Sunday, December 25, 2011

Kod nilai diri


 
Kod nilai diri sangat penting kepada setiap orang. Ia bukannya sesuatu yang kita hendakkan semata-mata kerana ikutan atau dididik begitu sebaliknya memang diperlukan. Impak paling besar ialah menjadikan hidup lebih cemerlang.

Kod nilai diri adalah susunan nilai-nilai yang menjadi prinsip dan pegangan hidup. Katakan kita jadikan pengurus organisasi sebagai contoh. Apakah kod nilai diri yang perlu ada pada pengurus? Antaranya ialah jujur, bertanggungjawab dan setia. Jika terdapat nilai-nilai lain yang bertentangan dengan nilai-nilai ini, ia akan ditolak. Jika diterima, pengurus tersebut pasti berhadapan dengann konflik diri yang sangat hebat.

Nilai-nilai diri ini perlu disuburkan dari semasa ke semasa supaya orang yang berurusan dengan kita akan berasa yakin, puas hati dan menyanjung tinggi nilai-nilai tadi.

 
Post a Comment