Tuesday, May 12, 2009

Senario gejala sosial di Malaysia (6)

3.7 Keganasan rumah tangga

Keganasan rumah tangga bukan satu perkara yang baru wujud di negara kita, malah telah lama. Cuma bentuknya yang berbeza dari generasi ke generasi. Ia termasuk penderaan atau penganiayaan terhadap suami, isteri atau anak-anak. Keganasan dalam rumah tangga dapat ditakrifkan sebagai perbuatan yang melibatkan serangan, sentuhan, gangguan, kekejaman mental dan fizikal, penganiayaan seksual atau apa-apa perbuatan pencerobohan atau aniaya.

Jadual 7: Mangsa kes keganasan rumah tanga mengikut negeri dan jantina, 2002-2006

Berdasarkan Jadual 7, golongan perempuan lebih kerap menjadi mangsa keganasan rumah tangga namun trend keganasan turut menunjukkan peningkatan bagi golongan lelaki. Dari hanya 9 kes pada 2002, jumlahnya meningkat menjadi 22 kes pada 2006. Pulau Pinang masih lagi mencatatkan jumlah kes yang tinggi berbanding negeri-negeri lain manakala Melaka dan Selangor menunjukkan bilangan kes yang semakin berkurangan.

Antara punca berlakunya keganasan rumah tangga ialah tekanan hidup dan kaitannya dengan kedudukan kewangan keluarga yang tidak kukuh. Ada kalanya sikap kedua-dua pihak iaitu suami dan isteri yang saling tidak memahami di antara satu sama lain. Sikap isteri yang suka meminta-minta akan menyebabkan jiwa suami akan merasa tertekan. Bagi mengatasi masalah ini, suami akan menggunakan kata-kata kesat, herdikan atau pukulan untuk mengatasi tekanan.

Kesempitan wang dan tekanan hidup sedikit sebanyak akan memaksa keluarga mencari jalan singkat untuk keluar daripada masalah yang sementara tersebut. Meminjam wang daripada ceti haram atau ‘Along’ dirasakan menjadi pilihan. Akibat tidak mampu membayar balik pinjaman, suami atau isteri takut untuk pulang ke rumah kerana bimbang akan dipukul oleh samseng yang dihantar oleh Along. Bermulalah episod hitam dalam keluarga dengan suami menyalahkan isteri dan isteri menyalahkan suami. Mangsanya ialah anak-anak. Minda anak-anak yang telah dicemari dengan pertelingkahan, pergaduhan dan penderaan bapa ke atas ibu memberi mesej bahawa keganasan dalam rumah tangga adalah satu bentuk hukuman yang diiktiraf dan dibolehkan. Bagi mengatasi masalah ini, keganasan rumah tangga ini wajar dibendung dan diatasi supaya sikap kasih sayang, toleransi dan hormat menghormati akan terus kekal mekar dalam keluarga.

Keganasan rumah tangga dikhuatiri memberi kesan yang lebih besar kepada masa depan anak-anak kerana ia melibatkan penceraian dan pengabaian kasih sayang. Peningkatan kadar penceraian akan menambahkan bilangan golongan ibu tunggal yang perlu diberi perhatian. Keluarga menjadi unit asas dalam institusi sosial. Maju dan mundurnya sesebuah negara berpunca dari institusi keluarga (Mohd Taib, 2005). Institusi keluarga yang rapuh secara tidak langsung telah mengurangkan saiz isi rumah.
Post a Comment