Monday, April 27, 2015

Women and poverty: psychology, public policy and social justicePenulis: Heather E. Bullock
Tahun: 2013
Penerbit: John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, UK.
Muka Surat: 198

Penulis sedia menyerlahkan analisisnya terhadap isu-isu wanita seperti diskriminasi, upah buruh yang rendah, tidak berupaya mendapatkan tempat yang baik dan keganasan. Beliau juga melihat hubungan antara sikap negatif dan kepercayaan berkaitan wanita miskin dan dasar sosial yang merendahkan martabat wanita. Buku ini diperlukan oleh ahli psikologi sosial dan komuniti dan profesional serta pelajar yang serius meningkatkan kesihatan kemanusiaan dan kebajikan.

Penulis juga meneruskan usahanya meningkatkan pengetahuan dalam kemiskinan dari perspektif psikologi. Memberi fokus kepada pengukuhan gender, beliau menarik perhatian dengan merangkumkan trend sosiobudaya yang lebih luas dan pilih kasih terhadap wanita miskin, namun mengetengahkan juga turun naik dan implikasi dasar kebajikan. Buku ini boleh dijadikan sebagai sumber dalam kajian kelas sosial dan keadilan sosial.

Ketika keadaan ekonomi yang tidak seimbang, penulisan buku ini amat diperlukan. Buku ini mendedahkan kaedah yang mana kemiskinan dikaitkan dengan gender, memberi penjelasan terhadap kos kemiskinan ke atas wanita dan komuniti serta memberikan kita cara dan jalan untuk mencabar pilih kasih yang wujud dalam dasar sosial.

Untuk menjawab banyak persoalan berkaitan wanita dan kemiskinan, buku ini membentangkan kajian dan teori dari perspektif psikologi sosial, kajian dasar dan pejuang wanita. Sintesis dan aplikasi kemiskinan wanita adalah salah satu perkara utama yang diberi perhatian, menyediakan pembaca dengan pelbagai rupa penghargaan yang menyebabkan kemiskinan dan dasar-dasar yang mempromosi keadilan ekonomi.

Post a Comment