Monday, January 10, 2011

Komunikasi Antara Perseorangan dari Perspektif Islam

Setiap hari kita berhubung dengan orang lain, sama ada secara bersemuka atau menggunakan alat komunikasi seperti telefon, e-mel dan surat. Dalam era moden hari ini, kaedah perhubungan semakin mudah dan kompleks kerana inovasi dalam media perhubungan semakin canggih. Jika dulu alat hubungan agak sukar dimiliki, hari ini setiap orang boleh memiliki dua atau tiga buah telefon bimbit.

Namun, komunikasi dalam Islam mempunyai hala tuju yang jelas dan boleh dijadikan sebagai panduan. Dalam surah Ali-‘Imran ayat 104 yang bermaksud,

‘Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.’

Maksud ayat ini ialah terdapatnya beberapa kepentingan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara sesama manusia dalam usaha mencapai suasana kehidupan yang diredhai Allah swt. Dalam Islam, penganutnya tidak hanya disuruh menjadi seorang yang hanya menjaga kepentingan diri sendiri. Kita perlu juga menjaga kepentingan ahli keluarga, masyarakat dan makhluk-makluk lain juga perlu dijaga.

Berdakwah ataupun menyebarkan risalah Allah swt merupakan tugas yang wajib bagi muslim dan muslimat. Allah swt telah meletakkan kemuliaan yang tinggi kepada para du’at.

‘Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!’
(Fussilat ayat 33)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ‘Sampaikan daripadaku walaupun jika satu ayat.’

Sebenarnya tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini amat berat. Kita ditugaskan untuk menjaga kemakmuran muka bumi dan menyeru manusia untuk berbuat kebaikan. Tugas atau amanah ini bukanlah mudah dan bergantung kepada kemampuan manusia yang terbatas. Oleh itu Allah swt telah menyediakan panduan melalui al-quran dan hadis serta mengutuskan rasul kepada umatnya untuk memandu manusia ke jalan lurus. Sifat dan peribadi rasul adalah sempurna termasuk cara berkomunikasi.

Prinsip Dakwah yang Digariskan oleh Al-Quran dan Hadis

Terdapat lapan prinsip dakwah yang diketengahkan dalam Islam dan diungkapkan dengan jelas. Prinsip-prinsip ini boleh menjadi panduan kepada pendakwah untuk membentuk strategi dan kaedah dakwah yang lebih baik dan menepati matlamat dakwah itu sendiri. Prinsip-prinsip berkenaan ialah berilmu, khudwah hasanah (contoh yag baik), sabar, bersikap lemah lembut dan belas kasihan, berbaik sangka, tawaddhuk, bermanis muka dan tutur kata serta pemurah dan menafkahkan harta kepada anak yatim.

1. Berilmu

Pemahaman tentang sesuatu subjek yang ingin disampaikan adalah amat penting. Sebagai seorang pendakwah misalnya kefahaman tentang Islam itu perlu jelas. Kefahaman yang mantap dan soleh oleh seseorang dai’ boleh menjadikan para pengikutnya yakin dengan apa yang disampaikan.

‘Katakanlah lagi (kepadanya): Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.’ (Az-Zumar ayat 9)

2. Khudwah hasanah

Khudwah hasanah atau contoh yang baik adalah elemen penting untuk mempengaruhi orang ramai, menarik mereka ke dalam jemaah dan menguasai mereka. Namun dai’ mestilah menunjukkan khudwah hasanah kepada orang ramai. Ini adalah kerana manusia lebih terpengaruh dengan bahasa perbuatan daripada bahasa lidah.

Memiliki akhlak yang baik menjadi kelebihan kepada seorang pendakwah kerana orang ramai akan menjadikan dirinya sebagai model. Fathi Yakan dalam bukunya ‘Konsep penguasaan dalam kehidupan dakwah dan pendakwah’ menyatakan bahawa al-quran memberi peringatan dengan mengugut dan memberi amaran terhadap orang yang perbuatannya bercanggah dengan perkataannya. Amaran ini juga diberikan kepada mereka yang memperkatakan apa yang tidak mereka lakukan.

‘Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya!Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya.’ (As-Saff ayat 2-3)

3. Sabar

Kita sentiasa berhadapan dengan pelabagai sikap dan telatah manusia. Ada yang bersikap kasar, pemarah, tidak berdisiplin dan lembap memahami sesuatu perkara yang diterangkan.

