Monday, September 22, 2008

Sejarah penerbit buku tertua di dunia

oleh Roosfa Hashim

Cambridge University Press yang ditubuhkan atas perkenan King Henry VIII pada 1584 dianggap sebagai penerbit buku tertua di dunia pada masa ini. Sejak mula ditubuhkan, penerbit yang lebih dikenali sebagai CUP itu bukan sahaja melalui pengalaman penerbitan, bahkan juga pelbagai krisis dan perubahan termasuklah kebangkitan Richard Bentley pada 1690- an, zaman pembaharuan Victoria, kemunculan pelbagai penerbit universiti yang menjadi saingannya, dua perang dunia, krisis tahun 70-an yang ditamatkan oleh Ketua Eksekutif CUP, Geoffrey Cass.

CUP sentiasa dipandang sebagai penerbit universiti yang istimewa selain Oxford University Press. Sejak ditubuhkan pada 1584 dan menerbitkan sekurang-kurangnya satu judul setahun selepas itu, telah menjadikan CUP sebagai penerbit dan pencetak buku paling tua di dunia. Tujuan penubuhannya kini adalah bagi memperkukuh pengajaran dan pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan merancakkan penyebaran hasil penyelidikan.

Namun demikian, pada era awal penubuhannya, CUP belum begitu serius dalam penerbitan buku tetapi lebih banyak berfungsi sebagai pencetak khususnya dalam mencetak Bible dan khutbah. Bahkan, sebahagian besar daripada sejarahnya CUP lebih berperanan sebagai pencetak, bukan sebagai sebuah penerbit seperti pada hari ini.

Jadi agak lama juga CUP tidak terlibat sangat dengan kegiatan kesarjanaan. Kerana itulah terbitan CUP pada zaman awalnya tidaklah sangat membanggakan sama ada dari segi pembangunan judul, jumlah judul mahupun mutu terbitan. Salah satu contoh kegagalan peringkat awal CUP ialah penerbitan tiga volum buku Byzantine Suidas pada 1705 yang mana naskhah terakhirnya masih tidak dapat dijual sehinggalah pada tahun 1752.

Pada tahun 1717 pula, CUP hanya menerbitkan dua set khutbah sahaja manakala pada 1729-30 pula cuma enam judul buku yang diterbitkannya. Pada sekitar 1870-an, barulah CUP berubah menjadi penerbit buku yang tulen baik dari segi kedudukannya di peringkat antarabangsa mahupun jangkauan subjek yang diterbitkannya.

Apabila mula berubah menjadi penerbit universiti, CUP berdepan pula dengan pelbagai kerenah pentadbir dan ahli akademik di fakulti. Keadaannya sama saja dengan apa yang dihadapai oleh penerbit universiti di dunia ketiga pada hari ini. Namun dengan perubahan waktu, CUP berjaya membina identitinya sebagai penerbit universiti yang disegani.

Beberapa judul CUP yang dianggap besar dan berjaya dalam sejarahnya yang panjang itu termasuklah Bible Baskerville (1763), Codex Bezae (1793) dan Globe Shakespeare (1864). Judul-judul ini mempunyai keistimewaannya tersendiri. Judul pertama kerana teknik persembahannya yang indah dan menarik; judul kedua kerana memenuhi keperluan kesarjanaan ketika itu dan judul ketiga kerana kelarisannya. London sentiasa menjadi faktor terbaik bagi pasaran buku yang besar. Inilah salah satu faktor utama kejayaan CUP.

CUP mula aktif dalam pemasaran selepas tahun 1870-an. Pada 1872, penjualan Bible, buku khutbah dan doa mencatat jualan sebanyak hanya 58 pound sterling dan buku selain Bible dan khutbah sebanyak 242 pound sterling. Ini bermakna selepas tiga ratus tahun penubuhannya CUP masih lagi hanya sebuah pencetak. Kuliah oleh Seeley berjudul The Expansion of England (1883) sungguhpun dicetak oleh CUP tetapi diterbitkan oleh Macmillan, sebuah penerbit lain yang terkemuka di London.

Perubahan besar CUP bermula dengan terbitnya Cambridge Modern History, English Hisorical Review, Cambridge Medieval History dan Cambridge History of English Literature. CUP kemudian menerbitkan karya Russell dan Whitehead berjudul Principia Mathematica (1910-13) tetapi CUP tidak membayar royalti kepada penulisnya selama hampir empat puluh tahun. Ini bermakna, tradisi yang sebenar belum tumbuh di CUP.

Pada awal abad ke-20, CUP mula rancak menerbitkan buku-buku tentang tanah jajahan British dan muncullah Cambridge History of India (1922) dan Cambridge History of the British Empire (1927). Pada 1941, CUP menerbitkan karya Sir Ernest Baker berjudul The Ideas and Ideals of the British Empire dalam siri 'Current Problems'.

Buku-buku CUP kemudian memperlihatkan sambutan baik pembaca dengan jualan yang besar misalnya buku sains karya Sir James Jeans berjudul The Mysterious Universe (1930) yang mencatatkan jualan 100 ribu naskhah. Karya Sir Charles Sherrington berjudul Man on His Nature (1951) pula dapatlah dianggap sebagai salah satu buku terbaik dan terhebat pernah diterbitkan oleh CUP. Pada ketika itu, kedudukan CUP sudah mula diterima sebagai penerbit universiti yang terbaik.

Hakikat ini terbukti apabila pengarang terkemuka Ivor Jennings, sarjana dari London School of Economics menawarkan supaya bukunya Cabinet Government diterbitkan oleh CUP sungguhpun penerbit Allen & Unwinn lebih awal berminat untuk menerbitkannya.

Pada hari ini, CUP menjadi penerbit bagi buku ilmiah dan buku pendidikan, sebuah pencetak, selain juga menjadi pencetak bagi dokumen rasmi untuk University of Cambridge.

CUP kini adalah sebuah organisasi global dengan struktur serantaunya berada di Amerika, United Kingdom, Eropah, Timur tengah dan Asia Pasifik. CUP kini berada di bandar raya besar seperti New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, São Paulo dan Singapura, selain mempunyai pejabat dan ejen di 30 buah negara negara lain.

Terbitan CUP disasarkan untuk pasaran dunia, dari peringkat sekolah rendah hinggalah ke ijazah lanjutan dan pembaca profesional. Kekuatan CUP pada hari ini juga terletak pada penerbitan 230 jurnal ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu.
CUP kini mempunyai seramai 25,000 pengarang dari 116 negara dan menerbitkan antara 1,500 dan 2,000 judul baru dalam setahun.

[Utusan Online, 22/9/2008]
Post a Comment