentang Amerika Syarikat dan pihak yang bersekutu dengannya akan menerima nasib yang sama. Bush berpuas hati. Setidak-tidaknya dapat pergi lebih jauh menandingi bapanya.

Perkembangan politik global dari PD1, PD2 seterusnya kematian Saddam Hussein memberi makna terhadap konflik yang berlaku. Sekiranya seorang ayah yang miskin dan tidak mampu membeli pakaian sekolah anak-anaknya, dia dikatakan sedang berhadapan dengan masalah. Tetapi jika beliau tidak dapat membeli pakaian sekolah kerana memikirkan untuk membeli barangan rumah yang lain, beliau dikatakan sedang berhadapan dengan konflik. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh si ayah ialah menguruskan konflik itu dengan bijak.

Konflik wujud apabila terdapat aktiviti yang tidak selari dengan apa yang dikehendaki. Ianya boleh berlaku pada seseorang, organisasi atau kumpulan yang lebih besar dan kompleks seperti sebuah negara. Ini bermakna konflik dibahagikan kepada tiga iaitu intrapersonal, intrakumpulan dan intranegara. Bagaimanapun memberi definisi yang tepat terhadap konflik adalah sesuatu yang sangat digemari oleh pengkaji sains sosial dan turut dikongsi bersama oleh mereka yang berada di luar disiplin ini. Kefahaman dan pengetahuan terhadap konflik akan menjadikan proses pendefinisian lebih mudah. Salah seorang daripada mereka ialah Karl Marx (1818-1883) yang menyatakan setiap nilai dalam masyarakat berasal dari manusia yang bertindak sebagai pekerja. Beliau yakin cara kerja yang ada dalam masyarakat harus distrukturkan dan penggunaan teknologi dalam produktiviti akan memberi impak yang kuat terhadap setiap aspek dalam masyarakat.

Darwin (1859) berpendapat konflik dan pergelutan bagi mengekalkan kewujudan manusia ditentukan oleh spesis terkuat yang dapat menguasai keadaan tersebut. Manakala Herbet Spencer (1898) melihat kepada sumbangan konflik yang mempunyai evolusi sosial dan menganggapnya sebagai proses semula jadi. William Graham Sumner (1883) pula mencadangkan bahawa persaingan untuk hidup menyebabkan pembaharuan sosial yang positif.

Konflik yang berlaku di mana-mana sahaja adalah satu daya sosial yang bersepadu iaitu dualistik realiti sosial yang terangkum di dalamnya gerakan yang menggalakkan arahan sosial dan konflik sosial (Simmel, 1904). Ertinya kedua-dua bentuk gerakan sosial ini mencetuskan konflik yang boleh menyatupadukan masyarakat bagi berhadapan dengan musuh atau cabaran bersama.

Mengurus konflik bukannya mudah. Merungkai konflik yang berkesan memerlukan lebih daripada aturan komunikasi yang mudah. Ia memerlukan kita membuat pilihan ke atas sesuatu tindakan berdasarkan kefahaman terhadap situasi berkenaan. Di samping itu mengetahui pilihan yang terbaik bagi membantu kita mencapai objektif tertentu. Justeru, tindakan yang berkesan dalam sesuatu konflik ialah keupayaan menganalisis situasi dan membuat pilihan yang bijak tanpa mengorbankan nilai dan kepercayaan sendiri.

Konflik selamanya tidak pernah negatif kerana ia berfungsi menggerakkan pemikiran dan usaha ke arah yang lebih baik. Konflik adalah akar umbi kepada perubahan peribadi dan sosial. Dalam pada itu, konflik memenuhi sesuatu fungsi yang mana ia bertindak bersama dengan tujuan tertentu. Matlamat yang disepakati melalui konflik ini dapat membawa perubahan yang positif tetapi jika tidak dapat diuruskan dengan berkesan, ia tidak akan membawa perubahan. Jadi, apakah fungsi konflik?

Pertama, konflik membantu mengenal pasti sempadan hubungan sama ada patut dikecilkan, dibesarkan atau dikekalkan seperti sediakala. Contoh yang mudah ialah persahabatan dua orang rakan. Hubungan mereka sudah tentu digarisi dengan nilai, budaya dan kepercayaan agama. Jika mereka tidak bergaduh, sempadan sedia ada akan terus dikembangkan.

Kedua, konflik dari sumber luar akan menguatkan kejelekitan dalam perhubungan, boleh jadi juga menghancurkan jika tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi tersebut kerana tekanan yang terlalu kuat. Kesedaran ahli-ahli dalam kumpulan dapat menjadikan konflik yang muncul itu sebagai peluang untuk meningkatkan perpaduan mereka bagi menghadapi ancaman yang sama.

Ketiga, konflik dalam kumpulan dapat membantu mereka memperjelaskan semula matlamat yang ada selama ini. Walaupun ada yang tidak setuju tetapi kewujudan kumpulan bagi jangka masa panjang adalah lebih penting daripada individu. Keadaan ini kerap berlaku dalam parti politik anak-beranak yang mengangkat tokoh sebagai keutamaan berbanding kehendak majoriti.

