Saturday, November 04, 2006

Kemahiran menjamin kecemerlangan masa depanPepatah Melayu menyatakan pemuda harapan negara, pemudi tiang negara sebagai perangsang dan penguat semangat. Memetik kata-kata aluan YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sempena Minggu dan Hari Belia Negara 2005, beliau mengingatkan bahawa para belia adalah waris kepimpinan negara pada masa hadapan dan menaruh keyakinan yang tinggi kepada generasi muda negara. Belialah yang menjadi tenaga penggerak kepada usaha untuk menyuburkan kemakmuran dan keharmonian yang telah terbina sekian lamanya di Malaysia. Maksud tersirat dan tersurat daripada pemikiran YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ini ialah beliau mahu melihat penglibatan golongan belia memainkan peranan yang maha penting ke arah mempercepatkan dan melonjakkan arus pembangunan dan kemajuan negara yang dicintai ke satu tahap yang akan dikenang dan dibanggakan oleh pewaris generasi yang akan datang.

Golongan belia di negara ini pada keseluruhannya berjumlah 9.8 juta orang yang berumur di bawah 40 tahun. Angka ini adalah satu jumlah yang besar dan dapat digunakan oleh negara bagi pelbagai aspek perancangan pembangunan. Apatah lagi menghadapi cabaran globalisasi yang muncul dalam pelbagai bentuk dan rupa serta tidak menentu. Mengimbas ucapan YB Menteri Belia dan Sukan, Datuk Azalina Datuk Othman Said, belia yang berjaya menempuh dan mengatasi halangan-halangan adalah kelompok generasi muda yang telah memperlengkapkan diri masing-masing dengan ilmu, kemahiran dan jati diri yang mantap.

Kelompok belia adalah aset terpenting dalam pembangunan negara. Malaysia memerlukan keupayaan tenaga manusia yang berterusan agar momentum kecemerlangan negara akan terus dipertahan dan dipertingkatkan. Pembinaan keupayaan manusia ini perlu dikemaskini supaya kepakaran dan kemahiran dari satu generasi ke generasi dapat diperturunkan dan dilebarkan ke peringkat persaingan antarabangsa supaya setiap cabaran yang wujud dalam era globalisasi dapat dihadapi dengan pantas dan cekap.

Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan dilihat sangat proaktif dalam usaha pembangunan belia sama ada dari segi fizikal, intelektual ataupun spiritual. Program-program yang berterusan di peringkat kampung, daerah dan negeri telah melonjakkan iltizam dan semangat para belia untuk mencipta kecemerlangan. Keyakinan ini dapat diperhati melalui sejarah dasar dan program pembangunan belia di negara ini. Bermula dengan penubuhan Majlis Belia Malaysia (1948), penubuhan Kementerian Belia dan Sukan (dulunya dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 1964), pelancaran Majlis Perundingan Belia Negara (1972), penggubalan Dasar Belia Negara (1997) seterusnya Pelan Tindakan Pembangunan Belia Negara (Pembina) 2001-2010, Program Latihan Khidmat Negara (2004) dan terkini Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) yang akan berfungsi sebagai pusat penyelidikan yang mengkaji pelbagai aspek aliran dan pembangunan generasi muda dan kaitannya dengan perubahan yang berlaku di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.

Melalui IPPBM ini, harapan kita ialah pelbagai program penyelidikan yang dilaksanakan nanti dapat dijadikan input untuk meningkatkan pembangunan positif belia dan negara. Di samping itu juga hasil kajian berkenaan dapat menilai semula dan mempertingkatkan dasar dan rancangan-rancangan pembangunan sumber tenaga manusia dengan mengambilkira kepentingan penilaian pendidikan, teknikal, vokasional dan rancangan-rancangan yang berhubungkait dengan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan.

Tidak juga keberatan jika kita mengusulkan agar IPPBM dapat mencetuskan formula menyeluruh yang terbaik untuk mencapai tujuan personaliti unggul (towering personality) seperti yang diketengahkan oleh YAB Perdana Menteri. Melalui formula ini, kebolehan, keupayaan, kepakaran, kemahiran, fleksibiliti, ilmu pengetahuan, sikap, semangat ingin maju dan keunggulan kepimpinan dapat ditanam dan disuburkan dalam setiap individu belia Malaysia.

