Friday, January 29, 2016

Pengaruh masakan Jawa dalam masyarakat Johor
1.0 Pengenalan

Kepelbagaian resepi masakan khas Indonesia memang mampu membuat para pencinta kuliner menitikkan air liurnya. Bagaimana tidak, jika aneka masakan tersebut memiliki cita rasa yang menggugah selera, salah satunya adalah masakan Jawa. Masakan Jawa memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masakan daerah lain.

Berbicara tentang kekhasan, bagi yang pernah menjajal berbagai kuliner di Indonesia, masakan Jawa memiliki kekhasan dalam soal cita rasa. Jika masakan Padang dan masakan Lombok dengan cita rasa pedasnya, maka masakan Jawa lebih dominan dengan rasa manis. Cita rasa itu adalah selera. Mereka yang terbiasa dengan pedas, pasti akan cukup aneh jika harus mencicipi masakan dengan cita rasa yang manis seperti masakan Jawa ini. Begitu pun sebaliknya, pada kenyataannya, sebahagian besar masyarakat Jawa memang tidak terlalu menyukai rasa pedas.

Ketidaksukaan sebahagian besar masyarakat Jawa terhadap cita rasa pedas hanya terlihat pada masakan Jawa secara keseluruhan, tapi juga dapat terlihat dari sajian makanan sehari-hari. Sambal merupakan sajian yang jarang ada, cita rasa yang lebih dominan bukan pedas sebaliknya manis. Tidak ada asal usul yang pasti mengenai hal ini. Mengenai mengapa masakan Jawa lebih identik dengan rasa manis.

Satu hal yang pasti adalah, resepi masakan Jawa, begitu pun dengan resepi masakan sunda, padang, ataupun lainnya merupakan warisan budaya kuliner Indonesia yang harus tetap dilestarikan dan dijaga.

Cita rasa manis dalam masakan Jawa mungkin memang tidak semua masyarakat Indonesia menyukainya. Namun, sekali lagi bahawa hal tersebut kembali pada selera. Namun di luar konteks suka atau tidak, selera atau tidak, melestarikan masakan Jawa sebagai salah satu warisan budaya kuliner di Indonesia tetap merupakan kewajipan bagi masyarakat Jawa pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pengaruh masakan Jawa juga banyak menyumbang kepada masakan Johor. Antaranya nasi ambeng, lontong dan ungkep. Nasi ambeng adalah nasi yang dihidangkan ketika majlis yasin ataupun tahlil. Hidangan ini biasanya disediakan untuk empat orang yang akan makan di dalam satu hidangan yang sama dimana terdapat campuran lauk termasuk serunding kelapa, mi, ikan kering dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga, bontrot/berkat yang datangnya dari bahasa Jawa yang membawa maksud nasi yang dibungkus atau disediakan bagi tetamu untuk dibawa pulang apabila menghadiri majlis perkahwinan, yasin atau tahlil.

1.1 Objektif Kajian

Objektif kajian adalah mengenal pasti pengaruh masakan Jawa dalam kalangan masyarakat di Johor, menilai sejauh mana masyarakat di Johor menggemari masakan Jawa dan melihat tahap pemakanan masyarakat di Johor terhadap masakan Jawa.

2.0 Sorotan Literatur

Rakyat Johor terdiri dari pelbagai suku Melayu dan yang domain ialah suku Jawa sehingga ada yang masih pekat atau totok. Mengikut sejarah, kedatangan suku Jawa ke Johor adalah hasil galakan dari Temenggong Daing Ibrahim (1810-1862) ketika membuka ladang gambir di Johor sekitar 1830-an setelah perusahaan gambir di Singapura gagal kerana kekurangan tanah dan kayu-kayan yang menjadi bahan bakar utama perusahaan itu. Mengikut catatan sejarah, gerombolan atau gelombang penghijrahan orang Jawa ke Semenanjung Tanah Melayu yang paling aktif ialah pada tahun 1835 sehingga 1900.