Andainya kita berhadapan dengan mereka yang bengis dan kasar, kita tidak perlu lekas melenting. Bagi mengubah sikap seseorang, ia memerlukan masa yang lama. Tindak-tanduk mereka banyak menguji kita. Justeru, di sinilah kesabaran amat penting dipraktikkan supaya komunikasi yang diwujudkan berada dalam keadaan terkawal.

‘Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum ugama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.’ (As-Sajadah ayat 24)

Huraian di atas menunjukkan sabar itu tempat pergantungan setiap muslim. Manakala kejayaan atau keberkesanan seseorang itu bergantung kepada darjah kesabaran yang ada pada dirinya.

4. Bersikap lemah lembut dan belas kasihan

Fathi Yakan menyebut tentag jiwa manusia yang memiliki tabiat sayang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sebaliknya sikap atau tindakan yang keras serta kasar menyebabkan jiwa manusia kadang-kadang terdorong untuk bersifat takabbur, bertahan dalam kesalahannya dan menghindari orang yang menegurnya.

Lemah-lembut dalam berbicara dan tingkah laku boleh membuka pintu hati dan melapangkan dada orang yang kita panggil untuk berbicara itu. Kepentingan lemah-lembut dalam komunikasi jelas diterangkan oleh Allah swt dalam al-quran iaitu kisah Nabi Musa a.s dan Nabi Haru a.s yang disuruh berjumpa dengan Firaun. Kisah ini diabadikan dalam surah Taha ayat 43-44 yang bermaksud,

‘Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut.’

Banyak lagi ayat al-quran yang menerangkan tentang keutamaan sifat lemah-lembut, bersifat belas ihsan dan pemaaf. Firman Allah swt berhubung dengan belas ihsan dijelaskan dalam surah Ali- ‘Imran ayat 134 yang bermaksud,

‘Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.’

Rasulullah saw sebagai pendakwah yang pertama adalah orang yang paling bersikap lemah-lembut dan belas kasihan kepada orang lain. Faktor ini menjadi salah satu sebab ramai orang menerima dakwah baginda saw. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw menjelaskan betapa Allah swt sukakan orang yang memiliki sifat belas ihsan dalam urusannya.

‘Sesungguhnya Allah sukakan (sifat) belas kasihan dalam semua urusan.’

5. Berbaik sangka

Sifat berbaik sangka mendorong kita untuk berkomunikasi dengan selesa. Perasaan syak dan wasangka menjadi penghalang kepada komunikasi antara perseorangan yang berkesan kerana syak sahaja sudah memadai untuk mencetuskan pelbagai masalah.

‘Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.’ (Al-Hujurat ayat 12)

‘Janganlah kamu berburuk sangka kerana berburuk sangka ialah seduta-dusta percakapa.’ (Riwayat Bukhari dan Muslim)

6. Tawaddhuk

Sifat tawaddhuk adalah sifat yang terpuji. Ia bermaksud merendahkan diri tanpa melampaui batas sehingga ke darjat yang menghinakan diri sendiri. Sifat yang berlawanan dengan tawaddhuk ialah takabbur.

Ulama-ulama telah memberi tiga faktor utama kepada sifat tawaddhuk ini iaitu:

i. memulakan salam apabila bertemu
ii. merelai tempat yang rendah daripada tempat yang mulia dalam majlis
iii. bencikan riak dan menjaga status

‘Tidak masuk syurga orang yang terdapat dalam hatinya sebesar zarah sifat takabbur.’
(Riwayat Muslim)

7. Bermanis muka dan tutur kata

Orang yang bermanis muka dan tutur kata akan memudahan orang untuk mesra dengannya. Senantiasa berwajah cerah dan menyembunyikan segala keluh-kesah. Wajah yang keluh-kesah dan masam membuatkan orang yang diajak berbicara merasa serba salah dan menyempitkan dada ketika berkomunikasi.

‘...dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, serta orang-orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik...’
(Al Baqarah ayat 83)

‘Jangan kamu memandang rendah kepada sebarang kebajikan sekalipun dengan engkau menemui saudaramu dengan muka yang manis.’ (Riwayat Muslim)

8. Pemurah dan menafkahkan harta kepada anak yatim

Sifat pemurah, tangan terbuka dan suka memberi merupakan tanda yang menunjukkan kemurahan hati. Manakala sifat bakhil, tamak dan haloba menunjukkan tanda kedekut, tamak dan mengganggap semuanya adalah milik dia seorang.

‘...sedang sifat bakhil kedekut (tidak suka memberi atau bertolak ansur) itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia...’ (An Nisa’ ayat 128)
Post a Comment