Monday, September 15, 2008

Researching society and culture

Editor: Clive Seale
Tahun: 2001
Penerbit: SAGE Publications Ltd, London, United Kingdom
Muka surat: 349

Researching society and culture adalah buku yang berkaitan dengan teks pengenalan tentang metodologi kajian untuk pelajar-pelajar dalam bidang sains sosial dan pengajian kebudayaan. Ia padat dan dibahagikan kepada tiga objektif iaitu:

-Menyediakan pandangan menyeluruh dan pengenalan kaedah penyelidikan yang digunakan dalam sains sosial dan pengajian budaya.

-Menyediakan pelajar-pelajar dengan kemahiran memulakan penyelidikan melalui pengalaman penyelidikan sebenar.

-Mengenal pasti isu-isu metodologi dan teoritikal dalam penyelidikan.

Buku ini dibahaskan kepada empat bahagian. Pertamanya membincangkan falsafah sains sosial, perkembangan dalam teori sosial, metodologi dan kegunaan perspektif sejarah dalam penyelidikan.

Bahagian kedua meneroka tentang kepentingan permulaan untuk melakukan kajian dan berbincang untuk menyediakan kertas cadangan penyelidikan.

Bahagian ketiga meliputi keseluruhan kaedah metodologi yang digunakan oleh penyelidik sosial dan budaya, dari statistik dan kerja-kerja penyelidikan dengan pendekatan kualitatif dan diakhiri dengan bab yang berkaitan pembacaan dan penulisan dalam bidang penyelidikan.

Dimuatkan juga siri bengkel dan perbincangan yang disesuaikan dalam setiap bab dan dicorakkan demikian bagi memudahkan pelajar untuk menggunakan metodologi yang berkaitan dengan penyelidikan mereka.

Post a Comment