Kejayaan yang hendak kita bina untuk belia memang menjadi agenda yang sentiasa dibincangkan. Aspek kejayaan ini sangat subjektif dan boleh kita tumpukan pada tiga kemahiran yang menjadi tema Hari Belia Negara 2005 iaitu kemahiran, kepimpinan dan keusahawanan (3K). Keupayaan Persatuan Rangkaian Pemuda Pemudi Rawai (Rapera) Marang, Terengganu meraih Anugerah Perdana Pertubuhan Belia 2005 boleh dijadikan jelmaan kepada tema 3K ini. Kerjasama penduduk kampung dalam kegiatan sosioekonomi telah mengurangkan kadar pengangguran dan pada masa yang sama membentuk minda belia yang terarah dan berorientasikan kemahiran, kepimpinan dan keusahawanan.


Dari segi kemahiran umpamanya, belia Kampung Rawai telah berjaya menggilap dan mencanai keupayaan pembangunan sumber manusia melalui kegiatan keusahawanan yang terdiri daripada projek pertanian seperti penanaman limau madu , kelapa sawit dan penternakan biri-biri. Latihan dan kemahiran melalui aktiviti keusahawanan ini diperkasakan dengan perusahaan kedai runcit dan perusahaan simen. Kelangsungan kejayaan membentuk kemahiran dan semangat keusahawanan sangat bergantung kepada kualiti kepimpinan. Kerjasama belia Kampung Rawai untuk memberi kemudahan tuisyen percuma, kelas agama, aktiviti sukan dan program-program sosial telah menyerlahkan potensi dan bakat kepimpinan belia-belia di Kampung Rawai ini. Dengan RM17,000 yang telah dimenangi itu, aktiviti-aktiviti di Kampung Rawai khususnya untuk golongan belia akan terus bersemarak dan rancak serta menjadi sumber inspirasi kepada belia-belia Malaysia di seluruh negara.Isu semasa: pengangguran di kalangan belia
Malaysia yang mempunyai penduduk 25.6 juta orang mencatatkan lebih 18,070 siswazah yang menganggur. Sebahagian besar daripada mereka tentunya golongan belia yang mempunyai potensi besar ke arah pembangunan dan kemajuan negara. Pelbagai sebab musabab diberikan untuk mewajarkan lambakan pengangguran ini. Datuk Johan Jaafar berpandangan bahawa wujud dua mitos mengenai kewujudan siswazah menganggur. Mitos pertama ialah tidak boleh berbahasa Inggeris dengan baik dan lancar sementara mitos kedua ialah menganggur kerana salah memilih kursus iaitu kursus yang tidak ada nilai ekonomi selepas keluar dari universiti. Jika dianalisis secara terperinci, apakah dua mitos ini sahaja yang menjadi punca sebenar kepada pengangguran? Tidakkah terdapat faktor-faktor lain yang begitu besar pengaruhnya terhadap kewujudan penganggur ini?

Pendidikan di Malaysia boleh diletakkan dalam kategori yang tersendiri kerana telah berjaya melahirkan ribuan tenaga kerja dalam pembangunan negara. Pada tahun 70-an dulu, kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk menghantar anak-anak belia kita yang pintar ke luar negara bagi menambah tenaga pakar. Mereka ini mengambil pelbagai jurusan kritikal seperti kejuteraan, perubatan, ekonomi, sains, teknologi, undang-undang dan sebagainya seterusnya kembali ke tanah air menjadi kelompok elit dalam pentadbiran dan pembangunan negara. Mereka inilah yang menjadi birokrat, teknokrat dan pemimpin negara. Di tangan merekalah corak pembangunan negara dibentuk dan dicanai.

