Tuesday, June 23, 2015

Perusahaan ukiran kayu Zalikraf


  
1.0 Pengenalan

Seni ukiran kayu adalah seni kraftangan yang telah lama wujud dalam kalangan masyarakat di kepulauan nusantara. Seni ukiran yang dipersembahkan melalui bahan kayu ini sama seperti seni ukiran yang lain cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya. Seni ini berkembang luas di Malaysia dan Indonesia, kedua-dua buah negara ini merupakan negara yang mempunyai hasil kayu-kayan yang banyak yang mana terdapat kira-kira 3,000 spesis kayu-kayan. Di samping itu juga, kayu adalah bahan alam yang sangat sesuai untuk diukir dan boleh dipelbagaikan kegunaannya.

Ukiran kayu merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung iaitu sejak 500 tahun dahulu. Ianya juga terkenal dengan keunikan, kelembutan, dan kehalusan bentuknya. Ini dapat dilihat pada ukiran-ukiran yang terdapat di istana dan rumah-rumah kediaman masyarakat Melayu dahulu kala. Justeru itu, keindahan dan keunikan warisan bangsa yang bernilai ini mesti dipelihara dan dipertahankan.

Keindahan seni ukiran kayu boleh dinilai pada kelembutan sifat yang terdapat pada daun, bunga dan batang. Montif tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan adalah berasal dari putik bunga, bunga kembang dan buah. Penggunaan warna dan penyerlahan unit pada sifat juga dapat menonjolkan ciri-ciri keindahan pada panel ukiran. Nilai estetik dalam sebuah ukiran kayu diambil kira pada keindahan ukiran, konsep, komposisi, pemilihan bahan, teknik dan kemasan.

Kemahiran si pengukir, faktor alam persekitaran, bahan binaan dan kepercayaan juga mempengaruhi nilai estetik seni kraf kayu. Konsep dan olahan idea pada motif ukiran mampu menambah nilai sebuah penghasilan berseni dalam karya ukiran. Kaedah melalui pengambilan gambar, meniru alam dan menggayakan alam dapat dihasilkan dengan mudah dan pengukir akan lebih menghayati ukiran yang dihasilkan.

1.1 Definisi Perniagaan Kecil dan Sederhana (IKS)

IKS berfungsi bagi membantu asas industri negara. Ini untuk mengelak pergantungan daripada sensitiviti ekonomi global. IKS perlu dimajukan secara bersepadu dan menyeluruh terutama dalam perhubungan ekonomi jangka masa.

IKS merupakan nadi serta enjin pelaburan domestik dalam menjana ekonomi Malaysia. Peranan dan sumbangan IKS ini menjadi semakin penting dalam mencapai wawasan 2020 dan menjadikan negara ini sebagai sebuah negara perindustrian. Malah IKS boleh dijadikan sebagai asas, tulang belakang dan pendokong dalam memenuhi hasrat dan cita-cita wawasan pembangunan ekonomi negara selepas 2020. Satu pelan perusahaan atau Industri Kecil dan Sederhana (IKS) bagi tempoh 2010 hingga 2020 akan dirangka dan dimasukkan sebagai sebahagian daripada Model Ekonomi Baru (MEB).

IKS telah memberi sumbangan dalam beberapa bidang seperti jumlah pertubuhan, jumlah pekerjaan, nilai keluaran dan harta tetap. IKS membuka banyak peluang pekerjaan, sumbangan dalam meningkatkan jumlah simpanan negara dan menjimatkan tukaran wang asing. Selain itu mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih baik, membantu dalam melahirkan dan meningkatkan kemahiran dalam kalangan tenaga kerja terlibat baik di peringkat pekerja mahupun pada peringkat pengurusan dan membantu dalam meningkatkan arus pemindahan teknologi asing.

IKS perlu membuat jaringan perniagaan yang meluas merangkumi jaringan dengan sektor swasta dan sektor awam. Kedua-dua sektor ini adalah pelengkap kepada industri IKS. Tanpa kerjasama dari dua sektor ini, IKS tidak mampu berkembang  maju.

