Saturday, February 14, 2015

Fikir yang lebih besar

Tidak kira bagaimana latar belakang hidup kita, berasal dari keluarga berada ataupun tidak, pelajaran tinggi atau rendah, maknanya tidak kira siapa dan bagaimana keadaan kita, kita boleh menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelumnya. 

Tekad ini mesti ditanam dalam fikiran setiap masa supaya kita tahu bahawa masa hadapan adalah lebih baik. 

Seorang penulis, David Schwartz berkata, “Kejayaan seseorang tidak diukur dengan wang ringgit ataupun bilangan ijazah yang dimiliki ataupun asal-usul keluarga tetapi daripada segi saiz pemikirannya”. 

Pemikiran “big picture” mampu memberi manfaat kepada kerjaya kita atau sesiapa sahaja yang berani berfikir begitu. 

Apabila pemimpin syarikat telekomunikasi mengingatkan pekerjanya mengenai kepentingan hubungan pelanggan, dia memberi perhatian kepada “big picture” supaya bisnes mereka lebih maju.


Post a Comment