Monday, June 01, 2015

Personality building: A sirah perspective


Penulis: M. Zakir Azmi
Tahun: 2012
Penerbit: A.S Norordeen, Kuala Lumpur.
Muka Surat: 220

Buku ini ingin meneroka kepentingan pembangunan personaliti dari perspektif sirah dan menerangkannya dengan nilai-nilai kejayaan bagi membezakannya dengan nilai-nilai jahiliyah.

Ia memberikan bukti bahawa mereka yang dilatih dan dididik oleh Rasulullah saw kemudiannya menjadi jurucakap kepada Islam dan pemimpin hebat yang membebaskan pemikiran manusia daripada menyembah patung dan berhala kepada cahaya keislaman.

Analisis mendalam kaedah rasul dalam membetulkan kesilapan dan kesalahan manusia melalui cara yang ideal telah memberi impak kepada kehidupan manusia yang berkualiti.

Buku ini sangat sesuai untuk tatapan perunding motivasi, pembuat polisi dan bahagian pembangunan manusia untuk melihat kaedah Rasulullah saw membangunkan manusia sekitarnya berdasarkan nilai rabbani.

Bab ketiga menghuraikan secara khusus kaedah rasul ini dengan memasukkan peranan usrah sebagai asas pembinaan personaliti muslim yang hebat, akhirnya kelompok yang berada dalam usrah inilah digelar dengan “generasi yang unik”.Post a Comment