Wednesday, December 12, 2007

Teknologi jana integriti perkhidmatan awam

Tidak sukar untuk memahami mengapa Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd. Sidek Hassan mahu perkhidmatan awam negara keluar dari persepsi negatif dan membawa dimensi baru perkhidmatan awam yang memiliki penghormatan tinggi.

Ketua Setiausaha Negara mahu perkhidmatan awam menjadi institusi yang memenuhi keperluan rakyat. Perkhidmatan awam negara yang unggul dan memahami rintihan serta jeritan rakyat. Menjadi jentera kerajaan yang mempertahankan kedaulatan pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Asas kepada sebuah perkhidmatan kerajaan yang diharap mampu mentransformasinya sehingga menjadi ikon kepada pembangunan negara ialah integriti. Integriti menjadi pemangkin kepada keyakinan orang ramai kepada kerajaan dan sekali gus kepada perkhidmatan awam.

Sejarah peradaban tamadun manusia menunjukkan keutuhan kerajaan berpaksikan kepada keutuhan jentera perkhidmatan pemerintahnya. Ruang yang memisahkan perkhidmatan awam yang baik dan sebaliknya ialah integriti. Sekali lagi kita diasak supaya sentiasa memberi perkhidmatan kepada orang ramai dengan penuh integriti dan menghidangkan sistem penyampaian yang cekap serta berkualiti.

Tuntutan orang ramai untuk mendapatkan khidmat daripada jentera kerajaan tidak terbatas. Rakyat sudah tahu menilai prestasi perkhidmatan awam masa kini. Rakyat sudah boleh akses melalui teknologi terhadap tugas dan tanggungjawab jentera kerajaan. Piagam pelanggan yang mencatatkan janji perkhidmatan awam melaksana tugas dalam tempoh tertentu menjadi rujukan rakyat. Orang ramai akan mempersoalkan sebarang kelewatan dalam perkhidmatan yang ditawar oleh jabatan kerajaan jika tidak selari dengan apa yang dijanjikan. Laman web yang disediakan oleh agensi kerajaan dengan mudah diakses oleh rakyat. Rakyat boleh mengetahui siapa peneraju sesebuah jabatan atau agensi kerajaan. Orang ramai pada setiap masa boleh berhubung dengan mana-mana jabatan untuk mengadu hal, bertanyakan sesuatu perkhidmatan yang ditawarkan dan lain-lain lagi. Perlu juga diingat, orang ramai juga boleh menyalur terus sesuatu perkara kepada ketua jabatan hatta terus kepada menteri yang bertanggungjawab atau kepada Perdana Menteri sekalipun. Kuasa rakyat semakin jelas mahukan yang terbaik daripada perkhidmatan awam.

Perkhidmatan awam sentiasa diperhatikan dengan penuh waspada oleh orang ramai. Dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru lalu pun, isu perkhidmatan awam tidak terlepas daripada menjadi bahan pidato perwakilan. Ini menunjukkan rakyat semakin sensitif dengan sistem penyampaian kerajaan. Kemakmuran negara dijenterakan oleh perkhidmatan awam yang cekap.

Integriti, sistem penyampaian awam, piagam pelanggan, memenuhi keperluan rakyat dan sebagainya merupakan analogi yang sering menjadi piawaian jentera perkhidmatan awam menurut kaca mata orang ramai. Ini bermakna penjawat awam tidak ada pilihan kedua atau ketiga dan seterusnya. Pilihan yang ada hanyalah satu iaitu mesti melaksana tugas dengan penuh integriti.

Tugas yang dijalankan harus seiring dengan penghayatan nilai murni dan berteraskan etika kerja mulia. Bahasa integriti itu satu. Integriti menyentuh harga diri dan penghormatan. Dalam konteks antarabangsa, integriti sudah menjadi satu produk jenama negara yang menjadi indikator utama keupayaan negara bersaing secara dinamik di pentas global. Pelabur hanya mahu mencurahkan wang pelaburan di negara yang integriti jentera kerajaannya tidak dipersoalkan.

Seperti mana yang ditegaskan oleh Ketua Setiausaha Negara, tuntutan rakyat ke atas perkhidmatan awam masa kini sudah jauh berlainan dengana zaman lalu yang ditinggalkan.

Untuk memaksimumkan keupayaan jentera kerajaan memenuhi kehendak orang ramai, aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi wajar dieksploitasi oleh penjawat awam. Ketua Setiausaha Negara sendiri sudah mempelopori penggunaan ‘teknologi di hujung jari’ dalam melaksana tugas seharian. Meningkatkan keupayaan teknologi bermakna mempercepatkan proses membuat keputusan dan menyerap budaya menyegerakan tindakan. Dalam keadaan tertentu akan mengurangkan interaksi rakyat dengan penjawat awam yang memungkinkan wujudnya soal tawar-menawar, rasuah dan penyelewengan dalam sesuatu urusan kerajaan.

Kastam Diraja Malaysia salah satu contoh jabatan kerajaan yang mengintegrasikan teknologi dalam memperkasa integriti dan memperkukuhkan sistem penyampaian kerajaan. Sebagai agensi penguat kuasa dan pemungut hasil untuk negara, KDRM tiada pilihan lain kecuali mengukuhkan integriti di kalangan pegawai dan kakitangannya melalui aplikasi teknologi. Integriti dalam konteks KDRM tidak terhad kepada soal-soal rasuah dan penyelewengan. Seperti yang ditegaskan oleh Datuk Seri Abd. Rahman Abd. Hamid, Ketua Pengarah Kastam Malaysia bahawa isu ketidakcekapan melaksana tugas, telus, prestasi tugas, keupayaan menyumbang perlaksanaan tugas organisasi dan pembangunan negara, soal pengetahuan, kewibawaan dan kejujuran dalam melaksana tugas mempunyai pertalian rapat dengan integriti.

KDRM percaya sistem atau proses kerja yang dibangunkan berteraskan teknologi mampu mengurangkan kerenah birokrasi, menyegerakan perlaksanaan arahan, membantu pengoperasian sistem kerja yang lancar dan lain-lain. KDRM adalah antara agensi kerajaan yang awal menyahut seruan kerajaan ke arah penggunaan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses kerja sebaik sahaja kerajaan elektronik dilancarkan.

[Utusan Online]
Post a Comment