Ketika kita mengungkit siswazah yang memiliki mentaliti memilih kerja selepas menamatkan pengajian di universiti dan agak malas untuk melaksanakan kerja yang tidak sepadan dengan kelayakan, pekerja-pekerja dari Indonesia, India, Vietnam, Nepal, Bangladesh dan Kampuchea memilih untuk bekerja di Malaysia. Apakah masalah sebenarnya? Kerajaan telah mengambil inisiatif memperkenalkan pelbagai skim seperti Skim Latihan Siswazah Menganggur sebagai jalan keluar sementara kepada persoalan ini. Namun, apakah program ini berjaya seratus peratus menunjuk jalan keluar kepada para siswazah ini yang rata-ratanya adalah golongan belia?


Kementerian Belia dan Sukan turut mempunyai institusi tersendiri untuk membekalkan khidmat kepakaran seperti Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara yang telah diperuntukkan RM800 juta dalam Rancangan Malaysia Kelapan. Bagi mengelak siswazah menganggur, Kementerian Belia dan Sukan turut mewujudkan Rakan Belia Tani dan Rakan Tani dengan harapan dapat mendekatkan golongan belia dengan sektor pertanian. Perkongsian pintar di antara Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Perindustrian dan Indistri Asas Tani ini adalah langkah bijak kerajaan bagi menyediakan peruntukan kewangan dan latihan kepada kelompok belia bagi membantu membangunkan sektor pertanian yang dikenalpasti memberi pulangan yang lumayan jika dilaksanakan dengan betul dan berkesan.

Budaya berniaga

Pembangunan dalam kegiatan ekonomi dan keusahawanan adalah di antara jalan keluar kepada masalah ini. Walau bagaimanapun, penglibatan golongan belia dalam aktiviti keusahawanan sehingga kini masih berada pada tahap rendah dan tidak signifikan. Cabaran utama kerajaan ialah mewujudkan masyarakat belia yang tidak takut untuk menghadapi risiko berniaga dan pada masa yang sama menyubur biak budaya niaga supaya akan lahir kelak belia-belia yang mempunyai ciri-ciri berdaya saing, jujur dan cemerlang. Peranan kerajaan sewajarnya digalas bersama oleh pihak swasta.

Bagi membantu usaha-usaha kerajaan ini, kita tidak mahu sekadar Majlis Amanah Rakyat (Mara) sahaja yang menjadi ”amanah” untuk mewujudkan usahawan, malah pihak swasta juga patut turut berperanan melaksanakan tanggungjawab mereka. Mari kita ambil contoh pertandingan LiveWIRE yang telah merangsang semangat belia di Negara Brunei Darussalam.


Program kesedaran keusahawanan ini telah dilancarkan pada Ogos 2001 anjuran Syarikat Minyak Brunei Sendirian Berhad yang objektif pertamanya ialah memberi bantuan dan motivasi kepada para belia supaya berani meceburkan diri dalam perniagaan dan mengambil kedudukan sebagai asas pembentukan golongan belia korporat pada masa depan. Cuma dua modul latihan yang diperkenalkan iaitu Bright Ideas Workshop dan Become A Successful Owner Manager di mana kedua-dua modul ini akan dipastikan keberkesanannya melalui pertandingan yang kreatif dan realistik. Hasilnya sangat memberangsangkan! Seramai 300 orang belia yang terpilih telah diberi suntikan kesedaran dan semangat serta bimbingan untuk menceburi bidang yang sangat mencabar ini.

Kita mengharapkan peranan dan penglibatan pihak swasta dalam usaha membentuk usahawan belia di Malaysia akan turut membantu berganding bahu bersama-sama membina masyarakat usahawan. Melalui kerjasama inilah kita mampu melahirkan budaya berniaga dan belia berjiwa besar dalam keusahawanan.
Cabaran-cabaran kecemerlangan
Ketika memberi titah di Majlis Perasmian Muzakarah Ulama sempena Sambutan Ulang Tahun Keputeraan Sultan Perak ke 77, Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah mengingatkan bahawa penguasaan ilmu adalah prasyarat yang akan menentukan kekuatan umat Islam khususnya dalam persaingan ekonomi global. Pemikiran umat Islam perlu berani berhijrah, dibawa keluar dari kepompong pemikiran yang mengamalkan pendekatan lama yang semakin jumud dan usang.

