Monday, November 10, 2008

Kemunduran umat dan penyelesaiannya

Penulis: Muhammad Ihtishamul Hasan
Tahun: 2002
Penerbit: Era Ilmu Sdn Bhd, Sri Petaling, Selangor
Muka surat: 41

Muhammad Ihtishamul Hasan adalah seorang alim yang lahir di Kandhala, Uttar Pradesh, India. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa termasuk bahasa Melayu yang menjadi rujukan kepada mereka yang meletakkan dakwah sebagai perjuangan dalam hidup.

Usaha dakwah dan tarbiah Rasulullah saw selama 23 tahun telah melahirkan kelompok masyarakat yang menuju ke puncak kemajuan sehingga sejarah dunia tidak dapat lagi mendatangkan contoh yang seperti dengan mereka.

Ketika itu, umat Islam adalah pemilik tunggal kemuliaan, keagungan, kegemilangan, kebesaran dan kekuatan.

Sebaliknya kini, perangai dan budi pekerti umat tidak dapat dibanggakan lagi. Umat berada dalam keadaan lemah tanpa harta, tanpa ketinggian dan kemuliaan, tidak ada lagi perasaan persaudaraan dan kemesraan.

Buku ini menghuraikan kemuliaan umat Islam sebagai umat yang mengajak kepada amar-bil-ma’ruf dan nahi-‘amil-mungkar. Tugas ini adalah tanggungjawab setiap orang Islam dalam semua keadaan.

Ada yang berkata usaha ini sangat susah. Memang pun susah kerana para nabi dan rasul tidak pernah duduk diam ketika berdakwah.

Penulis membangkitkan hal segelintir umat Islam yang ragu-ragu tentang perlunya mengislahkan umat yang sudah terlalu jauh dari zaman kenabian. ‘Bagaimana umat Islam boleh maju sedangkan mereka tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan, tidak ada tenaga dan kesatuan hati?’

“Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.” (Al-Ankabut:69)

Di sebalik mengakui kelemahan diri, buku ini mengajak kita untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiah pada hari ini tanpa memikirkan kelemahan sebagai kekangan. Bersedia untuk berdakwah, kumpulkan wang ringgit, berjimat cermat dan rancang dengan sebaik-baiknya.

Mencari iman dan takwa adalah tugas utama. Tanpa iman dan takwa, jihad tidak akan lahir. Justeru, penyelesaian kepada kemunduran umat Islam ialah melihat kembali misi kehidupan mereka di dunia ini.

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.” (Adz-Zariyat:56)

Post a Comment