Thursday, June 26, 2008

Penterjemah bebas

Kemahiran bahasa juga boleh menjadi peluang besar untuk mencari wang tambahan. Penguasaan bahasa yang baik dapat membantu proses penterjemahan yang sempurna dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. Terjemahan ini boleh jadi dalam bentuk lisan dan cetakan.

Contohnya anda hendak menterjemah satu artikel dari bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris. Penguasaan perbendaharaan kata, tatabahasa dan lenggok bahasa dapat membantu anda menterjemahkan artikel asal dengan lebih tepat dan menepati maksud teks asal.

Begitu juga menjadi penterjemah bahasa kepada pelancong atau orang kenamaan. Rakan saya dari Jepun, Ichiro, telah tinggal di Kuala Lumpur selama 15 tahun dan beliau mampu menguasai tiga bahasa: bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa Jepun.

Kenangan manis beliau ialah menjadi penterjemah ketika lawatan delegasi Jepun ke Brunei beberapa tahun lalu. Oleh kerana penguasaan bahasanya yang baik, beliau diminta menterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu ketika delegasi Jepun ini berjumpa dengan Sultan Brunei.

Seorang lagi rakan saya turut mempunyai latihan yang khusus dalam penterjemahan. Suatu hari seseorang telah meminta pertolongan daripada saya untuk mendapatkan seorang penterjemah yang profesional bagi menterjemah satu artikel dari bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris yang panjangnya 17 muka surat. Tanpa berlengah saya terus menghubungi rakan saya dan menyerahkan artikel berkenaan. Dalam masa seminggu, beliau siap menterjemah sebuah artikel yang sangat sempurna. Bayarannya? RM800.

Menjadi penterjemah bebas memerlukan beberapa disiplin dan kemahiran khusus seperti penguasaan bahasa dan ayat yang baik supaya maksud sebenar dapat disampaikan kepada pembaca. Selain itu, membaca bahan-bahan bacaan yang berkualiti tinggi dapat membantu menambah pengalaman penterjemah untuk menguasai cara penulisan yang bermutu tinggi.

Lebih susah proses terjemahan, bayarannya juga lebih tinggi.
Post a Comment