Monday, August 27, 2007

Teknik dan strategi membimbing remaja menghadapi cabaran

Penulis : Robiah K. Hamzah
Tahun : 2001
Penerbit : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur
Muka surat : 137

Buku ini membincangkan secara terperinci langkah-langkah untuk membimbing dan mendidik remaja ke arah cara hidup yang positif. Zaman remaja adalah zaman perantaraan di antara masa muda dan dewasa. Di dalam diri remaja, mereka sedang hebat berjuang. Tetapi persekitaran mereka belum tentu serasi, penuh dengan percanggahan dan juga tidak stabil. Bagi menghadapi tekanan ini, sebahagian remaja akan mengamali kegoncangan emosi untuk mencari identiti diri dan pegangan hidup.

Di dalam buku ini juga, penulis cuba membantu remaja dengan menyarankan beberapa strategi untuk mengurangkan keraguan dalam diri dan menambahkan keyakinan untuk menempuh cabaran menjadi remaja.

Antara panduan yang dibincangkan di dalam buku ini termasuk: mengatasi masalah malu dan kurang keyakinan diri; mengendali rasa bersalah yang boleh mengancam persahabatan dan keluarga; mengendali diri dalam situasi yang tidak selesa; menjadi remaja yang berani dan menangani ancaman takut; mengatasi tekanan dan menghadapi kekecewaan; dan membina kehidupan yang cemerlang.

Panduan dan tips yang diberikan dapat memberi kefahaman kepada pembaca untuk membantu remaja menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran baru. Keadaan ini akan membina sifat-sifat berani dan yakin diri terhadap sebarang bentuk cabaran. Remaja yang lemah dan takut akan berhadapan dengan tekanan yang boleh jadi mengganggu kelancaran hidup seterusnya. Justeru penulis memberikan pelbagai saranan yang dapat menentukan matlamat hidup yang lebih baik kerana kecemerlangan hidup tidak akan datang dengan sendiri. Ia harus dibina, diasuh dan diusahakan hingga mencapai matlamat tersebut.

Ulasan Editor: Membimbing remaja perlukan kefahaman. Kejayaan mendidik remaja dapat melahirkan sumber manusia yang lebih hebat, dinamik dan tidak terpengaruh dengan pelbagai ancaman yang boleh menggugat masa depan mereka kelak.
Post a Comment