Thursday, January 27, 2011

Kemahuan adalah asas untuk bertindak

Kemahuan adalah asas untuk melakukan sesuatu tindakan. Contohnya seseorang mahu bekerja sendiri kerana tidak mahu terikat dengan orang lain, tidak mahu terikat dengan peraturan ataupun tidak mahu diarah, dia dikatakan memiliki kemahuan yang tinggi untuk berdikari.

The first principle of success is desire – knowing what you want. Desire is the planting of your seed.

Pepatah Melayu menyebut ‘di mana ada kemahuan di situ ada jalan’. Kita mesti ada usaha dan inisiatif untuk berubah. Inisiatif berubah dalam corak perbelanjaan kewangan ialah dengan cara mengetahui teknik menguruskan wang. Inisiatif berubah dalam meningkatkan kualiti kerja ialah dengan cara hadir kursus atau menjalani latihan yang berterusan.

Cara-cara berubah terpulang kepada pilihan kita kerana kita sendiri yang tahu mana satu yang terbaik. Mungkin cara berubah ini ada kalanya melibatkan kos yang mahal seperti menghadiri kursus tetapi ada juga cara lain yang melibakan kos yang sangat minimum. Jadi, bergantung kepada kita untuk membuat pilihan asalkan matlamat membuat perubahan akan tercapai.
Post a Comment