Tuesday, June 17, 2008

Zakat sebagai sistem kesejahteraan sosial

Zakat adalah satu daripada rukun Islam yang lima, ertinya zakat merupakan sendi agama. Bentuk zakat adalah memberikan sebahagian harta secara berterusan kepada orang lain yang berhak, ada yang setahun sekali setiap Idul Fitri (zakat fitrah), ada yang setiap musim (zakat pertanian) ada yang setiap tutup buku (perdagangan) dan ada yang setiap berjumpa objeknya (zakat barang temuan/harta karun).

Bagi pembayar, zakat sebagaimana erti bahasa dari kata zakat mengandung erti suci dan subur, yakni orang yang patuh membayar zakat, hatinya dididik menjadi suci, yakni hatinya sedikit-sedikit dilatih untuk tidak terbelenggu oleh harta kerana memberi kepada orang lain merupakan latihan jiwa membuang sifat tamak, menanamkan kesedaran bahawa di dalam harta miliknya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Harta pun menjadi suci kerana bebas dari apa yang bukan miliknya. Menurut al-quran, di dalam harta si kaya terkandung hak-hak orang lain, yang meminta dan yang tidak berani meminta.

Jadi zakat memang milik mustahiq yang harus dibayarkan, jika tidak dibayarkan maka bererti si kaya menahan hak-hak orang miskin yang berhak dan perbuatan itu seerti dengan korupsi. Zakat juga mengandung erti subur, yakni harta yang dizakati akan subur berkembang secara sihat seperti pohon yang rendang, indah dipandang mata, boleh untuk berteduh orang banyak dan buahnya bermanfaat.

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Prinsip dasar syariat Islam adalah memperkecil beban, justeru zakat bersifat ringan, hanya 2,5 % (zakat niaga/kekayaan) , 5 % (zakat produksi pertanian padat modal) , 10 % (zakat produksi pertanian tadah hujan dan 20 % (zakat barang dijumpai). Zakat dipusatkan pada membayar, bukan pada menerima, oleh kerana itu zakat lebih merupakan terapi bagi pemilik harta agar tidak serakah memonopoli kekayaan. Zakat tidak relevan dengan pembasmian kemiskinan kerana jumlahnya yang sangat sedikit.

Oleh kerana itu sebagaimana di samping solat wajib juga dianjurkan solat sunnat yang bermacam-macam dan jauh lebih banyak dibanding solat wajib, maka di samping kewajipan berzakat, pemilik harta dianjurkan untuk memberi sedekah dan infaq.


Sedekah adalah pemberian yang diberikan kepada fakir miskin dengan niat ibadah. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak pula memiliki harta untuk membiayai hidupnya, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membiayai hidupnya secara "pantas."

Jika zakat hanya diwajibkan kepada orang kaya, sedekah bukan saja dianjurkan kepada orang kaya tetapi juga dianjurkan kepada orang miskin. Jika zakat ditentukan objeknya, tarifnya dan mustahiqnya, maka sedekah tidak dibatasi jumlahnya, boleh 1 % dari hartanya, boleh 10 %, boleh 50 % dan bahkan boleh menyedekahkan hartanya secara keseluruhan.

Adapun infaq adalah pemberian yang ditentukan jumlahnya untuk kepentingan tertentu, misalnya infaq untuk membangun jalan, membangun sekolah, membangun masjid dan sebagainya. Dalam keadaan sulit pada zaman Rasulullah saw, Usman bin Affan sebagai orang kaya menyerahkan 50 % hartanya untuk infaq dan sedekah, sementara Abu Bakar Siddiq sebagai orang miskin menyerahkan 100 % harta miliknya untuk infaq dan sedekah.Kata sedekah ada hubungannya dengan kata shadiq-shidaqah yang bererti persahabatan. Maknanya orang yang gemar sedekah akan memperoleh banyak sahabat, terutama dari orang yang menerima sedekah itu.

Sedekah juga berhubungan dengan kata shidq yang ertinya benar atau jujur, maknanya bahawa pemberian sedekah akan menumbuhkan persahabatan yang benar,persahabatan yang dilandasi oleh nilai kejujuran bukan persahabatan palsu. Suapan juga merupakan pemberian, bahkan biasanya pemberian dalam jumlah besar, tetapi praktik suapan tidak akan melahirkan persahabatan yang benar dan jujur, sebaliknya jika tujuan suapan tidak tercapai, penyuapan akan menjadi permusuhan.

Memang zakat, infaq dan sedekah bioleh diurus menjadi potensi ekonomi masyarakat, tetapi psikologi zakat infaq dan sedekah lebih pada penjalinan hubungan antara manusia dalam keluarga, hubungan pertetanggaan dan pembinaan masyarakat secara lebih luas. Oleh kerana itu dalam agama ditetapkan tiga keutamaan penerima zakat dan sedekah, yaitu orang miskin, tetangga dekat dan kerabat.

Jika banyak orang miskin sementara yang disedekahkan sedikit, utamakan untuk orang miskin yang masih ada hubungan kerabat dekat dan orang miskin yang menjadi tetangga dekat. Nabi saw bahkan menganjurkan agar jika di rumah memotong ayam (atau yang lain), perbanyak kuahnya ketika memasak agar boleh diberi kepada jiran tetangga.

Baginda bahkan menekankan agar tidak malu memberi jiran meski hanya "ceker ayam". Mengapa? Tradisi saling memberi makanan antara jiran tetangga, walaupun hanya makanan sederhana sangat besar peranannya dalam mengeratkan hubungan sosial.

