Monday, February 23, 2009

The future of social democracy

Penulis: Thomas Meyer dan Nicole Breyer
Tahun: 2007
Penerbit: Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, Jerman
Muka surat: 317

Demokrasi sosial menyatakan secara tidak langsung sebahagian daripada istilah popular dalam sekuriti sosial, inklusi sosial dan peluang mendapat keseimbangan dalam hidup. Hak-hak asasi sosial memberi nilai kepada hak-hak asasi semula jadi untuk menentukan pendapat dan membantu dalam proses demokrasi.

Hari ini, konflik seluruh dunia adalah di antara demokrasi ultra-liberal dan demokrasi sosial. Demokrasi ultra-liberal percaya bahawa pasaran bebas dapat menjamin kebebasan pengamalnya. Bagaimanapun, pengalaman lepas menunjukkan pandangan itu berhadapan dengan masalah. Ekonomi pasaran sosial yang berjalan seiring dengan sosial dan ekonomi menentukan kebebasan rakyat dan menstabilkan demokrasi. Demokrasi sosial memenuhi tuntutan demokrasi dan mengukuhkan kehidupan seharian masyarakat.

Dalam era globalisasi ini, demokrasi sosial memberi makna baru yang sangat signifikan. Pasaran yang mudah terdedah kepada malapetaka adalah bukti yang dapat dilihat di mana-mana saja: alam sekitar yang terancam hinggalah kemasukan pendatang asing, dari ketiadaan arahan kewangan hinggalah kepada taburan kekayaan yang tidak seimbang dan peluang-peluang hidup yang mengancam kestabilan. Pasaran ini mesti ditempelkan ke dalam politik dan tanggungjawab sosial jika hak-hak asasi manusia hendak diberi jaminan dalam dunia yang seringkali terdedah kepada ancaman keselamatan.

Idea demokrasi sosial ini bukannya ditentukan oleh individu. Matlamat demokrasi sosial ialah membentuk asas kepada politik dan hak-hak sosial ke seluruh dunia dengan mempromosi pembaharuan dalam setiap negara dan membantu membentuk semula hala tuju globalisasi.

Buku ini memperkenalkan teori dan asas kepada demokrasi sosial yang memberi fokus kepada beberapa konsep yang praktikal. Ia menjawab beberapa persoalan tentang demokrasi moden mendapat pengesahan dan kepercayaan, kepentingan keadilan sosial, hak-hak asasi dan peranan yang boleh dimainkan dalam masyarakat. Teori dalam demokrasi sosial dianalisis dari segi tindakan politik untuk memenuhi keperluan sosial, ekonomi dan kuasa untuk rakyat.

Buku ini juga menyediakan perbandingan pelbagai masyarakat dengan strategi yang berbeza-beza untuk mengharungi risiko yang menghalangi pemenuhan hak-hak asasi mereka.

Post a Comment