Saturday, February 21, 2015

Fokus pada penyelesaian

Ahli falsafah, Bertrand Russel menyebut, “kebolehan mengekalkan konsentrasi adalah kunci kepada pencapaian yang hebat”, manakala ahli sosiologi Robert Lynd berkata, “ilmu pengetahuan hanya bermanfaat kepada orang yang tahu fakta mana yang patut ditinggalkannya’. 

Kedua-dua mereka menyebut tentang berfikir dengan fokus iaitu menumpukan perhatian kepada sesuatu isu. 

Banyak manfaat jika kita miliki pemikiran fokus seperti memberi tenaga dan kekuatan ke arah pencapaian matlamat, memberi idea untuk berkembang dengan sempurna, menjelaskan matlamat hidup dan boleh membaiki keadaan hidup ke tahap yang lebih baik.

Contoh fikiran fokus memberi kekuatan adalah menyelesaikan masalah matematik yang rumit, dengan fokus, kita lebih banyak memikirkan penyelesaian. 

Lebih sukar sesuatu masalah, lebih banyak kita kena fokus.


Post a Comment