Keempat, konflik menggalakkan usaha berbaik-baik semula antara individu, organisasi atau masyarakat. Itu pun jika mereka sedar usaha berkenaan akan membawa kebaikan bersama.

Yang akhir, konflik membina sifat belas ehsan yang sangat mendalam kerana orang yang terlibat memahami betapa konflik membawa kebaikan dan keburukan. Ia juga memberi panduan kepada orang ramai untuk mencari penyelesaian dan membuat tindakan yang wajar bagi menghadapi konflik dengan tenang dan meyakinkan.

Isu yang muncul dalam keluarga adalah lebih kecil dibandingkan isu-isu antaranegara dan antarabangsa. Konflik yang melibatkan geopolitik kadangkala memerlukan orang luar untuk menyelesaikannya. Dalam era moden, sesuatu isu selalunya dibawa ke mahkamah timbangtara (ICJ Court) untuk diselesaikan. Penyelesaian yang dekat di hati ialah keputusan Mahkamah Antarabangsa di The Hague yang memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan diberikan kepada Malaysia. Keputusan ini walaupun berat, telah diterima oleh Indonesia. Kejayaan penyelesaian konflik ini amat bergantung kepada keupayaan pakar sejarah, perundangan dan semangat gigih pasukan yang terlibat. Mereka secara berpasukan bertungkus-lumus menyediakan semua dokumen yang diperlukan.

Konflik tidak akan berhenti. Ia sentiasa muncul dan hilang. Kebijaksanaan menguruskan konflik dapat mengelak sesuatu isu daripada berlarutan dan membawa kesusahan. Keperluan utama ialah memahami bagaimana pengurusan dan pentadbiran konflik dapat membantu menjadikan hubungan, kehidupan dan dunia yang lebih aman.

Melihat konflik daripada perspektif lalat bermaksud penyelesaian yang bersifat melonggok. Lalat apabila berjumpa sisa makanan atau sampah, akan berkerumun untuk berbincang bagi membahagikan makanan. Sisa bermaksud tidak mengutamakan yang baru dan masih elok untuk dibuat jamahan. Menyelesai konflik cara lalat tidak akan ke mana kerana kefahaman yang jelas, padat dan bersistematik adalah kunci kepada penguraian konflik. Bukannya menerpa tanpa sebarang persediaan. Konflik tidak dapat dihapuskan tetapi dapat dikurangkan melalui pengurusan yang bijak.
Rujukan


James Lee Ray.1992. Global Politics. Boston, MA : Houghton Mifflin Company. Fifth edition.

Morton Deutsch.1973. The Resolution of Conflict. Binghamton, NY : Yale University Press.

Morton Deutsch and Peter T. Coleman (editors).2000. The Handbook of Conflict Resolution : Theory and Practice. San Francisco, CA : Jossey-bass Publishers.

Roxane S. Lulofs and Dudley D. Cahn.2000. Conflict : From Theory to Action. Needham Heights, MA : Allyn and Bacon.

Friday, January 19, 2007

Sekolah khas untuk pelajar lelaki

Artikel Zin Mahmud (Wartawan Utusan) mengenai pelajar lelaki yang tidak suka belajar dan tidak mahu menyertai pertandingan serta aktiviti di sekolah kerana kebanyakannya ditadbir dan dimonopoli oleh wanita sangat menarik untuk dikritik. Beliau berpendapat, pencapaian pelajar lelaki yang lemah dalam peperiksaan, aktiviti persatuan dan sukan di sekolah adalah kerana dominasi wanita yang telah memberi impak yang negatif terhadap pelajar-pelajar lelaki.

Di antara petikan negatif tersebut ialah, “Sudahlah di rumah kena leter dengan emak, di sekolah kena leter pula dengan guru wanita,” (Utusan Malaysia, 18 Januari 2007).

Pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan khususnya memberi peluang kepada setiap pelajar, lelaki dan perempuan untuk mencari ilmu bagi masa depan mereka. Sekolah-sekolah yang dibina semakin canggih, lengkap dengan kemudahan ICT, tempat rekreasi dan tenaga pengajar yang profesional. Pendidikan negara telah mengalami evolusi sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Terdapat lima evolusi yang melibatkan fasa (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, Kementerian Pelajaran Malaysia) :


1. Zaman Pramerdeka (sebelum 1957)
2. Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)
3. Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)
4. Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)
5. Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)


Pembangunan pendidikan sejak sebelum merdeka hingga sekarang telah banyak mencapai kemajuan. Bilangan pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan utama seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) telah meningkat khususnya bagi pelajar-pelajar perempuan. Justeru, penambahan mereka di institusi pengajian tinggi adalah sangat dicemburui. Sistem pendidikan yang sedang dilaksanakan bukannya memilih gender tetapi memberi peluang yang sama rata kepada pelajar lelaki dan perempuan. Orientasi peperiksaan banyak memberi kelebihan kepada pelajar perempuan untuk cemerlang dalam peperiksaan utama yang diduduki. Ketika yang sama, profesion perguruan menggamit kehadiran ramai guru wanita yang merasakan diri mereka layak untuk mengajar. Tidak pula dinafikan, mereka lebih sesuai untuk mengajar tetapi bukannya dalam semua bidang.

