Monday, May 26, 2014

Al-Adab himpunan hadis-hadis adab dalam Islam

 
 
 
 
 
 
Tahun: 2010
Penerbit: Pustaka Salam, Batu Caves, Kuala Lumpur.
Muka Surat: 287

Rasulullah saw telah dididik oleh Tuhannya yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana melalui ayat-ayat al-quran yang diturunkan kepada baginda saw supaya dapat melalui proses tarbiah yang sempurna. Lantaran itu telah terbit daripada baginda saw hikmah-hikmah yang sangat hebat dan ungkapan-ungkapan yang sangat tinggi sasteranya lagi sangat indah.

Semua hikmah dan ungkapan itu mempunyai kesan yang terpuji dan wawasan yang jauh dalam membaiki jiwa, mendidik hati dan membentuk akhlak, memimpinya atas landasan yang betul dan menunjukkannya ke tempat-tempat hujah.

Baginda saw juga telah memperdengar ayat-ayat Allah (iaitu al-quran) ke telinga-telinga manusia. Dengan ayat-ayat ini baginda saw membersihkan jiwa dan menyinari hati manusia. Selain itu, baginda saw menyejukkan hati manusia dengan hikmah, melimpahkan nasihat dan memimpin mereka ke arah kebahagiaan, memuliakan dan memberikan kehidupan yang baik.

Rasulullah saw merupakan sumber kebaikan, punca cahaya dan matahari petunjuk yang menyinari jalan-jalan kebaikan dan manfaat kepada manusia serta menunjukkan mereka kepada perancangan yang membawa kejayaan.

Melalui petunjuk baginda saw, kehidupan manusia lebih berseri dengan adab dan akhlak seterusnya membina sebuah tamadun yang hebat.

Dalam bahagian-bahagian buku ini terdapat obor daripada cahaya nubuwwah yang dipetik daripada kitab al-muntakhab min as-sunnah juzuk kesebelas kitab al-Adab. Corak persembahan buku ini seterusnya dalam bentuk tarbiah yang menetapkan kepada pembaca tentang cara-cara mengambil faedah secara praktikal.

Terdapat 26 bab yang merangkumi berbakti kepada ibu bapa, silaturrahim, kasih sayang kerana Allah dan kemuliaan akhlak.Post a Comment