Monday, September 22, 2008

Branding Malaysia

Penulis: LS Sya
Tahun: 2005
Penerbit: Oak Enterprise, Petaling Jaya, Selangor
Muka surat: 322

Tun Dr Mahathir pernah ditanya bagaimana beliau mendapat idea menjadi perdana menteri. Lalu dia berkata, "Ketika di kampung saya melihat ramai orang kampung yang menunaikan sembahyang maghrib dan isya' di surau tetapi tidak ramai yang sembahyang subuh di sana. Banyak alasan yang diberi oleh orang kampung ini dan satu alasan yang sangat kuat ialah kerana takut. Waktu subuh adalah gelap dan orang kampung tidak berani ke tali air atau telaga untuk mengambil air sembahyang kerana kedudukannya yang agak jauh dari rumah. Kalau saya dapat alirkan terus air ke dalam rumah, tentu ramai yang akan ke surau untuk sembahyang subuh."

Beliau bercita-cita hendak mengubah keadaan itu dan menjadi perdana menteri yang telah banyak membuat perubahan kepada masyarakat kampung.

Di peringkat negara dan global, Tun Dr Mahathir telah mencetuskan Menara Berkembar Petronas sebagai pengealan kepada Malaysia untuk dipromosi ke seluruh dunia.

Buku Branding Malaysia memberi pengalaman baru yang mengasyikkan kepada pembaca yang berminat untuk memasarkan produk mereka. Ia dibahagikan kepada tiga bahagian dan setiap bahagian mengandungi 10 bab.

Bahagian 1 menerangkan doktrin pembinaan bangsa dan penerangan lanjut tentang penjenamaan Malaysia. Semua prinsip penjenamaan yang telah dibincangkan boleh diguna pakai untuk memperkenalkan produk dan sebagainya. Bagi menghuraikan secara lanjut konsep ini, LS Sya menggunakan teknik penulisan yang dipanggil bridging technique.

Melalui teknik ini, beliau menggunakan cerita bagi memberi gambaran dan menghubungkannya kepada konsep atau isu-isu utama yang dibincangkan. Cerita banyak membantu sesuatu konsep untuk mudah difahami, menarik dan tidak menjemukan.

Bahagian 2 berkaitan Malaysia sebagai pejuang jenama. Bahagian ini berguna untuk jurujual Malaysia yang ingin mendapatkan kelebihan bersaing di arena global. Bagi menjayakan cita-cita ini di pasaran, pendekatan yang berbeza mesti digunakan berbanding jenama yang telah terkenal. Ia juga membantu promosi perusahaan kecil dan sederhana.

Bahagian 3 adalah pendedahan kepada kejayaan negara-negara luar terutamanya Amerika Syarikat. Apa yang Malaysia boleh belajar daripada mereka, usaha menguruskan jenama sedia ada dan membina reputasi? Hari ini tidak ada orang, tempat atau produk yang mempunyai sejarah yang panjang tentang pengiktirafan terhadap jenama selain daripada Amerika Syarikat.

Apakah Malaysia mampu menempuh cabaran ini untuk menjadi sebuah jenama global?

Post a Comment