Monday, March 30, 2015

Social policy: issues and developments


Penulis: Hugh Bochel, Catherine Bochel, Robert Page, Rob Sykes
Tahun: 2005
Penerbit: Pearson Education Limited, Essex, England.
Muka Surat: 388

Buku ini menyediakan maklumat yang lengkap, segar dan boleh diakses bermula dari permulaan dasar sosial British hinggalah masa sekarang. Fokus utama kandungan buku adalah permulaan pembangunan sejak 1997 termasuk perkhidmatan utama seiring perdebatan semasa dan ideologi. Kombinasi penerangan dan analisis menjadikan dasar sosial lebih jelas dan berterus-terang.  Di samping itu ia juga mengiktiraf kemajmukan dasar sosial semasa.

Setiap bab ditulis oleh pakar dalam bidang masing-masing untuk menyediakan maklumat yang berguna.

Kandungan buku ini menonjolkan enam bidang iaitu liputan lengkap topik-topik utama dalam dasar sosial hari ini seperti kesihatan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, jenayah dan keadian jenayah, etika, dasar sosial “baru”, neo-liberalisasi dan “Buruh Baru”; mengenal pasti konteks politik dan tadbir urus di mana dasar sosial dilaksanakan; meneroka sempadan dasar sosial dan perkembangan yang berkaitan dengan dasar sosial untuk memahami masyarakat; mengenal pasti prespektif idealogi utama yang menyokong pembangunan dasar sosial di UK dan menyediakan rekfleksi untuk kritikan alternatif; mengambil kira pengaruh antarabangsa dalam kewujudan Kesatuan Eropah dan meneroka perdebatan yang berkaitan melalui pengglobalan dasar sosial; dan; menyediakan pelbagai ciri perkataan yang dapat membantu pelajar menjelaskan, mendalami dan menambah kefahaman terhadap isu-isu asas.

Buku ini merupakan bacaan penting kepada pelajar yang mengambil jurusan dasar sosial dan mereka yang sedang menambah maklumat dalam bidang kriminologi, kesihatan , politik, sosiaologi da kerja sosial.


No comments:

Post a Comment