Monday, July 20, 2009

Panduan merancang aktiviti prasekolah

Penulis: Ahmad Shahabudin Che Noh dan Shahizan Hassan
Tahun: 2005
Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Muka Surat: 228

Buku ini ditulis bagi meningkatkan kemahiran dan kreativiti guru prasekolah. Ia boleh dijadikan rujukan para pelajar pusat pengajian pendidikan dan para guru prasekolah. Ia membantu guru mengelola dan mengurus pengajaran dan pembelajaran prasekolah.

Prakata

Bahagian 1: Pengenalan

1. Siapa Kanak-kanak Prasekolah

Pendapat Tokoh Perkembangan Kanak-kanak
Peranan Guru Prasekolah
Pendekatan Developmental Counseling Therapy
Melihat Kanak-kanak Prasekolah dari Sudut DCT
Ciri-ciri Soalan Terbuka dan Tertutup
Masalah-masalah Ketika Bertanya

2. Pembinaan Jati Diri

Kanak-kanak Membina Jati Diri
Kanak-kanak Prasekolah
Biarkan ‘Kanak-kanak Bekerja’
Cara Kanak-kanak Menggunakan Akal
Cara Kanak-kanak Menguruskan Masa
Cara Kanak-kanak Menjaga Keselamatan
Kemahiran Asas Kanak-kanak
Komunikasi kanak-kanak

3.Persepsi Kanak-kanak

Daya Persepsi
Merangsang Minda Melalui Bahan Permainan
Peranan Komputer kepada Pemikiran Kanak-kanak
Cabaran-cabaran yang Perlu diberi Perhatian dalam Meningkatkan Kualiti Pendidikan Prasekolah ‘Annex’ Kementerian Pendidikan

Bahagian 2: Aktiviti Prasekolah

4.Penggunaan Bongkah

Praktikal Menggunakan Bongkah
A. Kemahiran Gerakan Psikomotor
B. Konsep Pra Nombor
C. Pengalaman Awal Sains
D. Kemahiran Bahasa
E. Perhubungan Sosial dan Kreatif
F. Kesan Psikologi dan Peluang Melahirkan Perasaan yang Terpendam (Psychological and Therapeutic Effects)
G. Kemahiran Menjalankan Penilaian secara Sendiri

5.Pusat Bermain Pondok-pondok

Apakah Pusat Bermain Pondok-pondok
Contoh Pelan Pusat Bermain Pondok-pondok
Cara Menggunakan Pusat Bermain Pondok-pondok dengan Berkesan
Cadangan Aktiviti
Aktiviti:Mengumpulkan Bahan Makanan
Aktiviti: Pergi ke Pasar
Aktiviti: Menyediakan Bahan-bahan Memasak
Aktiviti: Memasak Makanan
Aktiviti: Menyediakan Meja, Menghidang, Melayan dan menikmati Makanan
Aktiviti: Mengemas Meja Makan dan Membasuh Pinggan Mangkuk
Aspek Lain Mengenai Pusat Bermain Pondok-pondok
Bahan dan Alatan
Peranan Guru

6. Pusat Sains

Mengapa Pusat Sains Perlu Diwujudkan?
Bahan-bahan yang Digunakan
Aktiviti: Mengenal Biji Benih
Aktiviti: Mengenal Haiwan
Aktiviti: Mengenal Batu-batan
Aktiviti: Mengenal Tumbuh-tumbuhan

7.Penggunaan Bahan Bergambar

Hasil Pembelajaran
Aktiviti: Menggunakan Carta ataupun Kad Bergambar
Aktiviti: Menggunakan Kad Padanan
Aktiviti: Menggunakan Kad Perkataan
Aktiviti: Kad Bergambar Perbualan
Aktiviti: Menggunakan Kad Gambar Cerita Berurutan
Aktiviti: Buku Bergambar

Bahagian 3: Lampiran

8.Lampiran Aktiviti

Lampiran 1: Jenis Bongkah
Lampiran 2: Cadangan Membolehkan Bongkah Diubahsuai
Lampiran 3: Alat atau Bahan Pra Nombor dan Awal Sains
Lampiran 4: Carta Atau Kad Bergambar
Lampiran 5: Rancangan Tahunan Kurikulum Prasekolah

9. Rancangan Tahunan Kurikulum Prasekolah

10. Bibliografi

Program pendidikan prasekolah adalah program tidak formal bagi kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. Program ini menyediakan kanak-kanak dengan kehidupan seharian dan juga persediaan menghadapi pendidikan formal sekolah rendah. Sejak tahun 1950-an lagi pendidikan prasekolah di Malaysia telah dijalankan di kawasan bandar oleh pihak swasta pada tahun 1970-an oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dengan memberi tumpuan pada murid di kawasan luar bandar. Manakala Jabatan Perpaduan Negara pula memberi tumpuan kepada murid-murid miskin di pinggir bandar pada tahun 1980-an. Program ‘Annex’ anjuran Kementerian Pendidikan sudah dimulakan pada tahun 1992 bagi menambah peluang kepada 53% kanak-kanak yang memiliki latar belakang yang tidak mengizinkan mereka mendapat pendidikan prasekolah atau tadika.

Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan. Ini menyebabkan kanak-kanak dididik dengan pelbagai acuan dan tidak menepati kehendak negara yang sedang membangun. Menyedari keadaan ini buku yang bertajuk Panduan Merancang Aktiviti Prasekolah dihasilkan sebagai bahan rujukan kepada pusat-pusat pengajian dan guru-guru prasekolah Malaysia. Buku ini merangkumi buku yang sudah dihasilkan oleh penulis-penulis yang ber-pengalaman dalam kaunseling dan pendidikan prasekolah Malaysia.

Buku ini mendedahkan para guru kepada beberapa pendekatan aktiviti serta pengelolaan pengajaran dan pembelajaran serta beberapa perkara yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum di tadika. Oleh itu buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada guru bagi membuat pengubahsuaian supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan jayanya.
Post a Comment