Tuesday, December 27, 2011

Pembangunan diri yang cemerlang 
Norman Vincent Peale, pakar pembangunan diri berkata, "Adalah satu yang praktikal untuk belajar menyayangi diri sendiri. Oleh kerana kita banyak menghabiskan masa dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain mungkin bermasalah".

Pembangunan diri, perkembangan diri atau apa sahaja istilah yang digunakan, bermula dari dalam diri kita. Kenyataan ini nampak ketara, tetapi hakikatnya jauh daripada itu. Jika kita menerima idea bahawa semua perkara atau sebahagian besar perkara bermula daripada diri, kita akan mula melihat kemungkinan-kemungkinan yang memberi kesan ke atas pemikiran, nilai, kepercayaan dan tindakan kita sendiri.

Pembangunan diri yang cemerlang adalah satu proses. Jadi, kita wajar mengetahui pelbagai maklumat untuk mempastikan proses ini memberi manfaat dalam hidup. Bersikap terbuka terhadap idea baru, inspirasi, peneguhan, motivasi, fikiran positif dan sebagainya sudah tentu dapat memacu ke arah kejayaan yang lebih hebat.

Ramai orang yang telah berusaha dan mereka berjaya menjadi "orang baru" yang memberi manfaat kepada orang lain di sekitar mereka. Kita juga boleh menjadi seperti mereka kerana kejayaan adalah milik semua orang tanpa mengira kedudukan, status, bangsa atau pegangan agama.

 
Post a Comment