Hal ini demikian adalah penting kerana negara kita memerlukan kepelbagaian dalam sektor industri. Penglibatan IKS yang aktif dan dalam pelbagai sektor juga membolehkan asas industri yang mantap dan kukuh dan tidak akan tergugat dan terjejas sekiranya terdapat penarikan operasi dan pelaburan dari sektor swasta dan awam.

Selain itu, IKS dengan penyesuaian mereka kepada intensif tenaga buruh dapat mengeluarkan barangan yang tidak dapat dihasilkan oleh syarikat dan firma besar. Pembuatan barangan makanan, pakaian dan alatan perabot daripada industri kecil sekurang-kurangnya dapat memenuhi kepuasan cita rasa pengguna dalam negeri.

Tidak dapat dinafikan juga bahawa IKS juga dapat mengeluarkan barangan yang dapat memenuhi keperluan barangan sebahagian besar golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana dalam negeri. Perkara ini jelas dapat dilihat dalam industri tertentu seperti pembuatan makanan, pembuatan logam, peralatan plastik dan getah, pakaian, peralatan perabot dan seumpamanya.

Dengan itu melalui Dasar Ekonomi Baru  yang dilancarkan oleh Datuk Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak dapat memacu ekonomi rakyat dengan lebih tinggi. Dengan cara ini juga menggalakkan peniaga menjalankan perniagaan yang lebih kreatif, inovatif dan bernilai tinggi. Dengan cara alternatif ini pelaburan mereka akan mendapat pulangan yang berlipat kali ganda.

Kadar pembangunan ekonomi negara semakin pesat, pertumbuhan sektor perkilangan yang meyakinkan dan wawasan negara ke arah negara perindustrian 2020, ternyata memerlukan sokongan dan sumbangan IKS yang lebih besar dan bermakna.

1.2 Definisi Ukiran Kayu

Menurut istilah Dewan Bahasa dan Pustaka, seni ukiran kayu merupakan satu proses menorah, menggores dan memahat dengan menggunakan pahat untuk membuat reka bentuk pada kayu atau barang perhiasan dan lain-lain. Kesimpulannya, ukiran kayu adalah kerja mengukir atau menggores kayu mengikut reka corak yang tertentu dengan menggunakan alatan seperti pahat, pisau dan sebagainya.

Usaha kerja mengukir merupakan satu cara penghayatan, penyataan seni emosi pengukir dan daya cipta dalam bentuk tampak terhadap beraneka benda serta berfungsi terhadap penggunaannya pada masyarakat. Tekniknya paling bebas dan tidak tertakluk kepada seni bina. Walau bagaimanapun, tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa pertolongannya kerana ianya penyokong kepada rupa ukiran tersebut.

2.0 Latar Belakang Syarikat

2.1 Sejarah Penubuhan

Perusahaan Zalikraf merupakan sebuah perusahaan yang mengusahakan perniagaan yang berasaskan ukiran kayu yang dibuat khusus untuk reka hias masjid, reka hias dalaman, taman dan dapur. Perusahaan Zalikraf ini telah ditubuhkan sejak 20 tahun lalu dengan bermula sebagai perusahaan kecil-kecilan dan telah dijalankan di atas tanah sendiri yang dimiliki oleh keluarga. Bengkel asal didirikan pada tahun 1992 yang hanya meliputi keluasan yang terhad. Di atas sokongan padu dari ahli keluarga, sebuah bengkel baru telah berjaya dibina pada tahun 2001 hasil daripada usaha perniagaan yang telah dijalankan lebih dari 10 tahun. Hingga kini, Perusahaan Zalikraf telah berjaya mengembangkan perniagaannya sehingga ke serata Semenanjung Malaysia. Perusahaan ini menyediakan pelbagai jenis rekaan ukiran kayu Melayu tradisional yang bernilai dan bermutu tinggi.

