Thursday, December 13, 2007

Kerajaan Belanda peruntukkan €2.5 juta untuk promosi homoseksual

Kerajaan Belanda pernah memimpin masyarakat dunia untuk mengiktiraf kegiatan homoseksual dengan memperkenalkan gerakan politik homoseksual. Kini, mereka sedang menjadi jaguh untuk bagi meruntuhkan perbezaan pendapat daripada "persepsi rasmi toleransi" ke atas kegiatan homoseksual khususnya warganegara Belanda yang terikat dengan nilai dan tradisi agama.

Pakatan kerajaan itu telah bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak €2.5 juta dari tahun 2008 hingga 2011 bagi mempromosi homoseksual sebagai kegiatan yang normal dalam masyarakat. Kerajaan Belanda berkata wang tersebut akan digunakan bagi program yang mensasarkan anak-anak muda Islam di sekolah, kelab sukan atau persatuan kejiranan. Matlamat akhir program ini ialah mempastikan aktiviti homoseksual diterima di dalam masyarakat tanpa ada prejudis.


Di Belanda, pengamal homoseksual mendapat hak yang sama seperti orang lain bagaimanapun kegiatan ini tidak mendapat tempat di kalangan mereka yang mengamalkan ajaran agama.

Belanda adalah negara pertama di dunia yang menginstitusikan perkahwinan sejenis dan membenarkan pasangan ini mengambil anak angkat.


Polisi ini akan dikembangkan lagi kepada kegiatan sumbangan atau derma untuk negara asing khususnya yang sedang membangun. Program ini selaras dengan cita-cita kerajaan Belanda bagi mempromosi persamaan hak untuk kelompok homoseksual seberapa banyak yang boleh.

Kerajaan Belanda juga akan memaklumkan kepada duta di negara-negara membangun supaya meningkatkan tekanan kepada mana-mana negara tersebut yang melakukan diskriminasi terhadap golongan homoseksual.

Contoh perlakuan homoseksual yang hendak diterapkan ialah tidak ada apa-apa yang salah apabila dua orang lelaki yang bercium di khalayak. Bagaimanapun undian umum yang dibuat baru-baru ini menunjukkan 48 peratus daripada masyarakat terkejut dengan kelakuan tersebut dan jumlah ini meningkat 75 peratus apabila melibatkan golongan pendatang asing.

Pengamal homoseksual Belanda sangat berpengaruh di Kesatuan Eropah di mana mereka sedang memberi tekanan kepada Poland untuk menerima pakai prinsip Hak-hak Asasi yang menjadi instrumen penting kepada pelaksanaan program dan aktiviti homoseksual.

Kumpulan berkenaan,
ILGA-Europe memuji tindakan Pesuruhjaya Kesatuan Eropah yang sedang meningkatkan tekanan kepada Turki dan Serbia supaya menjadikan kegiatan homoseksual sebagai aktiviti normal jika ingin menjadi sebahagian daripada kesatuan itu.

ILGA-Europe adalahsebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mewakili organisasi homoseksual seperti pondan, mak nyah, darai, biseksual dan sesama jantina di seluruh Eropah. Sehingga kini terdapat 200 organisasi dan pertubuhan ini semakin kukuh mengembangkan konsep persamaan hak. Beribu pejabat di Brussels dan mempunyai tujuh orang kakitangan. Ia juga menerima bantuan kewangan dari Kesatuan Eropah.

Antara program dan kempen yang sedang dijalankan ialah 2007 European Year of Equal Opportunities, Freedom of Assembly and Expression, Freedom of Movement, Health Project dan Social Exclusion.
Post a Comment