Wednesday, January 06, 2016

Nilai keyakinan diri
Perbezaan antara seorang usahawan yang sentiasa rugi dengan seorang perucap yang tersohor terletak pada keyakinan diri mereka. Begitu juga perbezaan antara penghantar surat yang ceria dengan jurujual yang stres, terletak pada keyakinan diri. 

Nilai keyakinan diri menjadi pendorong utama kepada kebanyakan orang, menolak mereka ke arah pencapaian yang lebih besar. 

Dalam pendidikan, anak-anak yang ada keyakinan diri dikatakan memiliki kemahuan belajar yang lebih besar dan bersedia menghadapi cabaran. 

Saya fikir orang dewasa juga sama. Cuma apabila dewasa, keyakinan diri didorong oleh keluarga, rakan-rakan, pemimpin atau informasi yang kita dapat daripada pembacaan dan pengalaman. 

Sama ada kecil ataupun besar, keyakinan diri sangat penting.
Post a Comment