Monday, June 18, 2007

Minda punca kejayaan

Penulis : Imran Jafar
Tahun : 1993
Penerbit : Golden Books Centre Sdn Bhd, Kuala Lumpur
Muka surat : 117

Buku kompak ini menghuraikan peranan minda dalam kehidupan manusia yang bercita-cita untuk berjaya dalam hidup. Minda adalah perkataan Inggeris iaitu "mind." Ia ditakrifkan sebagai keseluruhan proses fikiran sedar dan separuh sedar yang terjalin dan dikaitkan dengan otak terutamanya fikiran. Tafsiran minda juga membawa pengertian terhadap kaedah berfikir, keupayaan mental, kuasa intelektual dan sebagainya. Huraian berkaitan minda yang lebih terperinci akan pembaca dapati dalam buku ini kerana 14 bab yang dimuatkan, semuanya berkaitan dengan minda dan pembaharuan.

Emosi manusia berkait rapat dengan soal kekuatan dan dorongan minda kerana dapat meningkatkan daya kerja dan fungsinya. Justeru, emosi yang sihat adalah simbol minda yang sihat. Sel-sel otak yang berjumlah 15 juta banyaknya tersusun dalam satu jaringan yang rapi. Keupayaan menggunakan sel-sel yang banyak ini boleh ditingkatkan melalui perbincangan yang harmoni mengenai pelbagai persoalan di antara kumpulan. Mesyuarat, persidangan meja bulat dan konferens adalah kaedah untuk memanfaatkan penggunaan minda yang praktikal.

Terdapat satu bab yang membincangkan secara panjang lebar berkaitan keadaan alam bawah sedar yang menjadi tempat simpanan segala kesan yang telah merangsang jalan fikiran yang masuk melalui pancaindera. Didedahkan juga kaedah memupuk alam bawah sedar pada minda yang mampu menjadikan seseorang itu lebih bahagia dan memandang hidup masa depan dengan lebih positif.

Keistimewaan minda ialah tidak akan rosak dalam keadaan semula jadi walaupun diguna berpuluh-puluh tahun. Kekuatan minda dapat dipertingkatkan dengan menerapkan nilai-nilai yang suci murni di samping menambah ilmu pengetahuan dan daya motivasi.

Di akhir buku ini terdapat 28 soalan untuk pembaca mengenali diri sendiri bagi menilai dan menambah baik potensi minda dan kehidupan. Salah satu daripadanya ialah, "Bagaimanakah pencapaian anda hari ini berbanding dengan hari semalam, setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu?"

Ulasan Editor : Kajian mengenai kekuatan minda telah banyak dilakukan khususnya di Barat kerana manusia ingin tahu bagaimana ia berfungsi. Salah seorang daripada pengkaji dan pengembang kehebatan minda ialah Tony Buzan yang menyebarkan ilmu ini melalui buku dan siri seminar. Individu yang bijak dianggap mempunyai peluang yang lebih luas untuk berjaya dalam hidup kerana faktor kematangan, pengetahuan dan tahap potensi diri yang tinggi. Harus juga diingatkan bahawa keupayaan minda berkait dengan makanan protein, cara hidup sihat dan keinginan untuk belajar dalam berbagai-bagai bidang. Bagi mengekalkan fungsi minda pada tahap maksimum, konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) boleh dijadikan sebagai pilihan.
Post a Comment