Sunday, December 18, 2011

Dengar untuk faham

 
 
 


Seorang pemimpin wajar sedar bahawa proses mendengar amat penting untuk memberi keputusan, mendapatkan idea-idea dan merangka strategi masa depan. Keupayaan mendengar dapat memberi ruang kepada motivasi dalaman dan luaran untuk mendorong pengikut supaya bertindak seperti yang dimahukan.

Dalam proses mendengar ini, pemimpin mesti belajar untuk menerima perkara-perkara baru yang mereka kurang arif.

Kadangkala idea-idea ini sangat bernas dan memberi nilai dalam perkembangan organisasi. Malah terdapat idea yang tidak ada kaitan dengan kepakaran sesuatu bidang tetapi sangat logik kerana ia dibuat berdasarkan pengalaman.

Mendengar kepada idea boleh memberi impak yang sangat besar untuk kemajuan diri dan organisasi kerana persaingan sangat sengit hari ini.

Bill Gates sentiasa menggalakkan pekerjanya menghantar idea tentang inovasi. Dalam setahun, Bill Gates akan mengambil cuti bagi menilai idea-idea tersebut. Andainya bersesuaian, idea itu akan dilaksanakan.

 
Post a Comment