Ini adalah berikutan Sistem Rodi atau Tanaman Paksa yang dipaksakan oleh Belanda dan pengeluaran hukuman berat kepada sesiapa yang engkar perintah sehingga sampai ke tahap mengancam nyawa. Selain daripada itu, fakta penarik orang Jawa datang ke Johor juga adalah disebabkan oleh galakan Inggeris yang telah mewar-warkan kegemilangan dan kemakmuran negeri Singapura dan Johor yang diperintah oleh raja Melayu yang moden dan adil.

Di samping itu, orang Jawa juga banyak dibawa masuk oleh Syarikat Konstantinople milik jutawan Arab bernama Assagof yang mendapat konsesi membuka ladang seluas daerah Pontian. Beliau ialah sahabat baik kepada Maharaja Abu Bakar dan beliau telah membawa masuk pekerja-pekerja Jawa melalui Sistem Haji yang mana beliau memberi kemudahan menunaikan fardu haji kepada pekerja Jawa melalui tabungan upah bekerja di ladang kelapanya di Pontian.

Ketika Zaman Jepun (1942-1945) pula terdapat juga catatan sejarah yang mana banyak tentera paksa berketurunan Jawa yang dibawa masuk dari pulau Jawa ke Semenanjung Tanah Melayu gagal pulang dan akhirnya terus menyusup dan menetap sebagai penduduk di sini. Mereka diterima dengan baik kerana terdapat suku Jawa yang telah lama bermastautin malah diakui sebagai rakyat asal Negeri-Negeri Tanah Melayu. 

Sewaktu Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia 2009 (Media dan Budaya) anjuran Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, selain membincangkan isu dasar dan kebudayaan serumpun, yang adakalanya mencetuskan hubungan turun naik dua negara ini, turut diberi perhatian ialah isu makanan. Ia mungkin topik terpencil bagi sesetengah pihak, namun tanpa disedari, impak makananlah yang berjaya memasuki hingga ke seluruh peringkat umur dan lapisan masyarakat di kedua-dua negara.

Hasil kajian Sudrajati Ratnaningtyas dari Universitas Winaya Mukti, Bandung, Jawa Barat, bertajuk “Peranan Media Massa Dalam Mensosialisasikan Sejarah Budaya Kuliner Nusantara Sebagai Akar kebudayaan Yang Sama Antara Indonesia-Malaysia” boleh membuka mata sesetengah pihak yang cenderung memperkata mengenai hak asal usul makanan bagi kedua-dua negara. Saling menuntut makanan tertentu sebagai milik sesuatu daerah atau sesuatu bangsa ialah satu kekeliruan kerana budaya Indonesia-Malaysia-Singapura terhasil daripada perpaduan budaya yang sama. Menurut Ratna, budaya ketiga-tiga negara ini berasal daripada pelbagai kebudayaan luar yang bercampur apabila ia berkembang di nusantara.

Dengan demikian, tidak ada budaya makanan milik sesuatu daerah atau satu bangsa tertentu. Kadang kala suatu makanan yang dianggap khusus milik suatu bangsa sebenarnya turut dituntut oleh bangsa lain. Sebagai contoh, tempe yang dianggap berasal dari Indonesia, turut terdapat di China yang dinamakan koji. Bagaimanapun, menurut Dr Ratna lagi, terdapat juga kajian yang mengatakan tempe ialah sumbangan Jawa pada seni masakan dunia. Dengan demikian tempe dianggap asli dari Jawa yang ditemukan pada abad ke-19, tetapi bahan tempe yang berasal dari kacang soya pula berasal dari negara China sejak 5000 tahun dahulu.


3.0 Metodologi

Dua pendekatan telah digunakan dalam kajian ini iaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, sebanyak 30 borang soal selidik telah diedarkan kepada 30 orang penduduk di negeri Johor yang terdiri daripada pelbagai kaum. Melalui pendekatan kualitatif pula, di dalam borang soal selidik yang diedarkan, terdapat dua bahagian iaitu bahagian A (butiran peribadi responden) dan bahagian B (soal selidik) yang mana memerlukan responden menandakan maklumat yang berkenaan bertujuan untuk mendapatkan pandangan responden tentang kajian yang dijalankan ini.

Kaedah resensi kepustakaan juga diperlukan dalam mencari bahan dan data sama ada primer atau sekunder di perpustakaan, pusat sumber. Bahan-bahan terdiri daripada buku, artikel, jurnal dan sumber internet.