Impak jangka masa panjang apabila kemerosotan guru lelaki ialah kebantutan aktiviti yang sedia ada dimonopoli oleh pelajar lelaki seperti bolasepak, ragbi dan pengakap. Sepuluh tahun yang akan datang, pemain sukan yang berkemahiran ini di peringkat daerah dan negeri pasti akan berkurangan. Sekiranya guru lelaki ingin ditambah, mereka harus dipilih berdasarkan kelayakan dan mempunyai minat dalam aktiviti-aktiviti di sekolah, bukannya bertingkah laku seperti perempuan juga.

Tidak dinafikan, pencapaian pelajar perempuan yang lebih baik telah menggusarkan perancang dasar pendidikan bagi menentukan hala tuju pendidikan negara pada masa depan. Bilangan pelajar wanita yang terpelajar akan menggugat kestabilan sosial masyarakat khususnya bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti jurutera, ahli sains dan ahli kaji bumi. Sektor pekerjaan ini perlu dilakukan oleh lelaki kerana ia memerlukan ketangkasan fizikal, lasak dan keras.

Asas kepada keseimbangan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat adalah pendidikan. Perancang-perancang dasar tentunya melihat kegelisahan rakan-rakan mereka di Britain yang sedang berhadapan dengan keadaan seperti ini di mana pelajar-pelajar lelaki di sekolah yang pelajarnya bercampur di antara lelaki dan perempuan didapati ketinggalan di belakang dalam peperiksaan. Mereka tidak boleh bersaing dengan pelajar perempuan yang lebih rajin, berfokus dan bersedia menghadapi saingan. Bagi menyelesaikan kemelut ini, pihak berkuasa pendidikan memikirkan langkah untuk memisahkan pelajar lelaki dan perempuan dengan mewujudkan sekolah untuk lelaki dan sekolah untuk perempuan. Walaupun ia melibatkan peruntukan yang banyak, kesan jangka masa panjang akan membantu menstabilkan masyarakat Britain bagi mengekalkan dominasi kuasa di Eropah.

Barangkali kita boleh memikirkan kembali keberkesanan cara ini supaya Malaysia, dalam setiap masa melahirkan pelajar lelaki dan perempuan yang sentiasa terpelajar, bersemangat tinggi dan bersedia memimpin. Walaupun kerajaan berusaha mempastikan 30 peratus wanita memenuhi jawatan-jawatan utama, usaha memperkukuh bakat kepimpinan di peringkat pendidikan rendah dan menengah tidak harus dibiarkan begitu sahaja.

Monday, January 15, 2007

Banjir di Johor: Gerakkan peranan kaunselor

Gelombang banjir yang kedua melanda Johor lebih dahsyat. Hampir 103,000 penduduk dipindahkan di lapan daerah dengan kerugian dianggarkan sebanyak RM80 juta. Keadaan banjir ini diramal akan berterusan selama beberapa hari lagi jika tempoh Monsun Timur Laut berlarutan sehingga dua bulan. Gelombang banjir ini disebabkan oleh kesan daripada pemanasan global yang berterusan.

Dalam jangka masa tiga minggu, mangsa banjir yang terlibat berhadapan dengan tekanan yang lebih berat kerana kehilangan harta benda, kerugian perniagaan dan kerosakan rumah serta kenderaan. Lebih malang lagi, perabot dan peralatan rumah yang baru dibeli kembali rosak dan tidak dapat digunakan.

Menjadi kesusahan bagi mangsa-mangsa banjir untuk kembali ke pusat penempatan sementara banjir kerana keadaan yang tidak selesa dan menyesakkan. Sekolah dan dewan orang ramai menjadi pilihan agensi kerajaan untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir ini. Dalam keadaan sesak inilah, emosi dan moral mereka mudah terganggu. Tekanan dan keadaan yang susah ini terpaksa mereka hadapi ditambah lagi dengan keadaan rumah yang ditinggalkan, persekolahan anak-anak dan kewangan keluarga. Lebih membimbangkan apabila pihak media melaporkan keadaan banjir yang akan menjadi lebih buruk.

Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bertungkus lumus melaksanakan kewajipan mereka bagi meringankan beban mangsa-mangsa banjir ini. Program mencari sukarela untuk membantu mangsa banjir adalah langkah yang berkesan dan patut sentiasa digerakkan dari semasa ke semasa. Cara ini dapat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai budaya sukarela dan kepentingan memberi sedikit sumbangan tanpa mengharapkan balasan.

Namun begitu, kita belum lagi mendengar peranan kaunselor bagi membantu menstabilkan emosi mangsa-mangsa banjir dan petugas dari agensi kerajaan yang terlibat mengendalikan operasi banjir ini seperti Pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Maklumat terkini Lembaga Kaunselor Malaysia (LKM) [rujuk di sini] tidak ada menyatakan rasa simpati, berita semasa atau apa-apa isu mengenai peranan kaunselor ketika menghadapi banjir di Johor sama ada kali pertama dahulu atau kali kedua sekarang. Terdapat tiga tajuk dalam Berita Semasa yang dilaporkan di laman web berkenaan iaitu Bengkel Latihan Penyeliaan (Teori) Bil 2/2006
bertarikh 17 November 2006, Tajuk Pembentangan Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Kaunselor (7 November, 2006) dan Persidangan Kebangsaan Lembaga Kaunselor 2006 (11 Oktober, 2006). Dalam sisipan Peristiwa juga tidak terdapat sebarang gambar keadaan banjir.

