Tuesday, December 02, 2014

Contohi pembangunan Baling

Terdapat 81 daerah pentadbiran di Semenanjung Malaysia dan daerah paling mundur ialah Kuala Krai, Kelantan. Kemunduran daerah ini di kenal pasti melalui 23 jenis ukuran pemboleh ubah di bawah Indeks Umum Kemunduran (GID). Selain Kelantan, daerah-daerah di Terengganu dan Kedah turut menghadapi keadaan yang sama.

Kajian selama 30 tahun dari 1990 hingga 2010 menunjukkan terdapat jurang pembangunan yang ketara antara daerah. Impaknya dapat dilihat ke atas pembangunan sosioekonomi penduduk di daerah-daerah tersebut.

Dua faktor yang menyebabkan kemunduran daerah adalah penyediaan kemudahan asas yang terhad dan kurang kemudahan tempatan. Kemudahan asas yang dimaksudkan adalah jalan raya, bekalan air dan kemudahan elektrik. Tiga kemudahan asas ini menjadi pemangkin kepada pembangunan daerah untuk menarik lebih ramai penduduk bergerak ke sini.

Salah satu daerah yang telah mengalami transformasi pembangunan di Kedah adalah Baling. Suatu masa dahulu daerah ini dikenali kerana kemiskinan penduduk yang rata-ratanya bekerja sebagai petani dan penoreh getah. Demonstrasi pelajar berkaitan kemiskinan di Baling pada 1974 boleh menjadi pemula untuk kita melihat transformasi daerah ini.

Selepas 40 tahun, Baling mula berkembang sebagai daerah yang menjadi tumpuan. Sepanjang laluan ke Baling sudah ada jalan raya yang berkualiti, lampu jalan di kira dan kanan, kemudahan air bersih, klinik desa dan hospital. Masyarakat kampung yang dianggap “hulu” sudah membuka hati dan minda kepada teknologi dan kemajuan. Anak-anak yang mendapat pendidikan telah keluar meninggalkan kampung halaman dan kembali bersama Proton dan Perodua yang memenuhi segenap ruang halaman rumah. Internet dan Astro sudah menjadi pemandangan biasa di atas bumbung kebanyakan rumah. Pelajar seusia enam tahun sudah boleh membaca dan memahami buku cerita bahasa Inggeris dengan baik.

Perancang pembangunan daerah boleh mengguna pakai kaedah pembangunan Baling untuk membangunkan Kuala Krai. 
Post a Comment