2.2 Jenis Perniagaan

Perusahaan Zalikraf adalah sebuah perusahaan yang berasaskan kayu. Produk yang dihasilkan ialah ukiran kayu Melayu tradisional yang merupakan khazanah bernilai sesebuah bangsa. Antara jenis ukiran kayu yang dihasilkan ialah:

 • Reka hias masjid seperti mimbar masjid, kerusi imam (khatib), tongkat imam, meja ustaz mengajar, tabung, skrin pemidang dan tulisan khat ukiran kayu.
 • Reka hias dalaman seperti mereka bentuk kedudukan bunga ukiran atau kerawang tembus dalam ruang kediaman dan pejabat, mereka hias papan kerawang tembus railling (tangga, anjung rumah, serambi dan sebagainya), pending pada cucur atap, papan tanda (logo korporat, syarikat, sekolah, badan-badan kerajaan dan swasta) serta mereka hias set pelamin pengantin yang berasaskan ukiran kayu.
 • Reka hias taman seperti ruang rehat untuk pagalo/wakaf dalam taman, tunjuk arah papan berukir dalam taman ) dan replika direkahias menggunakan kayu. 
 • Reka hias cenderahati. 
 • Reka hias kabinet dapur.


2.3 Lokasi Perniagaan

Perusahaan Zalikraf terletak di kawasan kampung iaitu Kampung Serom 4 Hulu. Jarak masa yang diambil untuk sampai ke perusahaan ini lebih kurang 20 minit dari tol Tangkak melalui pekan Sungai Mati, 30 minit jika dari bandar Muar dan 20 minit jika dari bandar baru Bukit Gambir.

2.4 Objektif Penubuhan

 • Meneruskan dan memperkenalkan seni warisan Melayu. 
 • Memajukan produk dan hasil kraftangan Malaysia.
 • Menjana peluang untuk komuniti untuk peluang pekerjaan dan jugak memberi peluang-peluang untuk peminat kraftangan.
 • Minat dan cita-cita yang mendalam dalam perusahaan kraftangan dan perniagaan yang berasaskan ukiran kayu.
 • Memajukan dan yang mana perlu menggiat dan memulihkan kemahiran dan ketukangan tradisional.
 • Memajukan dan menggiat perkembangan serta memelihara standard, perusahaan kraftangan dengan berbagai cara termasuk mengadakan perkhidmatan penyelidikan, penasihatan dan pengembangan.
 • Memandu, mengorientasi dan membantu tukang-tukang yang ada sekarang ke arah penggunaan cara-cara moden pengeluaran, pengurusan dan pemasaran.
 • Memajukan pemasaran dan pengeksportan keluaran-keluaran kraftangan negara.


2.5 Proses Penghasilan Produk

Dalam proses membuat ukiran kayu ini, pelbagai peringkat pemprosesan harus dijalankan. Kayu merupakan bahan mentah utama yang digunakan. Pelbagai jenis kayu seperti kayu cengal, nyatoh, meranti, seraya dan mersawa diterima daripada pembekal dari Johor dan juga beberapa negeri lain di Semenanjung Malaysia. 

2.5.1 Proses Mengukir, Memotong dan Menebuk

Proses mengukir dan mereka motif untuk ukiran kayu hanya pengukir utama iaitu Encik Tuzelan yang mampu melakukannya. Ini memerlukan kemahiran serta komitmen yang tinggi agar ukiran yang dihasilkan nampak bermutu dan mempunyai nilai yang tersendiri. Bahagian memotong dan menebuk dibantu oleh pekerja lain. Pahat, penukul, mesin gergaji, mesin menebuk antara alat yang digunakan dalam proses ini.

2.5.2 Proses Membina

Seterusnya ialah proses membina dan membentuk produk ukiran kayu. Proses ini dilakukan oleh pekerja Encik Tazlan. Beliau hanya membantu dan memantau agar produk yang dibuat menjadi seperti didalam lakaran. Proses membuat mimbar mengambil masa lebih kurang 20 hari dan memerlukan ramai pekerja dari segi aspek termasuk memotong, mengukir dan sebagainya untuk menyiapkannya. Senapang paku digunakan bagi memudahkan proses memaku dan menyambung kayu. Pelbagai mesin juga digunakan untuk memudahkan proses membina ini.