Lembaga Kaunselor tidak prihatin seperti mana prihatinnya Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah mengeluarkan arahan supaya semua mangsa banjir mendapatkan suntikan kepialu yang diberikan secara percuma oleh Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Arahan ini sebagai langkah berjaga-jaga bagi menghadapi ancaman penyakit Leptospirosis iaitu sejenis penyakit yang membabitkan bakteria dan disebarkan melalui air kencing tikus. Penyakit ini lebih cepat merebak melalui air yang tercemar dan boleh berjangkit jika tidak ada langkah-langkah yang proaktif dilaksanakan dengan segera. Kementerian Kesihatan begitu mengambil berat keadaan kesihatan mangsa-mangsa banjir ini. Setidak-tidaknya terlerailah kebimbangan mangsa-mangsa banjir terhadap kesihatan diri dan keluarga mereka.

Tidak ada siapa yang layak memberi kaunseling kepada mangsa banjir dan petugas banjir kecuali kaunselor yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Kelab ini sangat ekslusif. Tetapi kita masih mengharapkan kaunselor yang berdaftar di kelab ini dapat turun padang dan memberi khidmat profesional mereka kepada mangsa dan petugas banjir di Johor dengan segera. Jika menteri, Dato’ Sri Shahrizat Abd. Jalil memberanikan diri meredah lautan banjir yang kadangkala membahayakan dirinya, apakah kaunselor kita begitu selesa dengan keadaan mereka sekarang? Bilangan kaunselor yang dipaparkan di Direktori Kaunselor menunjukkan bilangan kaunselor berdaftar adalah seramai 523 orang. Jumlah ini tidak akan mampu digerakkan untuk membantu 100,000 orang mangsa banjir, anggota bomba, polis dan orang ramai yang membantu mangsa-mangsa banjir di Johor.

Masih belum terlambat bagi kaunselor yang berdaftar ini untuk mengorbankan sedikit masa dan tenaga mereka bersama sukarelawan dari seluruh negara di Johor untuk meredah lautan banjir, tidur bersama keresahan mangsa banjir dan merasai makan pagi, tengah hari dan malam yang dicatu. Kaunselor harus merasai sendiri derita dan sengsara, bahagia dan suka serta bijak mengungkap apa yang sedang difikirkan oleh semua mangsa banjir baik kanak-kanak, dewasa, orang tua, lelaki mahupun wanita. Baik Melayu, Cina ataupun India.

Lembaga Kaunselor patut menjadi contoh yang wajar kepada semua orang bagi membantu mereka yang menghadapi tekanan, trauma dan emosi tidak stabil ketika mengalami bencana alam ini. Jika tidak, kerajaan harus memikirkan kaedah lain bagi mewujudkan parakaunselor yang dapat membantu kaunselor berdaftar melaksanakan tugas meringankan bebanan mangsa dan petugas banjir ini.

Saturday, January 13, 2007

Penghijrahan minda dan pembentukan strategi hidup yang cemerlang

Hijrah 1428 adalah kesinambungan daripada kejayaan silam tamadun umat Islam yang gilang-gemilang. Namun begitu, pengisian yang paling penting ialah kembali menilai pencapaian kita setahun yang lalu dan merancang strategi terbaik bagi meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt, sumbangan kepada kejayaan diri dan masyarakat, pembangunan ilmu dan kemahiran diri seterusnya melaksanakan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Aspek penilaian yang perlu diberi perhatian ialah perubahan diri kita sendiri.

Perubahan sentiasa berlaku. Persekitaran berubah, nilai dan budaya hidup turut berubah selari dengan peredaran masa. Umat yang berjaya dan cemerlang ialah umat yang mampu menghadapi perubahan, menyerap dan menguasai cabaran-cabaran berkenaan. Seribu cara dan seribu daya. Kesungguhan dan keazaman untuk menguasai perubahan akan memberi kepuasan yang tidak terhingga kepada mereka yang telah melaluinya.

Perkara utama yang harus ditanya ialah sejauh mana kita telah melalui perubahan-perubahan tersebut? Apakah hanya cukup dengan keadaan hidup yang dihadapi sekarang? Apakah kita masih berpuas hati dengan tahap pencapaian kerja dan kedudukan dalam jabatan? Ataupun cukupkah dengan penguasaan ilmu yang kita miliki pada tahap ini dan perlukah kita menambahnya? Berbalik kepada diri kita semula. Aset yang terbesar untuk menyerlahkan potensi diri ialah potensi akal yang dikurniakan oleh Allah swt. Melalui akal dan kepintaran, kita membina kehidupan yang menjadi asas kepada penciptaan manusia seperti firman Allah dalam ayat 56 surah Az-Zariat yang bermaksud;

“Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu.”