Memang diakui betapa pentingnya penguasaan ilmu terhadap sesebuah negara. Kita ingin sekali melihat para pelajar, remaja dan belia kita mendapat bukan sekadar 17A malahan 20A atau 30A supaya sepuluh universiti terbaik di dunia akan dipenuhi oleh belia-belia pintar dari Malaysia. Soalnya, apakah kita mempunyai satu bentuk program khusus yang akan merealisasikan hal ini ataupun masih lagi bergelut dengan mencari pendekatan terbaik bagi menangani belia yang melepak, lumba haram dan ketagihan dadah? Antara cabaran-cabaran yang perlu untuk merealisasikan kemahiran sebagai teras kecemerlangan ialah :-

a) Jati diri

Belia termasuk remaja kini terpaksa berhadapan dengan cabaran sosial seperti dadah, gangsterisme, budaya hedonisme dan siber seks. Justeru itu kekuatan dalaman sangat mustahak sebagai pendinding kepada pengaruh gejala-gejala ini. Kita tidak mempunyai tanda aras yang piawai untuk mengukur tahap-tahap jati diri seseorang tetapi kita boleh membuat pemerhatian dan penilaian berdasarkan kepada penerimaan terhadap nilai-nilai norma dalam masyarakat. Asalkan memenuhi piawai masyarakat dan memberi kebanggaan kepada mereka, sudah cukup untuk kita memberi kredit cemerlang kepada jati diri belia yang berkenaan.


Secara umumnya kita dapat jadikan aspek pendidikan, nilai-nilai agama dan budaya hidup yang positif sebagai asas kepada pembentukan jati diri belia yang hebat. Program Latihan Khidmat Negara yang dilaksanakan buat kali pertama pada tahun 2004 dilihat sebagai program bersepadu dari segi mental, fizikal, intelektual dan spiritual supaya di akhir program ini, para pelatih dapat menjiwai diri mereka sebagai “orang baru” dan mendapat kekuatan yang boleh menjadi pendorong kepada kejayaan dan kecemerlangan pada masa depan.

Program pembangunan diri yang dianjurkan oleh pelbagai pihak seperti sekolah, maktab, universiti dan syarikat swasta seperti menjadi aktiviti wajib ketika cuti sekolah turut menyumbang kepada usaha-usaha kerajaan untuk melahirkan personaliti unggul di kalangan remaja dan belia. Hal ini bertepatan dengan slogan 3K yang menjurus kepada kemahiran, kepimpinan dan keusahawanan supaya program sedemikian mempunyai fokus dan rentak yang sepadan dengan agenda kerajaan. Dengan kesungguhan kerajaan dan keupayaan pihak swasta ini akan memberi nafas baru seterusnya melonjak paradigma generasi muda negara untuk lebih berasa yakin dengan masa depan Malaysia bagi mencapai Wawasan 2020.
b) Pendidikan sepanjang hayat
Tidak ada sesiapa pun yang menafikan kepentingan ilmu pengetahuan sebagai asas kecemerlangan. Tamadun Eropah dahulu masih berada dalam kegelapan ketika tamadun Islam menelusuri setiap pelosok dunia dan menjadi antara tamadun yang mencorak hala tuju dunia sehinga ke hari ini.

Tokoh-tokoh ilmuan Islam seperti Umar Khayyam, Ibnu Khaldun, Ibnu Arab, Ibnu Haitam dan Ibnu Maskawah akan dikenang sebagai pelopor kepada kejayaan pertemuan demi pertemuan. Kejayaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara ketika zaman kegemilangannya dahulu juga tidak dapat dipisahkan dengan ketinggian budaya ilmu penduduknya. Bak kata pepatah, ”Ilmu Pelita Hidup”, ilmu pengetahuan menjadi penyuluh ketika melalui lorong-lorong kegelapan untuk menuju kejayaan. Bagaimanapun, ilmu tanpa amal tidak ada makna dan faedahnya.