Jadi zakat merupakan konsep dasar dari pembangunan kesejahteraan sosial yang harus dikembangkan secara cerdas, seiring dengan tradisi masyarakat . Dalam ajaran Islam disebutkan bahawa zakatnya rumah adalah menjamu tamu. Ajaran ini boleh dikembangkan misalnya, zakatnya mobil pribadi adalah pada sekali-sekali menghantarkan tetangga yang memerlukan pengangkutan. Begitulah seterusnya sehingga pada setiap harta, disedari bahawa di dalamnya ada hak orang lain.

Ahli sosiologi Ibnu Khaldun bahkan memperkenalkan istilah produk seribu orang, yakni bahawa dalam setiap benda yang kita miliki, kata Ibnu Khaldun, proses keberadaanya telah melibatkan seribu orang. Angka seribu yang diperkenalkan Ibn Khaldun bukan angka matematik tetapi untuk menunjukan betapa banyaknya orang yang terlibat dalam proses kehadiran suatu benda, oleh kerana itu kata Ibn Khaldun, setiap benda memiliki fungsi sosial.

Ada tiga format pemberian dengan nama yang berbeza, yaitu hadiah, hibah dan sedekah. Hadiah adalah pemberian dari orang kecil kepada orang yang dihormati. Misalnya persatuan guru memberi hadiah kepada ketua pengarah pelajaran sebuah produk kerajinan yang dilakukan oleh murid-murid sekolah khas. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang yang setara tingkatnya, pemberian yang bersifat persahabatan atau kesatuan sesama teman. Sedekah adalah pemberian dari orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Orang yang memiliki wang seratus ribu tetapi berani bersedekah sembilan puluh ribu adalah termasuk orang kuat dibandingkan dengan orang yang memiliki sejuta rupiah tetapi tidak mampu bersedekah dalam jumlah yang sama.

Dalam Islam diajarkan bahawa sedekah akan menghilangkan bala (bencana). Maknanya orang yang gemar memberi, ia akan memiliki banyak teman dan dicintai orang banyak secara jujur. Oleh kerana itu setiap kali datang gangguan datang kepadanya, orang banyak akan datang ramai-ramai membantunya sehingga ia terhindar dari bencana yang tak diinginkan.

Kemampuan memberi tidak mesti berhubungan dengan banyaknya kepemilikan. Ada orang yang hanya memiliki sedikit tetapi mampu memberi banyak, sementara ada orang yang banyak memiliki tetapi tidak mampu memberi walau sedikit.

Kemampuan memberi berkaitan erat dengan cara berfikir. Ada orang memiliki kambing 99 ekor, ketika sedang menggembala berjumpa dengan seseorang yang sedang menggembalakan kambingnya satu ekor, kerana hanya satu ekor itulah kambing yang dimiliki. Dalam pikiran pemilik 99 ekor, kambingnya hanya satu, saya punya 99, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana memindahkan yang satu ekor itu untuk menggenapkan kambingnya menjadi seratus. Seandainya dia berfikir untuk memberi maka akan ada rumus; biar kambingku genap, ini yang sembilan aku berikan padamu, aku punya 90 dan engkau punya 10.

Hasan al Banna, pendiri Ikhwan Muslimin Mesir pernah memberi tiga nasihat yang sangat baik. Katanya: (a) berfikirlah untuk memberi agar orang lain memperoleh faedahnya (b) berfikirlah untuk selalu menanam agar orang lain boleh memetiknya, dan (c) bersusah payah untuk memberi kesempatan orang lain beristirahat.

Nasihat ini sesungguhnya sangat mendalam, kerana di sebalik nasihat itu ada logik yang boleh dijelaskan;

(1) Hendaknya semua orang dalam masing-masing kapasitinya, sebagai pemimpin, sebagai anak buah, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai orang tua, sebagai anak dan seterusnya berfikirlah untuk dapat memberi sesuai dengan posisinya, jangan hanya berfikir apa yang dapat saya peroleh.

Bayangkan seandainya semua pekarja dalam suatu pejabat selalu bertanya apa yang dapat saya ambil dari pejabat ini, maka pasti tak lama kemudian pejabat itu muflis. Begitupun negara kita akan muflis jika setiap orang di dalam negara selalu berfikir apa yang dapat saya ambil dari negeri ini.

(2) Hendaknya semua orang berfikir untuk menanam agar orang lain boleh memetiknya. Jika semua orang berfikir menanam untuk memetik sendiri, maka tidak ada orang tua yang mahu menanam kelapa, kerana tanaman kelapa biasanya baru boleh dipetik oleh generasi anaknya. Jika orang menanam hanya untuk dapat segera memetik buahnya maka orang lebih suka menanam bayam, tidak mahu menanam pohon jati. Nasihat ini menjadi sangat mengena kerana sesungguhnya semua yang kita petik (di pasar); buah-buahan, sayuran, dan beras adalah tanaman orang lain di tempat lain.

Yang paling berbahaya adalah jika orang hanya berfikir memetik dan tidak mahu menanam seperti orang yang dengan rakus meneroka hutan tanpa berusaha menanam kembali. Apa yang boleh ditanam? Pohon-pohonan, ilmu pengetahuan dan jasa. Orang bijak berkata: barang siapa menanam pasti memetik, meski yang dipetik mungkin tanaman orang lain, di tempat lain dan di kurun waktu yang lain.

(3) Hendaknya semua orang memusatkan perhatian untuk bekerja keras bagi memberi kesempatan orang lain beristirahat. Kenapa? Kerana orang boleh istirahat juga jika ada orang lain yang susah payah bekerja.

Penumpang bas boleh tertidur lelap kerana ada pemandu yang tetap terjaga. Ibu-ibu boleh istirahat di rumah kerana ada guru yang bekerja keras mengajar anak-anak mereka di sekolah.

Sumber: http://mubarok- institute. blogspot. com
Post a Comment