Justeru itu, tahun Hijrah 1428 menuntut setiap daripada kita untuk berusaha meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri supaya kita mampu menguasai segala bidang khususnya bagi meningkatkan kualiti hidup dan persekitaran sosial kita. Hari ini terdapat banyak institusi yang memberi peluang kepada kita untuk menambah pengetahuan. Mereka yang lambat dan lembap untuk mengejar dan memperbaharui ilmu akan tertinggal di belakang. Oleh itu, peluang pendidikan yang ada ini wajar direbut dengan bersungguh-sungguh supaya minda dan tindakan kita akan sentiasa berada pada landasan yang lurus.

Bagaimana kita harus memulakan langkah yang meyakinkan bagi tahun Hijrah 1428 ini?

Kejayaan umat Islam terdahulu adalah kerana mereka mempunyai hati yang dimantapkan dengan taqwa kepada Allah swt. Jiwa yang bertaqwa mampu membuat perubahan. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda yang bermaksud, “Taqwa itu di sini (baginda terus menunjukkan ke arah dadanya).”

Fathi Yakan dalam buku terkenalnya, Apa ertinya saya menganut Islam? menyatakan bahawa seorang muslim mesti mengimani dan meyakini kebolehan manusia untuk mencapai kebaikan dan kejahatan adalah melalui daya usaha, ikhtiar dan kehendaknya sendiri. Walau bagaimanapun, kedua-dua sifat ini adalah dengan keizinan Allah swt. Dua petikan surah daripada al-quran ini boleh memberi gambaran kepada kita untuk memahami kebaikan dan kejahatan adalah di bawah kawalan kita dan sememangnya sangat terikat dengan apa yang kita lakukan.

“Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketaqwaan, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorkannya.” (Surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10)


“Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (Surah Al-Muddatstsir ayat 38)

Sahabat nabi, Abdullah bin Mas’ud mempunyai kaedah sendiri untuk menjadi cemerlang dalam kehidupannya. Beliau amat yakin dengan firman Allah swt dalam surah Al-Talaq ayat 2 hingga 3 yang mengungkapkan syarat taqwa sebagai asas kepada kecemerlangan yang sebenar.

”Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan (Allah) akan mengurniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya.”

Prasyarat untuk berjaya adalah dengan taqwa dan bukannya harta yang banyak, rupa yang cantik atau kaum kerabat yang ramai. Masalah dan konflik yang kronik, insyaallah akan dapat diselesaikan dengan mudah melalui taqwa. Inilah formula yang harus diguna pakai oleh umat Islam pada hari ini. Kembali melihat dan menghayati saranan dan penyelesaian yang diberikan oleh pencipta kita.


Taqwa kepada Allah, tidak pernah diperolehi dengan mudah. Ia perlu dicari, dicanai dan dipertahankan.

Practice believing in the impossible until impossibilities start becoming possibilities, then actualities - Norman Vincent Peale dalam The Power of Positive Living.

Perancangan yang terbaik tidak akan menjadi kenyataan jika tidak mengambil tindakan untuk melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Kesukaran merancang usaha kita akan bermula apabila sifat malas, tidak berdisiplin dan ingin bersenang-senang mula bergayut di hati dan minda. Tidak ada gunanya jika berangan-angan hendak menjadi jutawan tetapi tidak pernah berfikir betapa susahnya jutawan sedia ada berusaha mengumpul wang dan berjimat cermat dalam perbelanjaan hidup mereka.

Setahun yang akan kita lalui ini akan pasti dipenuhi dengan pelbagai konflik yang berlaku di dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan ummah. Semua ini merupakan cabaran yang sentiasa mengganggu benak dan tindakan kita. Justeru itu, ia harus diurus dengan baik kerana konflik tidak pernah dapat diatasi dengan mudah sebaliknya boleh diuruskan berdasarkan kematangan dan tanggungjawab sedia ada. Strategi kecemerlangan bagi tahun ini seharusnya kembali kepada saranan agama yang sentiasa menjadi petunjuk sepanjang jalan kepada kita.

“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar dan kepada Allah kembali segala urusan.” (Surah Al-Hajj ayat 41)

Monday, January 08, 2007

Yuran sekolah membebankan pelajar miskin

Membuat tindakan untuk membunuh diri adalah keputusan luar biasa bagi seorang pelajar sekolah rendah yang belajar di Tahun Enam Sekolah Kebangsaan Pujut, Miri, Sarawak. Daniel Boniface, 12 tahun menjadi korban kerana terlalu miskin untuk membayar yuran sekolah. Tekanan yang dialami oleh Daniel sangat berat bagi beliau menanggungnya sehingga memilih jalan yang tidak pernah difikirkan oleh ibu bapanya sendiri. Bayaran yuran sekolah yang diminta menjadi penyebab yang merungsingkan dirinya kerana dia juga ingin belajar seperti rakan-rakan persekolahan lainnya.

Hari ini, pendidikan adalah teras kepada masa depan yang cerah. Negara-negara maju meletakkan pendidikan pada tahap yang paling tinggi bagi membina bangsa mereka ataupun lebih dikenali sebagai pembangunan modal insan. Amerika Syarikat, Jepun dan negara-negara Scandinavia sentiasa melaksanakan program pembangunan terhadap sistem pendidikan negara mereka. Jepun umpamanya, menerapkan nilai-nilai murni dan budaya masyarakat dari sekecil-kecilnya seperti menjaga kebersihan bermula dari peringkat tadika. Elemen hormat, memberi kepercayaan dan semangat berkorban dikembangkan dari semasa ke semasa dalam proses pendidikan sehingga ke tahap yang lebih tinggi.

