Monday, January 05, 2015

Ensiklopedia Al-Quran
Penulis: Syeikh Muhd Mujahid bin Sikh Nawawi
Tahun: 2013
Penerbit: Must Read Sdn Bhd, Batu Caves, Selangor:
Muka Surat: 382

Naskah “Ensiklopedia Al-Quran” merupakan ensiklopedia pertama yang berjaya disiapkan oleh penulis. Beliau memilih tajuk ini kerana kandungan buku ini yang digarap dengan cermat daripada pelbagai sisi pandang dan perbahasan para ulama secara separa ilmiah. Ia bertujuan membicarakan tentang kehebatan dan keagungan al-quran yang mulia.

Selain itu, buku ini seolah-olah menjadi satu bicara al-quran tentang keluasan ilmu, kehebatan dan kemuliaannya. Para pembaca boleh menilai dan merasakan bahawa al-quran itu mengandungi banyak hikmah dan rahsia yang tidak terjangkau.

Ensiklopedia ini mengupas beberapa persoalan penting yang dikehendaki oleh pembaca.
Antaranya adalah definisi sebenar al-quran, sejarah dan skop al-quran, perbezaan al-quran dengan kitab yang lain, rahsia kebesaran al-quran, cara membaiki diri melalui al-quran dan 150 fakta menarik mengenai al-quran.

Ensiklopedia ini juga ditulis untuk memberi kefahaman yang jelas berkaitan al-quran dalam kehidupan kita dan seterusnya bagaimana al-quran mampu diamalkan dengan penuh rasa keyakinan. Selain itu, para pembaca diajak untuk berfikir tentang bagaimana panduan dari al-quran itu mampu menjadi asas kepada penyatuan umat Islam.


Post a Comment