Di Malaysia, keprihatinan kerajaan dalam usaha memberi pendidikan kepada rakyat khususnya kanak-kanak, remaja dan belia sangat dibanggakan. Umpamanya, bagi Bajet 2005, sebanyak RM21.5 bilion iaitu kira-kira satu perempat daripada peruntukan mengurus dalam tahun 2005 dilaburkan untuk sektor pendidikan. Kesungguhan kerajaan untuk membekalkan ilmu dan kemahiran kepada para pelajar dan belia ditambah lagi dengan peruntukan sebanyak RM670 juta bagi membina institusi kemahiran teknikal dan vokasional yang baru. Penekanan terhadap bidang teknikal dan vokasional ini diharap akan memberikan peluang yang lebih kepada golongan pelajar dan belia untuk memperbaiki taraf hidup diri dan keluarga. Latihan dan pembinaan kemahiran adalah proses yang berterusan. Dengan diberi sedikit masa dan peluang, penguasaan ilmu akan dicapai seterusnya konsep pendidikan sepanjang hayat dapat dijelmakan kepada seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira umur, bangsa dan tempat.

Projek-projek seperti Projek Belia Peladang, Projek Belia Berniaga, Koperasi Belia dan Rancangan Tanah Belia amat sesuai menggalakkan belia hidup berdikari di samping memaju dan memodenkan sektor pertanian khususnya. Melalui projek-projek ini, belia yang berkelayakan akan diberi kursus dan latihan dalam jangka masa tertentu bagi membolehkan mereka bekerjasama menyelesaikan isu dan konflik tempatan di samping membolehkan mereka memenuhi keperluan asas sosioekonomi.

c) Soft skills

Negara yang maju pada hari ini adalah negara yang meletakkan aspek kemahiran sebagai kunci kejayaan dalam semua bidang hidup. Jepun umpamanya, berbekalkan Revolusi Meiji yang menekankan semangat samurai telah berjaya membentuk kelompok automotif yang mempunyai kelas tersendiri. Sehingga kini jenama Toyota, Honda dan Nissan telah menjadi jenama setiap rumah di dunia. Bagaimana orang-orang Jepun yang kita pernah anggap membuat kereta menggunakan tin milo dahulu telah berjaya dengan cemerlang di pasaran eokonomi dunia. Mereka bukan sekadar membawa imej Jepun malah membawa keyakinan, kualiti dan kepercayaan terhadap kemahiran yang dimiliki kepada masyarakat dunia.

Apakah rahsia kejayaan Jepun? Kita patut perhati sejenak corak kerja orang-orang Jepun yang mempunyai budaya dan kemahiran tersendiri. Cukuplah kita fokuskan kepada pembinaan kemahiran yang digilap oleh para pekerja mereka. Saya yakin bahawa barang-barang ”Made In Japan” tidak akan ke mana jika masyarakat Jepun hanya mempunyai kemahiran asas teknikal dan vokasional sahaja untuk membuat kereta, radio dan peti ais tetapi mereka mempunyai kemahiran yang lebih daripada itu. Kemahiran yang dimaksudkan ialah soft skills yang merangkumi kemahiran negosiasi, perbualan, kepimpinan, ketrampilan diri, keupayaan mengurus, memberi pandangan dan sebagainya. Kemahiran-kemahiran ini tidak akan diperolehi melalui pembacaan semata-mata malah perlu berhadapan dengan realiti sebenar. Negara tidak akan dapat melahirkan seorang belia yang mempunyai ”personaliti magnet” iaitu personaliti yang mempunyai daya penarik jika para belia masih enggan berpersatuan dan lebih suka bersantai dengan aktiviti-aktiviti yang bersifat hiburan dan melalaikan.