Kejayaan negara-negara yang maju membina struktur pendidikan mereka untuk setiap rakyat adalah satu kebanggaan. Justeru kita tidak pernah mendengar pelajar membunuh diri kerana gagal membayar yuran sekolah seperti yang berlaku ke atas Daniel. Membunuh diri kerana gagal membayar yuran sekolah adalah tindakan yang sangat menyedihkan.

Anak-anak zaman ini sangat berbeza kerana mereka terdedah kepada pelbagai maklumat dan mempunyai kemahuan yang tinggi untuk belajar. Sukar bagi mereka untuk berhenti sekolah di atas alasan tidak mempunyai wang kerana banyak sumber yang boleh diperolehi bagi menyelesaikan masalah ini. Datuk Daniel adalah generasi yang memikirkan bahawa pendidikan tidak penting tetapi tidak bagi Daniel sendiri. Beliau mempunyai keazaman dan kemahuan yang kuat untuk belajar apatah lagi akan menduduki peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) di penghujung tahun 2007 nanti.

Faktor yang kukuh dan mendominasi kematian pelajar ini ialah kemiskinan. Keluarga yang miskin seringkali ketinggalan dalam pelbagai bidang khususnya pendidikan dan kesihatan. Jika saiz keluarga miskin ini kecil, ianya tidaklah membebankan. Masalah besar jika ahli keluarga itu ramai kerana tanggungannya akan melibatkan perbelanjaan yang tinggi.

Di Malaysia, agensi yang berperanan membantu golongan miskin antaranya ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Baitulmal, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Pusat Zakat. Agensi-agensi ini memang mempunyai peruntukan dan pegawai-pegawai yang berkelayakan yang sedia membantu. JKM umpamanya, mempunyai program Bantuan Kanak-kanak, Bantuan Anak Pelihara, Bantuan Orang Tua, Bantuan Elaun Pekerja Cacat, Bantuan Geran Pelancaran, Bantuan Sekolah dan Bantuan Am. Ternyata bantuan yang diberikan oleh JKM ini turut melibatkan pelajar sekolah.

Tujuan Bantuan Sekolah adalah mempastikan kanak-kanak dari keluarga miskin dapat meneruskan persekolahan dan mendapat kemudahan untuk pembelajaran. Di samping itu memastikan kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan peluang pendidikan rendah dan menengah serta mencegah berlakunya keciciran dalam pelajaran. Salah satu syarat kelayakannya ialah pendapatan ibu bapa yang tidak melebihi RM500.00 sebulan. Antara bantuan yang dimasukkan di bawah Bantuan Sekolah ialah yuran sekolah, yuran peperiksaan, tambang pengangkutan (darat/air), pakaian seragam dan lain-lain bantuan seperti buku kerja.

Tidak cukup dengan Bantuan Sekolah, JKM turut menyediakan Bantuan Am yang menyasarkan golongan yang menghadapi kesulitan kewangan buat sementara waktu ataupun sehingga suatu jangka masa yang membolehkan mereka berdikari.

Masalah yang dihadapi oleh agensi kerajaan yang terlibat memberi bantuan ini ialah maklumat yang lewat sampai ke pengetahuan mereka. Dalam kes Daniel ini, pihak yang terdekat dengan keluarga mendiang ialah ketua kampung dan sekolah. Peranan ketua kampung yang sangat berkesan ialah mengenal pasti masalah anak-anak kampung dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Hubungan yang rapat di antara ketua kampung dan ahli kariah adalah prasyarat untuknya maklum mengenai masalah dan keperluan mereka. Sangat mengecewakan jika ketua kampung di kawasan tempat tinggal keluarga Daniel tidak berperanan seperti yang dikehendaki lebih-lebih lagi dalam soal pendidikan.

Masyarakat kampung yang semakin berpendidikan dan celik maklumat akan berasa resah jika mendapat ketua kampung yang lemah dan tidak berupaya membawa perubahan terhadap kehidupan mereka. Jika ketua kampung tidak sedar, boleh sahaja dihantar untuk berkursus bagi mendedahkannya kepada teknik mengurus, mentadbir dan berkomunikasi supaya pembangunan kampungnya akan lebih tersusun dan terancang.

Pihak sekolah adalah pihak kedua yang sangat rapat dengan Daniel dan keluarganya. Guru besar boleh mengambil inisiatif untuk mengumpul maklumat mengenai latar belakang pelajar dan cuba memenuhi keperluan golongan muda ini. Komunikasi berterusan di antara sekolah dan ibu bapa dapat membantu meringankan beban kewangan pelajar miskin kerana banyak pihak yang boleh didekati untuk membantu membayar yuran sekolah. Setidak-tidaknya pun kerajaan negeri Sarawak. Namun begitu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh membantu menyelesaikan kemelut ini jika persatuan ini sensitif dengan keperluan golongan pelajar miskin. Dalam kes Daniel, adakah mereka pernah mengambil tahu keadaan pelajar miskin berkenaan?

