Monday, February 09, 2009

Masjid Al-Aqsa kiblat pertama dan tanah haram ketiga


Penulis: Dr. Mushtafa Abdul Jawwad Ahmad Rasywan
Penerbit: Pustaka Syuhada
Muka surat: 55


Hadis riwayat Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: ‘Tidak dianjurkan untuk berpergian kecuali kepada tiga masjid :masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjidil Haram dan Masjid Aqsa.’

Diriwayatkan juga dari Maimunah pembantu Nabi SAW ia bertanya kepada Rasulullah SAW maksudnya: ‘Wahai Nabi Allah fatwakanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis,’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Ia adalah tanah tempat asal dan juga merupakan tempat berkumpul, datanglah kepadanya dan lakukanlah solat di sana kerana sesungguhnya sekali solat di Baitul Maqdis sama dengan seribu kali solat di tempat lain.’ Kemudian Maimunah kembali bertanya: ‘Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang orang yang tidak sanggup menanggung beban padanya atau tiada mampu datang ke sana?’ Rasulullah menjawab: ‘Hendaklah orang tersebut menghadiahkan minyak untuk menyalakan lampu kepadanya kerana sesungguhnya orang yang memberikan hadiah kepadanya sama seperti orang yang solat di sana.’
Post a Comment