Friday, March 06, 2015

Tiga ciri sasaran

Saya yakin dan percaya bahawa menetapkan matlamat dan sasaran yang jelas amat penting. Namun kita perlu tahu fungsi minda kita. 

Ya, kita perlu tahu bagaimana minda kita bekerja terlebih dahulu. Minda kita tidak mampu fokus dengan baik selagi tidak memiliki objektif yang jelas. 

Objektif atau sasaran yang jelas ada tiga ciri iaitu sangat jelas supaya boleh dijadikan fokus, dapat dicapai dan boleh mengubah hidup. Tiga ciri ini boleh menjadi permulaan ke arah tuju yang hendak dilalui. Matlamat tadi perlu ditulis supaya kita sentiasa ingat. 

Tidak perlu bimbang jika kita rasa matlamat kita terlalu kecil kerana sekurang-kurangnya kita telah membuat tindakan awal iaitu memberi arah di mana hendak pergi.


Post a Comment