Guru kelas sangat berperanan menyalurkan maklumat pelajar miskin yang berada di dalam kelas mereka. Guru yang bernaung di bawah Kementerian Pelajaran kadangkala tidak sedar bahawa kementerian sendiri menyediakan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) yang membabitkan bantuan persekolahan seperti pakaian seragam, peralatan dan yuran serta perbelanjaan bulanan khusus untuk keluarga miskin. Malangnya kewujudan KWAPM sendiri tidak disedari dan difahami oleh para guru.

Guru kelas yang menjadi mata dan telinga Kementerian Pelajaran mempunyai tanggungjawab besar untuk bersama-sama membantu hasrat kementerian bagi meringankan bebanan keluarga miskin ini. Kes menggantung diri kerana tertekan dengan yuran sekolah tidak akan berlaku kepada Daniel jika pihak sekolah dan ketua kampung menyedari betapa pentingnya menyediakan kemudahan dan bantuan untuk golongan miskin mendapatkan hak dalam pendidikan di Malaysia.

Justeru itu, pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 pada 16 Januari 2007 nanti diharap tidak akan meminggirkan keluarga miskin yang mempunyai anak-anak yang berminat untuk belajar seperti Daniel Boniface, pelajar Sekolah Kebangsaan Pujut, Miri, Sarawak.

Tuesday, January 02, 2007

Mencari rahmat Allah swt pada tahun 2007

Taufan, ribut, banjir dan gempa bumi adalah tema sepanjang tahun 2006. Dianggarkan 1,550 orang telah menjadi korban kepada taufan, ribut dan banjir di Australia, China, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Kerugian pula mencecah RM5.0 bilion di mana Taufan Larry sahaja telah memusnahkan ladang pisang dan tebu di samping kerugian harta benda yang semuanya dianggarkan berjumlah RM4.2 bilion. Taufan Prapiroon meranapkan lebih kurang 7,000 buah bangunan di Guandong, China dengan kerugian RM1.1 bilion.

Kawasan lingkaran gempa bumi iaitu Indonesia dan Taiwan menyebabkan kemusnahan besar ke atas harta benda dan nyawa. Indonesia yang terletak di laluan gempa bumi aktif menyaksikan kemusnahan besar-besaran yang mengakibatkan 340,000 penduduk dipindahkan dan 217,000 buah rumah musnah sama sekali.

Gempa yang berukuran 7.1 pada skala Richter di Taiwan pada 26 Disember 2006 telah menjejaskan sama sekali saluran internet negara-negara China, Hong Kong, Taiwan, Vietnam dan Asia Tenggara.

Sejak 2001, keamanan dan ketenteraman masyarakat dunia dikejutkan dengan pelbagai peristiwa sama ada yang dirancang ataupun bencana alam. Ketika keadaan cuaca yang tidak menentu, hujan ribut di Asia Tenggara turun mencurah-curah. Jika dulunya di Bangladesh dan India, kini di Indonesia dan Malaysia.

Di Barat, Amerika Syarikat dilanda cuaca yang panas khususnya di barat daya. Beberapa buah negara Eropah turut mengalami keadaan yang sama. Kemusnahan sesebuah negara boleh berlaku dalam pelbagai bentuk walaupun negara berkenaan telah mencapai status negara maju.

Keadaan dunia pada akhir zaman pernah digambarkan oleh Rasulullah saw sebagai wanita tua yang sudah bongkok. Justeru kiamat semakin hampir.


"Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi tidak menghiraukannya."

Surah Al Anbiya' ayat 1


Era dunia hari ini telah mengalami kemuncak perkembangan dalam semua segi; sejarah, kebudayaan, politik, ekonomi, sosial, perundangan dan peradaban.

Apabila berada di peringkat tua, fikiran tidak lagi mantap malah bercelaru. Keadaan cuaca yang tidak menentu ini adalah gambaran seorang wanita tua yang semakin lemah dan letih dengan kehidupannya. Tetapi biar apa pun yang berlaku, kehidupan mesti diteruskan dengan segala kemampuan yang ada.

Ekonomi antarabangsa menunjukkan penurunan 30 peratus nilai dolar Amerika berbanding euro. Malaysia yang bergantung kepada penggunaan dolar harus melakukan sesuatu tindakan untuk mempertahankan titik peluh rakyat negara ini bagi mengelakkan negara menjadi semakin miskin. Penggunaan dinar dapat memberi kelebihan kerana inilah pilihan terbaik untuk mengelakkan kekayaan negara semakin menyusut.

Politik dunia akan jelas memperlihatkan jurang perbezaan fahaman di antara Timur dan Barat. Peperangan di Timur Tengah tidak akan berakhir dengan kematian bekas pemimpin Iraq, Saddam Hussein malah kedudukan Iran sebagai negara berpengaruh akan lebih mendominasi geo politik di kawasan itu. Keinginan Amerika Syarikat menguasai Laut Kaspian yang kaya dengan minyak akan pasti mendapat tentangan Iran. Walau bagaimanapun tidak ada negara yang dapat menghalang Amerika Syarikat untuk menguasai kawasan bekalan minyak terbesar ini.