4.0 Hasil Kajian
    
Melalui data kajian yang telah dijalankan dapat dibuktikan bahawa ada sesetengah penduduk di negeri Johor menggemari masakan Jawa manakala ada yang kurang menggemarinya. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahawa masakan Jawa menjadi pilihan masyarakat negeri Johor adalah mengikut selera masing-masing kerana masakan Jawa mempunyai rasa lebih kepada rasa manis. 

Latar belakang responden dilakukan adalah bagi mengumpulkan maklumat berkaitan dengan jantina, umur dan jenis kaum responden. Responden yang terlibat adalah terdiri daripada penduduk kampung di Muar, Johor. Hal ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti dengan lebih lanjut pengaruh masakan Jawa dalam kalangan masyarakat di Johor. Selain itu, untuk menilai sejauh mana masyarakat di Johor menggemari masakan Jawa dan yang terakhir untuk melihat tahap pemakanan masyarakat di Johor terhadap masakan Jawa.
         
Faktor latar belakang jantina, umur dan kaum yang berbeza digunakan sebagai  pembolehubah dalam kajian ini  adalah untuk mengetahui  sejauh mana tahap pengetahuan  responden sebagai rakyat terhadap permasalahan yang berlaku dalam negara ini sebagai contoh isu mengenai masakan Jawa.

Jadual 1: Jantina responden

Daripada  seramai  30  orang  responden,  jumlah  responden  lelaki adalah  13  orang  yang  mewakili  43%  dan  jumlah  responden perempuan   adalah  17  orang  yang  mana  bersamaan  57%.

Jadual 2: Lingkungan umur responden

Berdasarkan Jadual 2, lingkungan umur yang telah diberikan borang soal selidik ini mempunyai pelbagai lingkungan umur. Responden terdiri daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa yang mana bermula dari responden yang berumur 11 tahun berumur 40 tahun. Seramai lapan orang atau 27% responden terdiri daripada lingkungan umur 11 tahun  hingga 20 tahun yang terdiri daripada kanak-kanak dan remaja. Manakala, untuk  linkungan 21 tahun hingga 30 tahun seramai 16 orang iaitu bersamaan dengan 53%.  Seterusnya pada lingkungan 31 tahun hingga 40 tahun sebanyak 20% daripada soalan soal selidik yang telah diberikan kepada responden.
          
Jadual 3: Peratusan responden

Berdasarkan Jadual 3, responden telah dikenal pasti dalam borang soal selidik mempunyai jenis kaum yang berbeza. Antara kaum responden yang terlibat adalah Melayu, Cina, India dan lain-lain. Seramai 11 orang responden daripada kaum Melayu yang bersamaan 37%, manakala kaum Cina seramai 10 orang respoden iaitu 33%. Kaum India pula seramai tujuh orang responden dimana peratusnya ialah 23% dan bagi lain-lain kaum, seramai dua orang responden sahaja bersamaan dengan 7%.

Dalam laporan kajian ini akan dibentangkan secara terperinci kajian mengikut aspek utama kajian yang ingin dikaji. Hasil kajian telah disesuaikan dengan media dan grafik bagi tujuan memudahkan pembentangan hasil kajian.

Rajah 1: Menunjukkan 10 soalan soal selidik yang dijalankan ke atas penduduk di negeri  Johor.

Rajah 2: Menggemari masakan Jawa

Berdasarkan soal selidik, sebanyak 8 orang dengan peratusannya 26.7% berpendapat setuju terhadap tahap kegemaran mereka akan masakan Jawa. Manakala terdapat lapan orang berpendapat atau 26.7% tidak setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, terdapat majoriti iaitu 14 orang atau 46.7% mempunyai pendapat tidak pasti. Tetapi tiada yang berpendapat sangat setuju bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 50% berpendapat bahawa mereka tidak pasti sama ada mereka menyukai masakan Jawa atau tidak. Ini kerana ramai di antara mereka tidak dpat lagi mengenali ataupun merasai masakan Jawa lagi.
Rajah 3: Pernah mengunjungi kedai atau restaurant masakan Jawa

Berdasarkan soal selidik, sebanyak lapan orang dengan peratusannya 26.7% berpendapat setuju terhadap pernahkah mereka mngunjungi kedai atau restoren masakan Jawa. Manakala terdapat lapan orang iaitu 26.7% berpendapat tidak setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, terdapat majoriti iaitu 14 orang atau 46.7% mempunyai pendapat tidak pasti. Namun tiada yang berpendapat sangat setuju bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 50% berpendapat bahawa mereka tidak pasti bahawa mereka pernah mengunjungi kedai atau restoren masakan Jawa kerana kurangnya pengetahuan atau peka terhadap masakan Jawa ini.