2.5.3 Proses Mengemas Kini

Proses mengemas kini terdiri kepada beberapa bahagian iaitu proses menampal lubang, proses menggosok dan melicinkan permukaan kayu yang siap diukir serta proses mensyelek. Sejenis gam khas untuk menampal lubang pada permukaan kayu digunakan dalam proses menampal lubang. Sebelum proses mensyelek, proses menggosok perlu dilakukan terlebih dahulu agar permukaan produk tampak licin dan kemas. Proses mensyelek perlu diulang dua kali diselangi dengan proses menggosok. Dengan cara ini cat yang ada pada produk Zalikraf akan dapat bertahan dengan lebih lama.

2.6 Strategi Perniagaan dan Pemasaran

Beliau telah mengamalkan beberapa sistem yang agak berjaya. Salah satu cara beliau memasarkan perusahaan produk beliau ialah:

 • Mewujudkan kerjasama yang baik dengan arkitek-arkitek tempatan, pereka hias dalam, Jabatan Kerja Raya, kontraktor-kontraktor utama, sub-kontraktor tempatan, Jabatan Agama Islam negeri-negeri, Jabatan Pelancongan Negeri, Perbadanan Kraftangan Malaysia dan orang perseorangan.
 • Memasuki tender-tender kerajaan dan swasta yang lebih khusus dalam bidang kraf (ukiran kayu yang berkaitan).
 • Mewujudkan kerjasama yang baik dengan para usahawan, koperasi yang berdaya maju dalam bidang kraf untuk pasaran tempatan dan luar negara.
 • Mempromosikan produk keluaran melalui penyertaan pameran jualan dan demonstrasi di peringkat daerah, negeri dan yang terbaru peringkat kebangsaan.
 • Mempamerkan produk di bilik pameran di beberapa badan kerajaan dan swasta dalam mempromosikan lagi produknya untuk masyarakat tempatan dan luar negara.


2.7 Kekuatan dan Kelemahan

2.7.1 Kekuatan

Sebagaimana yang kita ketahui perniagaan banyak mendatangkan faedah kepada individu dan sesebuah masyarakat. Justeru itu, ini boleh menambahkan lagi kekuatan sesebuah perniagaan. Kekuatan perusahaan ini ialah permintaan yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Ini kerana produk yang dihasilkan mempunyai seni yang halus, bernilai serta bermutu tinggi. Contoh produk yang dihasilkan seperti mimbar masjid.

Seterusnya, dengan adanya perusahaan ini warisan seni turun-temurun dapat dikekalkan. Maka warisan ini tidak akan luput dan hilang ditelan zaman. Dengan adanya perusahaan seperti ini generasi akan datang masih mampu mengenali serta mempelajati seni ukiran Melayu.         

Akhir sekali, kerajaan telah memberi banyak inisiatif dalam memartabatkan seni warisan zaman berzaman seperti projek pembangunan Satu Daerah Satu Industri (SDSI) dan program IKS. Menurut Encik Tuzelan, perusahaannya telah banyak menyertai program-program pameran kraf di seluruh Malaysia. Secara langsung program seperti ini telah mempromosi hasil kraf di peringkat dalam dan luar negara.

2.7.2 Kelemahan

Setiap perniagaan atau perusahaan semestinya mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri. Menurut Encik Tuzelan, kekurangan pekerja mahir sedikit memberi kesan kepada perusahaan ini. Dalam perusahaan ini hanya mempunyai seorang yang mahir untuk membuat ukiran kayu. Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, beliau telah menggalak dan memberi tunjuk ajar kepada para pekerjanya untuk mempelajari seni ukiran kayu ini.

