Sunday, December 09, 2007

Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui tiga cara utama dalam kajian kualitatif iaitu rekod awam, dokumen peribadi dan peralatan fizikal. Sumber-sumber data dikenali dengan nama seperti dokumen, artifak ataupun data. Bagaimanapun istilah yang digunakan oleh Merriam ialah dokumen.

Dokumen adalah sumber data sedia ada dan senang untuk digunakan oleh penyelidik. Huraian mengenai tiga cara berkenaan adalah seperti berikut:


1. Rekod awam – sijil lahir, kematian dan perkahwinan, bancian, laporan polis, keputusan mahkamah, media, arkib, keratan akhbar, memo dan minit mesyuarat.

2. Dokumen peribadi – diari, surat, filem peribadi, khutbah, rekod perkembangan anak-anak, album gambar, buku skrap, kalendar, biografi dan dokumen perjalanan. Dokumen jenis ini menjadi sumber yang boleh dipercayai untuk mengenal pasti sikap, kepercayaan dan pandangan seseorang. Bagaimanapun keseluruhan kajian boleh menggunakan dokumen peribadi seperti perpindahan sesuatu kaum ke tempat lain secara bersar-besaran.

3. Peralatan fizikal – juga dikenali sebagai artifak iaitu sebarang perubahan dalam persekitaran fizikal kerana tindakan manusia.

Terdapat limitasi tertentu dalam penggunaan dokumen-dokumen ini seperti kebanyakan dokumen yang ada bukannya disediakan untuk tujuan penyelidikan. Besar kemungkinan ianya tidak lengkap. Kadangkala maklumat yang disediakan juga tidak berguna sepenuhnya. Juga terdapat dokumen yang tidak tepat seperti laporan kejadian jenayah oleh pasukan polis.

Teknik dalam pengumpulan data ialah temuduga, pemerhatian lapangan dan analisis dokumen. Dalam sesetengah kes, hanya satu teknik manakala dalam kes yang lain, ianya melibatkan ketiga-tiga teknik. Walau bagaimanapun semua teknik yang digunakan adalah untuk memahami sesuatu fenomena.
Post a Comment