Tokoh Nobel Keamanan 2006, Profesor Mohd Yunus telah menggerakkan model pembangunan masyarakat bagi mengatasi kemiskinan sejagat. Dalam dunia yang bergerak ke arah pengglobalan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menyatakan masih ada masyarakat yang hidup di bawah USD1 sehari. Namun kemiskinan di Malaysia telah mendapat perhatian daripada kerajaan dan pada tahun 2010, kemiskinan tegar akan dihapuskan sepenuhnya. Langkah ini telah menarik perhatian kerajaan Venezuela untuk mengurangkan kemiskinan di negara berkenaan yang masih berada di paras 25 peratus.

Perkembangan sosial menunjukkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) melakukan perubahan besar ke atas skim tabungan dan simpanan masa depan dengan mempastikan simpanan individu yang besar apabila menjelang hari tua nanti. Langkah ini perlu dilaksanakan memandangkan pertambahan bilangan penduduk Malaysia yang tua semakin meningkat daripada kedudukan enam peratus ketika ini.

Peranan Jabatan kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) semakin mencabar dan memerlukan pengurusan yang profesional. Penubuhan rumah perlindungan untuk wanita yang diseludup tidak boleh ditangguh-tangguh lagi. Desakan Amerika Syarikat untuk mempastikan ”human trafficking” di negara ini ditangani dengan sewajarnya harus diambil kira memandangkan pengaliran masuk wanita dan kanak-kanak dari negara-negara membangun semakin meningkat.

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial oleh Kementerian Pelajaran dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pasti akan membantu menambahkan kefahaman pelajar terhadap pendidikan seks. Hasrat untuk mengatasi masalah sosial yang melibatkan akhlak buruk, sumbang mahram, pengguguran dan penularan HIV/Aids, insyaallah akan dapat diatasi dengan lebih baik.

Kredibiliti jabatan agama Islam mengenai peranan berkesan mereka untuk mengatasi masalah khilaf agama turut menjadi perhatian semua pihak. Kaedah yang lebih baik wajar dicari dan dilaksanakan oleh jabatan agama Islam untuk melindungi hak dan kepentingan orang Islam khususnya dan bukan Islam amnya. Sekiranya perlu, kejumudan pemikiran penggerak di jabatan agama Islam boleh diatasi dengan menghantar mereka untuk mempelajari ilmu dan kaedah yang lebih mencabar dan terkini di institusi-institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara. Suasana masyarakat yang semakin berilmu menuntut pegawai dan kakitangan jabatan agama Islam untuk mencari inisiatif meningkatkan kepakaran mereka. Satu-satunya cara terbaik untuk mendapatkan kepakaran itu ialah melalui pendidikan. Kutipan zakat, geran oleh kerajaan dan pelbagai sumbangan orang ramai dan syarikat boleh digunakan untuk menggerakkan usaha ini ke arah kejayaan umat Islam di Malaysia.

Kejayaan khalifah Harun Al Rasyid membina kota Baghdad dengan tradisi keilmuan ialah melalui galakan menuntut ilmu di mana-mana sahaja, pembiayaan dan kemudahan yang berterusan ini telah melahirkan bijak pandai yang mampu berdikari membina negara mereka tanpa bergantung kepada orang lain.

Rakyat Malaysia tidak harus dibebankan dengan kenaikan barangan, tol, minyak dan pelbagai lagi kerana peranan pentadbir yang dipilih oleh rakyat adalah untuk memelihara kebajikan setiap orang rakyat Malaysia. Harga barang yang tinggi akan hanya meningkatkan kesengsaraan dan menambahkan tahap kemiskinan. Pada masa yang sama, perbelanjaan untuk menampung penagih dadah di pusat serenti seluruh negara semakin meningkat. Begitu juga institusi-insitusi kebajikan yang lain. Di sinilah pentingnya pihak kerajaan mengiktiraf dan mengalakkan peranan pertubuhan bukan kerajaan bagi membantu setiap usaha kerajaan dalam semua bidang khususnya bantuan sosial, kebajikan dan perkhidmatan. Di Amerika Syarikat, peranan pertubuhan bukan kerajaan sangat penting sehingga mampu menentukan keputusan Rumah Putih. Di Malaysia, pengaruh mereka mula berkembang tetapi tidak cukup untuk memberi impak yang besar terhadap keputusan kerajaan kerana masyarakat masih terikat dengan pemikiran sempit dan status quo politik bangsa.

Tahun 2007 dijangka penuh dengan konflik antarabangsa, pertelingkahan antara negara, kejahilan masyarakat terhadap Islam dan kemusnahan akibat bencana alam. Dijangka ”api yang besar” akan bersemarak di kawasan yang menjadi persengketaan dan ekonomi dunia yang semakin lemah.

Di Malaysia, pengangguran akan bertambah teruk jika kerajaan masih liat untuk memperkenalkan skim berdikari untuk siswazah secara besar-besaran dan memperkenalkan program ”minda besar” bagi menggalakkan siswazah yang ramai menceburi bidang perniagaan di dalam dan luar negara.

Didoakan dan dengan rahmat Allah swt, Malaysia dan negara-negara Islam yang lain akan berada di bawah naungan keselamatan yang berpanjangan.