Seterusnya, kelemahan dalam perusahaan seni ukiran kayu ini ialah kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah iaitu kayu. Ini kerana kayu yang digunakan bukannya kayu sebarangan. Jenis kayu yang digunakan hendaklah kayu yang berkualiti agar seni ukiran kayu itu bertahan lebih lama. Menurut Encik Tuzelan, selain daripada kesukaran untuk mendapatkan kayu yang berkualiti, harga kayu ini juga agak mahal.


3.0 Impak Sosioekonomi

3.1 Impak Sosioekonomi kepada Masyarakat

Projek perusahaan Zalikraf ini sememangnya telah memberikan suatu impak yang besar terhadap keadaan ekonomi masysarakat setempat. Semenjak perusahaan Zalikraf ini ditubuhkan, banyak peluang pekerjaan telah diwujudkan kepada masyarakat setempat. Secara langsung, ianya dapat mengurangkan kadar pengangguran penduduk setempat. Ianya juga sudah pasti dapat membangunkan kawasan setempat.

Seterusnya, dengan wujudnya perusahaan seperti ini minda masyarakat setempat akan lebih terbuka. Mereka boleh atau lebih pandai untuk mengambil peluang yang ada bagi menaikkan taraf kehidupan mereka. Tidaklah mereka hanya menunggu hasil bantuan daripada pihak-pihak tertentu untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Perusahaan sebegini juga boleh melahirkan perasaan untuk bersaing dalam diri setiap anggota masyarakat. Perasaan untuk bersaing ini ialah perasaan bersaing untuk mendapatkan atau mencari pendapatan yang lebih dengan cara yang sihat.

Dalam dunia perniagaan, sudah pasti pengusaha akan saling berkait atau berhubung untuk mendapatkan sumber mentah untuk menghasilkan produk mereka. Proses ini lebih dikenali sebagai rantaian perniagaan. Contohnya seperti perusahaan Zalikraf ini sendiri memerlukan sumber mentah kayu yang banyak untuk menghasilkan seni ukiran kayu. Secara langsung, industri di sekeliling perusahaan ini juga akan mendapat kebaikan.

3.2 Impak Sosio Ekonomi kepada Negara
           
Selain daripada impak sosio ekonomi kepada kepada masyarakat, perusahaan seperti Zalikraf ini juga mendatangkan impak kepada negara kita sendiri. Ini berikutan banyak faedah yang diperoleh daripada perusahaan seperti ini. Antaranya ialah dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengukuhkan institusi perindustrian negara. Pengambilan pekerja asing juga dapat dikurangkan. Justeru, pengaliran mata wang negara kita dapat dikurangkan.

Seterusnya, negara tidak perlu melaburkan wang yang terlalu banyak untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Ini kerana rakyatnya telah mengambil peluang yang ada untuk menjana pendapatan sendiri. Rakyat tidak lagi perlu terlalu bergantung kepada ekonomi negara sepenuhnya. Jikalau berlaku kemerosotan ekonomi negara, rakyat tidak akan terlalu merasakan kesannya kerana rakyat mempunyai system ekonomi sendiri. 

Sehubungan itu, negara dapat mengurangkan perbelanjaan setiap tahun. Hasil ini dapat digunakan untuk subsidi keperluan seharian. Subsidi dapat digunakan kepada barang-barang atau kegunaan yang lebih penting. Subsidi juga adalah untuk kepentingan rakyat. Kadar cukai juga dapat dikurangkan apabila hasil pendapatan tahunan negara mendapat keuntungan atau kelebihan. Secara tidak lansung, ianya memberi kebaikan atau faedah kepada rakyat.

