Saturday, January 31, 2009

Konsep bangsa (2)

Bagaimana kita dapat membezakan istilah bangsa, etnik, kaum atau rumpun sekelompok manusia yang mempunyai penampilan yang sama tetapi mengamalkan cara fikir, sikap dan tingkah laku yang berlainan sama sekali?

Contohnya, di negara-negara Amerika Latin, penduduk keturunan Indian memakai pakaian, mengamalkan cara hidup dan berbahasa Sepanyol atau Portugis akan dikenali sebagai mestizo (bangsa campuran) tanpa mengambil kira asal keturunan atau penampilan fizikal mereka. Sebaliknya berlaku di Amerika Syarikat di mana Indian di situ dikelaskan kepada sekurang-kurangnya tiga ciri berikut iaitu: 1) berdaftar dengan mana-mana kumpulan asli yang sah dan dipersetujui, 2) diterima secara umum oleh kelompok Indian, 3) berupaya bercakap dalam bahasa Indian, 4) menunjukkan simbol-simbol kesenian atau menggunakan teknik orang Indian semasa bertani dan berburu, 5) memiliki harta persendirian di kawasan yang telah dinyatakan, dan 6) penduduk di daerah penempatan Indian.

Tidak hanya bagi Indian di benua Amerika, masalah takrifan sesuatu bangsa juga dihadapi oleh sesebuah negara yang didiami oleh masayarakat berbilang bangsa. Bagi mengelakkan ralat dalam menghuraikan konotasi bangsa, ahli sosiologi lebih cenderung menggunakan istilah minoriti, warganegara, kumpulan etnik dan sebagainya merujuk kepada sesuatu bangsa di sesebuah negara.

Kesukaran memberi definisi bangsa yang tepat adalah kerana perbezaan di antara ciri-ciri biologi dan keturunan tidak diberi penjelasan yang menyeluruh.

Kehadiran sesebuah kelompok masyarakat dibentuk oleh persekitaran politik, pemilihan agama, aktiviti harian dan keupayaan untuk belajar dengan cepat. Setiap individu belajar untuk memudahkannya mengendali hidup dan menjadikan kumpulan yang dipilih untuk bergabung sebagai model paling penting.

Seorang kanak-kanak berbangsa Jepun yang tinggal di Amerika Syarikat akan membesar dengan Super Bowl, bola keranjang, bola lisut dan poker. Dia juga fasih berbahasa Inggeris, mengamalkan cara hidup dan budaya Amerika dan berbangga menjadi sebahagian daripada masyarakat Amerika. Dari seorang yang berketurunan Asia, kini dia memiliki pengetahuan, kepercayaan, sikap, tradisi dan nilai Amerika.

Sebaik sahaja seseorang atau sesebuah komuniti menerima tradisi, nilai dan cara hidup yang baru, mereka akan mula menyiapkan diri untuk melaksanakannya secara langsung dan berkala. Pada masa yang sama, melakukan proses indoktrinisasi ke atas tingkah laku yang dapat diterima dan bersifat semula jadi.

Bagi menghuraikan fenomena ini, saintis sosial menggunakan istilah budaya untuk menerangkan corak tingkah laku yang menunjukkan ciri-ciri sesuatu kumpulan.

Budaya sangat kompleks dan seseorang tidak menjadi salinan karbon kepada ciri-ciri budaya yang baru dikuasainya. Hanya sebahagian kecil budaya berkenaan diikuti sepenuhnya manakala yang lainnya tidak. Masyarakat Melayu Islam di Selatan Thailand tidak pun memilih agama Buddha sebagai sebahagian daripada proses asimilasi, cuma belajar bahasa Siam dan menguasai masakan Thai yang enak. Orang Arab akan memeluk dan berjabat tangan apabila berjumpa dengan tetamu, ada kalanya mengucup pipi namun budaya ini amat berbeza bagi orang Barat kerana mereka lebih selesa dengan hanya berjabat tangan. Namun sebaik sahaja mereka ke Arab Saudi atau Jordan, budaya berkenaan secara automatik akan diikuti walaupun dengan terpaksa.

