Thursday, November 13, 2008

Kemahiran pra membaca

Sebelum membaca, kanak-kanak belajar membaca dengan banyak cara. Mereka perlukan kemahiran-kemahiran yang mendorong ke arah minat membaca supaya apabila sampai masanya, proses membaca menjadi lebih mudah.

Antara kemahiran-kemahiran tersebut ialah:

Padanan – kanak-kanak belajar memadankan bentuk, corak, huruf dan bunyi.

Rima – kajian menunjukkan kanak-kanak yang dapat memahami rima perkataan mempunyai keupayaan membaca dan mengeja yang baik.

Mengecam – sebaik sahaja melihat huruf, kanak-kanak perlu menyembunyikan huruf tersebut.

Arah baca – dari kiri ke kanan. Kanak-kanak perlu mempraktikkan kaedah ini dari semasa ke semasa.

Psikomotor – keupayaan mengawal pensel.

Konsep cetak – bagaimana melihat buku, cara membelek buku dan menyelak muka surat.

Berbahasa – lebih banyak pengalaman bahasa pada kanak-kanak, mereka lebih cenderung minat membaca di mana pengalaman ini diperoleh melalui perbualan, cerita dan puisi.

Membina kemahiran membaca secara sistematik mempastikan skop intelektual kanak-kanak berkembang dengan sempurna. Ibu bapa dan penjaga yang mengambil berat strategi dan kaedah mengajar membaca yang betul tentu ingin melihat anak-anak mereka cemerlang sejak dari awal.
Post a Comment