Wednesday, May 20, 2015

Magis mengapa
Seorang tokoh dalam bidang pembuatan (manufacturing), Eugene Grace berkata, “Beribu-ribu orang jurutera mampu mereka bentuk jambatan, mengira beban dan memikirkan spesifikasi mesin tetapi jurutera yang hebat sahaja mampu memikirkan satu-satu jambatan ataupun mesin itu patut dibina, di mana dan bila ia patut dibina”. 

Bertanyakan soalan “mengapa” membantu membuka minda kita kepada pebagai peluang dan kemungkinan. 

Biasanya saiz sesuatu peluang mempengaruhi kita untuk membuat kira-kira tentang usaha yang patut diberi. Kalau peluang itu besar, keputusannya juga besar. 

Jika kita memikirkan “bagaimana” kita akan dapati tidak ada satu peluang yang kita akan dapat kerana banyak sangat yang hendak diketahui.


Post a Comment