3.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Perusahaan ukiran kayu ini memerlukan minat serta komitmen yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu ukiran yang bernilai dan bermutu tinggi. Pelbagai masalah yang telah dihadapi oleh Encik Tuzelan dalam usaha membangunkan perusahaan ukiran kayu ini. Antara masalah yang telah dan sedang dihadapi antaranya ialah kurangnya pekerja mahir yang mampu menghasilkan ukiran yang bermutu seperti yang dihasilkan oleh Encik Tuzelan sendiri. Rata-rata pekerja yang berkerja ditempat beliau ialah pekerja separa mahir dan pekerja sambilan sahaja, mereka ini hanya membantu proses mengemaskini ukiran dan sebagainya. Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh beliau untuk menangani masalah ini antaranya ialah mempromosikan jawatan kosong dalam surat khabar dan mengadakan program untuk meningkatkan tahap kesedaran belia serta penduduk berdekatan betapa pentingnya ukiran kayu ini untuk dimartabatkan.

Selain itu, masalah yang dihadapi oleh Encik Tuzelan ialah kesukaran untuk mendapatkan sumber kayu yang berkualiti. Kayu yang berkualiti merupakan antara aspek yang penting dalam menghasilkan produk ukiran yang tahan dan bermutu. Kos yang tinggi untuk mendapatkan kayu bermutu juga antara masalah yang perlu dihadapi oleh beliau. Bagi mengatasi masalah ini, beliau telah mendapatkan sumber kayu melalui orang tengah. Kebanyakan sumber kayu diperolehi daripada Pahang.

Seterusnya masalah yang dihadapi ialah kesukaran untuk memasarkan produk ukiran kayu. Encik Tuzelan telah mendapat inisiatif untuk mempromosikan produk ukirannya di dalam laman web dan laman sesawang seperti Facebook. Semenjak itu, pelanggan yang datang membeli dan menempah produk ukirannya semakin bertambah dan pasarannya semakin meluas. Encik Tuzelan juga telah membuka sebuah galeri di bandar Muar bagi memudahkan beliau berurusan dengan para pelanggannya. Galeri ini juga berfungsi sebagai tempat untuk mempromosikan pelbagai produk ukiran kayu yang telah siap dan sedia dijual kepada pelanggan.

3.4 Cadangan

Dalam memajukan lagi perusahaan Zalikraf, Encik Tuzelan telah bercadang untuk menambah lagi cawangan perusahaan ini di seluruh Malaysia. Beliau sengaja meletakkan sasaran setinggi itu kerana baginya, sesuatu perkara tidak mustahil jika diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Namun, perkara tersebut dapat dikecapi jika keuntungan perusahaan itu bertambah dari hari ke hari dan semakin dikenali.

Bukan itu sahaja, beliau juga bercadang agar produk yang dijual dapat dikenali di seluruh Malaysia. Buat masa ini, beliau masih menggunakan blog dan Facebook untuk mempromosikan perusahaan ini selain menghebahkannya melalui risalah. Namun, beliau akan menggunakan teknologi yang terkini pada waktu yang akan datang dalam mempromosikan lagi perusahaannya ini.

Tambahan lagi, beliau juga akan mempelbagaikan jenis-jenis produk yang akan dijual. Setiap produk yang boleh dipasarkan adalah bernilai dan memberi keuntungan kepada perniagaan yang dijalankan. Bagi beliau, setiap produk yang boleh dipasarkan adalah bernilai dan akan membawa keuntungan.

3.5 Potensi

Persaingan perniagaan yang kurang sengit peluang perniagaan untuk bertahan sangat tinggi. Pada masa kini agak sukar untuk mencari perusahaan-perusahaan di Malaysia yang menjalankan perusahaan seni ukiran Melayu ini. Berikutan itu, ini merupakan satu peluang yang mesti diambil oleh pengusaha – pengusaha seperti Encik Tuzelan. Potensi untuk bertahan dalam bidang seperti ini amatlah tinggi. Ini kerana kurangnya penyertaan dari ramai untuk menceburi yang diceburi olehnya.

Perusahaan seni ukiran kayu seperti yang sedang diusahakan oleh Encik Tuzelan ini amatlah penting kepada negara. Disebabkab seni ukiran kayu adalah salah satu daripada warisan bangsa dan negara kita, maka ianya amat penting untuk dipertahankan daripada terus luput ditelan zaman. Jika tidak generasi akan datang tidak lagi akan mengenali apa itu seni ukiran kayu.

