Wednesday, July 08, 2009

Interaksi sosial dan persediaan membaca

Bagi memahami tulisan, kanak-kanak mesti menguasai beberapa kemahiran prabacaan. Kemahiran-kemahiran ini seiring dengan pengetahuan dan sikap mereka terhadap aktiviti membaca dan menulis.

Pramembaca termasuk kemahiran asas membaca seperti perbendaharaan kata, sintaks, struktur naratif dan dapat memahami bahasa untuk komunikasi, kemahiran khusus yang meningkatkan keupayaan mengaitkan bunyi dengan gabungan perkataan.

Kanak-kanak yang diajar mengenal huruf dan kemahiran membaca yang lain sebelum masuk ke alam persekolahan formal biasanya menjadi pelajar yang pintar.

Interaksi sosial dapat menggalakkan literasi yang lebih pantas. Kanak-kanak cenderung menjadi pembaca dan penulis yang baik sekiranya ibu bapa menyediakan ruang untuk kanak-kanak menambah perbendaharaan kata dengan banyak bertanya dan berbual-bual. Oleh kerana kanak-kanak biasanya lebih rapat dengan ibu, pengaruh ibu membantu kanak-kanak mengaitkan kebanyakan peristiwa dengan insiden atau kejadian yang dilalui bersama.
Post a Comment