Kemahiran negosiasi umpamanya, banyak buku yang boleh menceritakan teori dan praktikal untuk menjadi seorang perunding yang cemerlang tetapi akan tinggal teori sahaja jika tidak dipraktikkan dalam kehidupan seharian khususnya di dalam organisasi yang mempunyai struktur yang tersusun. Kejayaan untuk menghazam dan menjadikan setiap aspek kemahiran itu sebagai rutin tidak mungkin akan diperolehi dalam sekelip mata malah memerlukan kesungguhan dan keazaman yang kukuh. Soft skills ini adalah kemahiran yang akan melonjakkan belia ke arah membentuk peribadi yang berjiwa besar, berani menanggung risiko dan bersedia untuk berubah demi kejayaan negara.
d) Nilai dan budi bahasa
Kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya di bandar berlaku dengan sangat cepat berbanding di kampung. Pada masa dahulu, nilai-nilai positif yang diterap melalui pendidikan formal dan tidak formal menjadikan masyarakat dihormati dan disegani. Melalui nilai-nilai inilah budaya hidup dan ketamadunan dibentuk. Namun kini, keadaan hidup dan persekitaran dunia telah berubah dengan setiap masyarakat di dunia sentiasa terdedah dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Atas nama pembangunan, adakalanya melunturkan nilai-nilai yang disepakati bersama dan mampu untuk memusnahkan nilai-nilai ini jika tidak diseimbangkan di antara pembangunan yang berorientasikan ekonomi dan pembangunan sosial.

Nilai-nilai umum yang disepakati ialah seperti hormat kepada orang tua, tatacara pakaian yang sopan, tingkah laku yang baik, ketinggian adab dan mengetahui aspek-aspek yang mengangkat maruah diri dan tidak melanggar batasan moral masyarakat.

Bagaimanapun pembangunan berterusan seolah-olah meminggirkan pembentukan nilai budaya ke atas personaliti individu menjadikan mereka tidak matang. Penekanan berterusan ke atas ekonomi yang memperlihatkan kepentingan nilai materialistik dan pembangunan yang menampilkan kecanggihan infrastruktur serta sektor pendidikan yang menekankan mengenai pencapaian akademik menyebabkan pembangunan sosial seolah-olah sukar beriringan dengan transformasi tersebut dan rongga-rongga yang mengikat nilai dan budaya tidak melalui transformasi yang sewajarnya.

Cabaran utama belia apabila berhadapan dengan ancaman nilai ini ialah keupayaan mengekalkan keluhuran nilai dan budi bahasa yang menjadi lambang kemegahan masyarakat Malaysia zaman-berzaman berteraskan kepada tolak ansur dan sikap saling memahami sesama kaum. Kata orang ”sekali ombak lalu, sekali pantai berubah” sebenarnya adalah hakikat tetapi perubahan itu bergantung kepada persediaan para belia untuk melakukan proses trasformasi dan penyesuaian diri terhadap bentuk perubahan yang akan dialami.


Sepuluh tahun yang lalu kita hanya mengenal fungsi telefon bimbit hanyalah untuk berkomunikasi, kemudiannya bergerak kepada perkongsian maklumat yang sangat terhad melalui penghantaran data secara Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) dan Khidmat Pesanan Multimedia (MMS). Kini, pada 2005 kita didedahkan pula dengan kepelbagaian teknologi komunikasi dengan jaringan telekomunikasi selular generasi ketiga atau 3G. Perkhidmatan yang ditawarkan mampu mengubah persekitaran sosial masyarakat keseluruhannya.

Kesimpulan

Menurut Philip G. Zimbardo dalam bukunya Economic Distribution, pendapatan bergantung kepada produktiviti, nilai perkerjaan dan jangka masa melakukan kerja. Apabila kemahiran dan pengalaman meningkat, produktiviti turut meningkat seterusnya keupayaan untuk menambah pendapatan menjadi lebih baik dan stabil. Sekiranya seseorang belia itu mempunyai tahap pendidikan dan kemahiran yang tinggi, tentulah dia akan mencapai tahap pendapatan maksimum yang lebih pantas. Oleh itu tidaklah diragui lagi bahawa kemahiran adalah salah satu aspek terpenting dalam mencipta siri-siri kecemerlangan.


Rujukan (Sila hubungi editor)
Post a Comment