Wednesday, June 06, 2007

Pendatang asing: Perspektif Eropah (4-akhir)

Setelah kita melihat pandangan pembuat dasar, jurutera demografi, ahli sosiologi dan ekonomi, perbincangan ini sebenarnya dimuktamadkan oleh ahli politik yang memegang kuasa. Biasanya, pandangan pakar mengenengahkan idea yang bersifat pro dan kontra bagi setiap alternatif untuk menyelesaikan masalah, peringkat seterusnya ialah merangka dasar.

Melihat kepada penurunan kadar kelahiran di negara-negara Kesatuan Eropah dan proses penuaan yang berlaku secara semula jadi, Eropah sedang berhadapan dengan dilema: bagaimana demokrasi bebas dapat memenuhi kawalan atau menguruskan pergerakan manusia untuk mempromosi sempadan terbuka, pasaran bebas dan standard yang saksama? Pada masa yang sama juga, pandangan umum masih lagi menganggap kehadiran pendatang asing adalah punca kepada peningkatan jenayah dan pengangguran. Sikap dilihat kerapkali melambatkan sesuatu dasar yang dibentuk bagi mencapai kualiti atau memecahkan halangan integrasi. Dua unsur utama yang berperanan ialah media dan politik.

Justeru itu, tidak mengejutkan apabila membaca surat khabar antarabangsa seperti International Herald Tribune yang mendapat pengaruh besar di Eropah, kedapatan beberapa pendapat yang mempamerkan kebekuan fikiran. Sebagai contoh, 27 Julai 2003 memaparkan artikel yang bertajuk "Kepalsuan Eropah terhadap isu pendatang dan penuaan." Ia menyatakan: setiap kajian yang dibuat menunjukkan jalan keluar yang mudah bagi isu umur persaraan – tetapi lebih daripada separuh tahun yang lalu dicadangkan oleh Jerman dan Perancis, sebenarnya ia mampu menyelesaikan masalah besar ini. Ketika ramai orang menikmati hidup yang lebih lama dan kehidupan yang sejahtera, adalah tidak masuk akal untuk menggalakkan mereka bekerja terlalu awal dalam hidup.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan ialah laporan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Eropah pada 13 Mac 2003. Laporan ini mengenai penemuan 17 kajian yang berbeza, menyediakan gambar-gambar terkini kehadiran pendatang asing ke Eropah. Terdapat dua petunjuk penting dalam laporan ini. Pertama, keadaan ekonomi semasa yang mungkin menjadi magnet kepada pendatang asing yang miskin, menggalakkan mereka untuk menetap di Eropah. Lebih jauh lagi, pengalaman diasingkan daripada masyarakat dan pendatang asing dari negara lain di awal peringkat kedatangan mereka mewujudkan keadaan tidak seimbang dan kepuakan yang menggalakkan jenayah. Kedua, tidak ada kaitan secara langsung antara imigrasi, jenayah dan pengangguran.

Dekad 50-an hingga 60-an, pendatang asing adalah pekerja-pekerja tambahan di kebanyakan negara Eropah. Negara-negara seperti Perancis, Jerman, Belanda dan Belgium mengambil langkah untuk memudahkan kemasukan pekerja ini. Tahun 60-an hingga 70-an, isu pendatang mula melebar di dalam masyarakat. Ketika ini berlaku perubahan yang ketara iaitu dari bersifat membenarkan kemasukan yang longgar kepada langkah pengawalan yang lebih ketat. Tahun 80-an hingga 90-an, isu ini telah menjadi agenda politik kerana fokus penyelesaian telah berubah, bercampur-aduk di antara isu pendatang asing dan pencari suaka politik. Perbezaan fasa ini menjadikan inisiatif penyelesaian oleh Kesatuan Eropah juga berbeza.

Suruhanjaya Kesatuan Eropah yang bertanggungjawab ke atas pembangunan konsep imigrasi yang menyeluruh di Eropah lebih menjurus kepada menangani isu pendatang dalam konteks objektif: politik. Ini tidak dapat dielak kerana mereka berusaha untuk merealisasikan tema "Kawasan bebas, selamat dan adil" di Eropah. Di sebalik tanggungjawab ini, suruhanjaya berkenaan tidak berada dalam kedudukan yang kukuh untuk membuat undang-undang berkaitan migrasi kerana kata pemutus masih berada pada negara-negara Kesatuan Eropah sendiri. Oleh itu, usaha dan inisiatif ini bersifat reaktif berbanding proaktif. Ia bermaksud, keputusan yang bersifat emosi lebih dominan daripada rasional. Justeru itu, usaha yang konkrit perlu diambil kira bagi merancang strategi yang menyeluruh.
Post a Comment