Monday, December 12, 2011

Satu matlamat, laluan berbeza 
 


Dua orang pelajar yang memiliki matlamat belajar yang sama tetapi berbeza universiti pada dasarnya mempunyai ciri-ciri kecemerlangan. Tempat tuju adalah sama tetapi laluannya jauh berbeza. Liku-liku perjalanan kejayaan ke universiti bergantung pada banyak keadaan seperti latar belakang, personaliti dan sumber.

Bagi pelajar daripada keluarga yang memiliki sumber kewangan mencukupi, dia tidak perlu tunggu bantuan kewangan dari kerajaan untuk belajar di universiti.

Namun bagi pelajar yang keluarganya berpendapatan rendah, biasiswa adalah rahmat untuk mengubah hidup keluarga. Dengan biasiswa, impian belajar di Universiti Al Azhar atau University of California, Berkerly akan tercapai.

Mendapat tempat dan belajar di universiti adalah laluan akhir untuk mendapat kerja yang lebih baik. Hari ini, kepintaran akal diperolehi melalui pendidikan formal yang sempurna.

Kebanyakan orang mempunyai laluan ke universiti masing-masing, banyak kaedah dan cara untuk mencapai matlamat ini. Yang penting ialah, di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

 
Post a Comment