Rajah 4: Masakan Jawa dianggap unik dan menarik

Berdasarkan Rajah 3, sebanyak sembilan orang dengan peratusannya 30% berpendapat setuju terhadap pendapat mereka tentang masakan Jawa dianggap unik dan menarik. Manakala terdapat sembilan orang berpendapat tidak setuju 30% terhadap penyataan di atas. Selain itu, terdapat tujuh orang atau 23.3% mempunyai pendapat tidak pasti. Terdapat sebanyak lima orang dengan peratusan 16.7% sangat setuju bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 50% berpendapat bahawa mereka setuju dan tidak setuju bahawa masakan Jawa dianggap unik dan menarik. Hal ini disebabkan majoriti di antara mereka tidak mengenali lagi rupa, bentuk dan rasa masakan Jawa.

Rajah 5: Masakan Jawa mempengaruhi pemakanan di Malaysia

Berdasarkan soal selidik, majoriti berpendapat setuju iaitu seramai 12 orang dengan peratusan 40% terhadap pemasakan Jawa mempengaruhi pemakanan di Malaysia. Manakala terdapat tujuh orang atau 23.3% berpendapat sangat setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, terdapat 8 orang atau 26.7% mempunyai pendapat tidak pasti. Selebihnya iaitu tiga orang dengan peratusan 10% berpendapat tidak setuju bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 80% berpendapat bahawa masakan Jawa mempengaruhi pemakanan di Malaysia. Selebihnya tidak setuju adalah mereka kemungkinan dapat membezakan Antara masakan Jawa dengan masakan lain di Malaysia dan mendapati masakan Jawa tidak langsung mempengaruhi pemakanan di Malaysia.

Rajah 6: Pengaruh masakan Jawa banyak menyumbang kepada masakan Johor

Berdasarkan soal selidik, seramai tujuh orang dengan peratusan 23.3% terhadap pengaruh masakan Jawa banyak menyumbang kepada masakan Johor. Manakala terdapat tiga orang atau 10% berpendapat sangat setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, terdapat lima orang atau 16.7% mempunyai pendapat tidak setuju. Selebihnya iaitu majoriti iaitu seramai 15 orang dengan peratusan 50% berpendapat tidak pasti bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 50% tidak pasti terhadap pengaruh masakan Jawa banyak menyumbang kepada masakan Johor kerana mereka berkemungkinan tidak mengenali masakan Johor dan tidak pernah mencubanya.

Rajah 7: Masakan Jawa boleh didapati dengan harga yang murah dan berpatutan

Berdasarkan soal selidik, majoriti berpendapat setuju iaitu 11 orang atau 36.67% tentang masakan Jawa boleh didapati dengan harga murah dan berpatutan. Manakala terdapat lima orang atau 16.7% berpendapat sangat setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, terdapat empat orang atau 13.3% mempunyai pendapat tidak setuju. Selebihnya seramai 11 orang dengan peratusan 36.7% berpendapat tidak pasti bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 50% setuju tentang masakan Jawa boleh didapati dengan harga murah dan berpatutan kerana mereka pernah membeli makanan yang berasaskam masakan Jawa.

Rajah 8: Bersetuju jika masakan Jawa diinovasikan menjadi makanan masyarakat Malaysia

Berdasarkan soal selidik, seramai tiga orang atau 10% bersetuju jika masakan Jawa diinovasikan menjadi makanan masyarakat Malaysia. Manakala terdapat dua orang atau 6.7% berpendapat sangat setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, majoriti mempunyai pendapat tidak setuju iaitu seramai 20 orang atau 66.7% terhadap pernyataan di atas. Selebihnya seramai lima orang dengan peratusan 16.7% berpendapat tidak pasti bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 70% tidak pasti sekiranya masakan Jawa diinovasikan menjadi makanan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana mereka tidak mengetahui kesan yang akan berlaku sekiranya masakan Jawa diinovasikan menjadi makanan masyarakat Malaysia.