Akhirnya, kita menuju ke satu arah di mana kita mewarisi, bukannya belajar. Kita mempunyai jenis-jenis darah tertentu yang tidak boleh dipilih. Kita juga tidak perlu berfikir untuk bersin, mengerdip mata atau membuatkan jantung bergerak mengikut rentak sendiri. Tidak juga dapat mengawal bilangan pigmen pada kulit yang menentukan hitam atau putih, jenis rambut di atas kepala, ketinggian hidung atau warna anak mata.

Semuanya adalah ciri-ciri yang diwarisi daripada kedua ibu bapa kita kerana faktor genetik telah menentukan watak seseorang, selain bergantung pada persekitaran dalaman dan luaran serta pengalaman-pengalaman yang dilalui.

Ciri-ciri budaya boleh bertukar-tukar sepanjang masa. Bagaimanapun ianya bukanlah senang tetapi boleh dilakukan. Seseorang mungkin belajar bahasa baru dan lupa bahasa yang dituturkan ketika kanak-kanak, dia juga boleh mengamalkan kepercayaan baru apabila bertukar agama dan menukar kewarganegaraan beberapa kali.

Sesuatu personaliti yang ada pada setiap orang adalah produk daripada beberapa faktor seperti persekitaran fizikal dibesarkan, ciri-ciri biologi yang dibawa melalui ibu dan bapa, budaya masyarakat tempat lahir dan keunikan pengalaman.

Kemanusiaan boleh menyerap dan menyerlahkan pelbagai kualiti dan traits yang tidak ada had. Mereka boleh bergabung dengan mana-mana kumpulan yang mempunyai kepercayaan yang sama seperti agama, politik, status ekonomi, bahasa atau jenis pekerjaan. Dalam dunia akademik, universiti memperkenalkan beberapa kriteria untuk membezakan tahap keilmuan sesama tenaga pengajar, begitu juga dengan pasukan keselamatan tentera dan polis manakala pegawai perubatan, peniaga, ahli psikologi dan politik akan memilih traits yang sesuai dengan latar belakang masing-masing.

Dalam kalangan saintis sosial, menyelesaikan definisi bangsa bukannya dengan membincangkan perkataan tersebut sebaliknya terhad pada ciri-ciri biologi seseorang. Salah satu definisi bangsa yang dikemukakan oleh Krogman dalam buku The Concept of Race ialah:


Bangsa merupakan sub kumpulan orang yang memiliki ciri-ciri kombinasi fizikal asal-usul genetik. Kombinasi ini membezakan sesuatu sub kumpulan tersebut daripada yang lain. Kombinasi apabila terdapat perubahan pada keturunan dan sub kumpulan yang mendiami sesuatu kawasan.

Memahami bangsa daripada perspektif biologi adalah lebih mudah disuarakan berbanding realiti yang sebenar. Manusia pada awal kejadiannya dibezakan berdasarkan iman dan fasiq, merdeka dan hamba, bertamadun dan liar.

Idea mengkelaskan bangsa-bangsa berdasarkan warna kulit, jenis rambut dan lain-lain perwatakan biologi yang dinamakan ‘bangsa’ ini lebih cenderung pada amalan masyarakat era moden. Ini kerana asal-usul istilah bangsa itu tidak diketahui dari mana. Namun ada yang beranggapan ia dari perkataan Chez iaitu raz yang bererti arteri atau darah. Terdapat juga yang menyamakannya dengan generatio dari bahasa Latin dan generace dari bahasa Perancis lama. Perkataan arraca atau arraze dari Basque yang membawa maksud haiwan jantan yang bertatahkan permata. Sebahagian lagi merujuk pada bahasa Sepanyol iaitu ras yang diambil dari perkataan Arab membawa maksud ketua atau asal-usul.


*Keterangan gambar: Dari kiri Bethuel Kinyanjui Kinuthia (Kenya), Dr Ichiro (Jepun), Asokkumar (Malaysia) dan Tin Htoo Naing (Mynmar)
Post a Comment