Ukiran kayu Zalikraf mempunyai nilai yang tersendiri. Adalah satu kelebihan bagi sesiapa yang mempunyai kemahiran membuat seni ukiran kayu. Seperti perusahaan yang diusahakan oleh Encik Tuzelan ini, hasil seni ukirannya mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Sememangnya seni ukiran kayu ini amat bernilai kerana ianya adalah warisan bangsa. 

Mampu mengembangkan perniagaan ke seluruh Malaysia. Sememangnya hasrat Encik Tuzelan sendiri hendak mengembangkan perniagaannya secara lebih meluas di Malaysia. Melalui peneyrtaan di beberapa pameran, beliau boleh mengukuhkan jenama produk beliau di seantero Malaysia.

Dapat memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. “Apa guna perusahaan kalau tiada memberi perkerjaan kepada masyarakat setempat” kata Encik Tuzelan. Ya, sememangya perusahaan seperti ini memang memberi banyak kebaikan kepada masyarakat setempat. Rata-rata pekerja yang bekerja di perusahaan beliau adalah masyarakat setempat. Dengan itu dapatlah menaikkan keadaan ekonomi di kawasan itu.


4.0 Kesimpulan

Seseorang bakal usahawan yang ingin menceburi bidang keusahawanan dan berjaya dalam bidang tersebut, perlu mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan bijak ketika berhadapan dengan apa jua situasi dalam bidang keusahawanan. Bukan itu sahaja, seorang usahawan juga harus amanah dan ikhlas dalam mengusahakan perniagaan mereka. Sifat jujur yang diterapkan dalam diri seseorang usahawan itu akan menyenangkan mereka dalam menguruskan perniagaan tanpa sebarang masalah.

Seperti yang dikatakan oleh Encik Tuzelan, beliau selalu mengingatkan bahawa jika ingin melakukan sesuatu perkara, perlulah dari bawah. Tidak semua perkara yang diingini dapat dicapai atau berjaya diperoleh. Dengan mempraktikkan sikap ini, seseorang usahawan dapat menyelesaikan sesuatu masalah di dalam perniagaan seperti kemerosotan atau kerugian dengan mudah. Hal ini dapat dilakukan kerana seseorang usahawan itu mempunyai asas yang kukuh dalam mengendalikan perniagaan mereka itu.

Dalam memajukan perusahaan pula, seseorang usahawan itu harus mengintai peluang yang terhidang di hadapan mata mereka. Setiap produk atau servis yang berpotensi tinggi dapat memajukan sesebuah perusahaan itu, haruslah dijalankan bersama produk atau servis yang sedang diusahakan. Bukan sekadar keuntungan yang berlipat ganda sahaja yang dapat diperoleh, bahkan pelbagai jenis produk atau servis juga boleh didapati di dalam sesuatu perusahaan.

Selain itu, seperti Encik Tuzelan, seorang usahawan juga perlu mempunyai daya inovasi yang tinggi sekiranya ingin bersaing dengan usahawan-usahawan lain. Persaingan sememangnya menjadi perkara normal dalam sesuatu perniagaan. Oleh yang demikian, untuk memajukan lagi perusahaan atau servis yang dijalankan berbanding pengusaha lain, sifat ini mestilah dipraktikkan dalam diri seseorang usahawan agar keuntungan yang berlipat ganda dapat diperoleh. Akhir sekali, seseorang usahawan juga harus bijak dalam mempromosikan perusahaan atau servis yang dijalankan. Hal ini membuatkan perniagaan yang dilakukan bertambah maju dan semakin dikunjungi ramai.


MZ Zainudin, Noor Nashrul Ezzuan Kamarudin, Abdul Rashid Abdul Razak, Muhamad Faeez Hamisan, Nurul Fatin Ibrahim, Siti Zaleha AbasPost a Comment