Monday, December 26, 2011

Etika dan nilai profesional
  
Etika dan nilai profesional diri adalah ukuran piawai yang memudahkan pengukuhan sesuatu sikap bagi menggambarkan latar belakang diri, keluarga atau kerjaya. Nilai profesional sangat penting dalam organisasi korporat dan perkhidmatan awam supaya suatu rupa bentuk etika yang teratur boleh dibentuk dan diikuti.
 
Contohnya, agensi penguatkuasa mesti ada nilai profesional yang disusun menjadi etika dan perlu diikuti. Sekumpulan nilai profesional ini memandu staf menentukan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Manakala etika ialah sekumpulan pilihan yang boleh membantu staf melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.
 
Pelaksanaan nilai profesional bergantung kepada kaedah yang selari dengan persekitaran kerja kerana ia ada kaitan langsung dengan etika dan tahap kejayaan yang akan dicapai.

 
Post a Comment