Rajah 9: Dapat membezakan antara masakan Jawa dengan masakan Melayu

Berdasarkan soal selidik, seramai tiga orang atau 10% bersetuju adakah mereka dapat membezakan antara masakan Jawa dengan masakan Melayu. Manakala terdapat enam orang atau 20% berpendapat sangat setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, seramai dua orang atau 6.7% tidak setuju iaitu seramai 20 orang. Oleh itu, majoriti iaitu seramai sembilan orang dengan peratusan 30% berpendapat tidak pasti bagi penyataan di atas. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 30% tidak pasti dapat membezakan antara masakan Jawa dengan masakan Melayu kerana ada antara mereka masih lagi keliru tentang perbezaan dan persamaan antara masakan Jawa dan Melayu.

Rajah 10: Masakan Jawa dilihat oleh kaum di Malaysia sebagai makanan yang berkualiti dan berkhasiat

Berdasarkan soal selidik, seramai dua orang atau 6.7% bersetuju bahawa masakan Jawa dilihat oleh kaum di Malaysia sebagai makanan yang berkualiti dan berkhasiat. Manakala terdapat4 orang atau 13.3% berpendapat sangat setuju terhadap penyataan di atas. Selain itu, majoriti berpendapat tidak setuju iaitu seramai 16 orang atau 53.3% akan kenyataan ini. Selebihnya seramai lapan orang dengan peratusan 26.7% berpendapat tidak pasti bagi penyataan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 50% tidak setuju bahawa masakan Jawa dilihat oleh kaum di Malaysia sebagai makanan yang berkualiti dan berkhasiat kerana mereka mengetahui ramuan yang terdapat di dalam masakan Jawa tersebut.

Rajah 11: Merasakan bahawa masakan Jawa melambangkan identiti Malaysia

Berdasarkan soal selidik, seramai empat orang atau 13.3% bersetuju masakan Jawa melambangkan identiti Malaysia. Selain itu, majoriti mempunyai pendapat tidak setuju iaitu seramai 15 orang atau 50% dengan kenyataan ini. Selebihnya seramai 11 orang dengan peratusan 36.7% berpendapat tidak pasti bagi penyataan ini. Namun tiada yang berpendapat sangat setuju dengan kenyataan di atas. Ini menunjukkan majoriti daripada responden iaitu lebih kurang 50% tidak setuju sekiranya masakan Jawa melambangkan identiti Malaysia kerana mereka berpendapat masakan Jawa berasal dari Indonesia dan merupakan antara tarikan pelancong di sana.


5.0 Kesimpulan

Berdasarkan kajian ini, ternyata tidak semua masyarakat Johor menggemari masakan Jawa. Ini mungkin kerana masakan Jawa tidak memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Selain itu, restoran masakan Jawa juga amat sedikit bilangannya malah sukar untuk didapati ini menyebabkan ramai yang masih tidak mengenali masakan Jawa.


Rujukan

http://mstar.com.my/variasi/rencana/cerita.asp?file=/2009/11/30/mstar_rencana/20091130090748
http://sejarah-tunsheikh.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
http://pkukmweb.ukm.my/~jurfpend/journal/vol%2031%202006/JPendidikan31%5Bisukhas%5D/Jpend31%5B09%5D.pdf
http://pab25.blogspot.com/2008/06/who-are-orang-jawa-orang-jawa-people-of.html
http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2011&dt=0307&pub=Kosmo&sec=Rencana_Utama&pg=ru_01.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://razalitumirin-zali.blogspot.com/2009/06/masyarakat-jawa-di-malaysia.html

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


MZ Zainudin, Khadijah Amira Mohd Fauzey, Intan Syahirah Ahmd, Nor Fatin Asma Farid, Aimi Nadirah Wahib, Siti Winizar Mohd Yunus


Post a Comment