Tuesday, November 14, 2006

Prestasi Malaysia bagi Indeks Rasuah 2006

Indeks Persepsi Rasuah (CPI) 2006 yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) menunjukkan kedudukan Malaysia yang semakin merosot ke tangga 44 berbanding 39 tahun lalu. Kedudukan negara dari tahun 1998 hingga 2006 ditunjukkan dalam Jadual 1 di bawah.


Jadual 1 : Kedudukan Malaysia dari 1998-2006 dalam CPI

(Sila hubungi editor)


TI adalah sebuah agensi yang menjalankan kajian mengenai persepsi rasuah di negara-negara terpilih dan pada 2006, sebanyak 163 buah negara telah dikaji. Indeks ini meletakkan kedudukan negara dari segi tahap di mana rasuah dianggap wujud di kalangan pegawai kerajaan dan ahli politik.

CPI 2006 memberikan mata tertentu kepada negara yang terlibat berdasarkan skala dari 0 hingga 10 yang mana 10 menggambarkan tahap rendah persepsi rasuah.Jadual 2 : CPI 2006 bagi sepuluh negara teratas
(Sila hubungi editor)


Negara-negara Scandinavia masih lagi mendominasi carta CPI 2006 sebagai antara rantau yang tegas terhadap rasuah. Manakala negara-negara Islam masih lagi mengungguli sepuluh tangga terbawah.


Jadual 3 : CPI 2006 bagi sepuluh negara teratas

(Sila hubungi editor)


Presiden Malaysian Society for Transparency and Integrity (TI Malaysia), Tan Sri Ramon V.Navaratnam yang mengulas kedudukan Malaysia ini menjelaskan empat asas kenapa keadaan ini berlaku.

Pertama, kelembapan pelaksanaan dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan.

Kedua, jarak masa antara penggubalan dasar baru dan pelaksanaan sebenar dasar berkenaan.

Ketiga, komitmen dan kekaburan dalam proses kelulusan dan pelesenan oleh pihak berkuasa tempatan dan berkanun.

Keempat, budaya ”senyap” iaitu pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah enggan bersuara dan melaporkan kes berkenaan.

Di antara institusi yang telah ditubuhkan ialah Institut Integriti Malaysia (IIM) hasil daripada resolusi Pelan Integriti Nasional (PIN). IIM terus diperkasakan dengan penubuhan di peringkat negeri yang diberi nama Institut Integriti Negeri (IIN). Penubuhan ini dijangka akan memantapkan nilai dan budaya kerja yang lebih baik khususnya di sektor kerajaan. Idea PIN sangat menarik kerana menunjukkan iltizam kerajaan untuk memantapkan sistem penyampaian dan memperkemaskan jentera pentadbiran negara. Malangnya pelaksanaan idea ini tidak memperlihatkan kesungguhan.

TI mengambil kira lima perkara asas untuk menentukan indeks berkenaan iaitu rasuah dalam politik, kontrak umum, sektor swasta, konvension anti rasuah antarabangsa serta kemiskinan dan pembangunan.

Kriteria di sini memberi panduan kepada kita bahawa rasuah dalam politik diberi keutamaan kerana ia berkait dengan sistem pentadbiran dan pengurusan sesebuah negara. Politik di Malaysia juga berkait dengan kedudukan prestasi negara dalam CPI 2006. Jadi, bagaimanakah tahap rasuah politik di negara ini?

Peranan agensi penguatkuasa seperti Biro Pencegah Rasuah (BPR) dilihat masih terkongkong walaupun terdapat penambahan dalam pendakwaan kes. Namun begitu, usaha-usaha yang lebih gigih wajar digerakkan supaya masyarakat luar khususnya ahli perniagaan melihat Malaysia adalah sebuah negara yang bebas daripada rasuah.

Empat perkara pertama memerlukan kesungguhan komitmen daripada kerajaan yang memerintah. Tanpa cita-cita dan tindakan, diyakini kedudukan Malaysia dijangka akan turun lagi pada masa yang akan datang.

Faktor kelima memang diketahui sedang dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh oleh kerajaan dengan menetapkan insiden kemiskinan berada pada paras 2.8 peratus pada tahun 2010.

Barangkali kerajaan Malaysia harus belajar dari Singapura bagaimana mereka begitu berjaya memerangi rasuah di semua peringkat pentadbiran. Malangnya mereka ini bukannya sebuah negara yang mementingkan agama berbanding Malaysia. Kenyataan TI mengenai kajian persepsi rasuah adalah tepat iaitu rasuah tidak ada kaitan dengan agama sesebuah negara.


Jadual 4 : Perbandingan CPI Malaysia dan Singapura

(Sila hubungi editor)


Di kalangan negara-negara Asean, terdapat perubahan yang ketara seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 5. Perubahan yang dikira memberangsangkan ialah kedudukan Indonesia yang semakin baik dan diharap usaha-usaha memerangi rasuah di negara itu akan menunjukkan kejayaan.


Jadual 5 : Perbandingan CPI Negara-negara ASEAN
(Sila hubungi editor)Usaha kerajaan Malaysia untuk mengurangkan indeks persepsi rasuah sangat perlahan dan mengecewakan seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Ramon. Gambaran perlahan ini bukan sahaja di sektor kerajaan malah yang lebih penting ialah usaha pembasmian rasuah dalam politik dan sektor swasta yang melibatkan pemberian kontrak. Kita berbangga kerana negara kecil dan maju seperti New Zealand dan Singapura mampu mengatasi rasuah di negara mereka, Malaysia sebagai sebuah negara Islam wajar melihat dan menilai kembali usaha-usaha yang sedang dilaksanakan kerana laungan ”Negara Islam” tidak boleh dikaitkan dengan berleluasanya amalan rasuah dalam masyarakat.
Maklumat lanjut : www.transparency.org
Post a Comment