Monday, January 12, 2009

The problem of race in the 21st century

Penulis: Thomas C. Holt
Tahun: 2002
Penerbit: Harvard University Press
Muka Surat: 146

Buku ini membincangkan pertentangan dan kekaburan terhadap kaum dan perkauman yang telah berubah dari abad ke-19 ke abad 21. Dunia penjajahan pada abad ke-19 telah memberi impak besar kepada migrasi dari negara yang dijajah khususnya Afrika ke Eropah dan Amerika. Du Bois menyifatkan masalah pada abad ke-20 ialah berkaitan warna kulit.

Bagaimanapun, buku ini menyentuh keadaan yang berlaku dalam kalangan penduduk Afrika-Amerika dari struktur masyarakat, perubahan yang sedang berlaku dan bagaimana ia memberi kesan pada masa depan.

Beberapa pendapat turut dimuatkan yang memberi idea kepada percambahan maklumat berkaitan etnik.

Vernon Ford (Booklist) berpendapat bahawa warisan etnik adalah landasan untuk mencapai matlamat, bukannya destinasi.

Publishers Weekly memberi komentar yang berkaitan dengan ekonomi kerana etnik memainkan peranan dalam pembentukan budaya kepenggunaan dan ekonomi.

Stanley Aronowitz (The Nation) berpendapat isu etnik harus dilihat dari perspektif ekonomi global, bukan sekadar membezakan warna kulit. Isu ini juga mesti melibatkan nasionalisme.

Beberapa pendapat dikemukakan bagi menghuraikan idea Thomas Holt ini dalam konsteks Amerika, namun ia juga boleh dilihat dalam konteks negara berbilang etnik pada hari ini. Proses migrasi yang pesat berlaku di Eropah kini memerlukan kajian yang lebih mendalam kerana kehadiran imigran dari Arab, Pakistan, India dan Indonesia adalah jauh lebih rumit daripada Afrika-Amerika.

Thomas Holt menyimpulkan bahawa isu etnik dan rasis tidak perlu dilihat kepada siapa yang dapat itu dan ini sebaliknya memberi perhatian kepada kesannya terhadap aspek yang lebih besar seperti ekonomi.
Post a Comment