Saturday, August 04, 2007

Peranan guru dan sekolah dalam sistem sosial (4)

Dalam buku The Life of Reason, George Santayana berkata, "Sesiapa yang tidak dapat mengingati masa lepas patut dikutuk untuk mengulanginya." Dalam nada yang sama, Adlai Stevenson berkata, "Kita dapat mencatur masa depan dengan jelas dan bijak hanya apabila kita tahu masa lepas yang memimpin ke masa depan." Bagi guru, implikasi dua kenyataan tersebut adalah jelas: Masa lepas memberi impak kepada pengajaran dan sekolah pada hari ini. Guru yang ada pada hari mempelajari banyak perkara daripada guru mereka sebelum ini. Mereka tahu betapa masa silam akan pergi dan kini berusaha membentuk arah tuju pendidikan yang baru demi masa depan. Justeru, kita tidak dapat memahami pendidikan pada hari ini tanpa melihat apa yang telah berlaku pada masa silam.

Sehingga ke hari ini, apakah pengetahuan yang perlu diketahui oleh guru untuk menjadi seorang pendidik atau pengajar yang lebih baik? Pertama, maklumat mengenai idea dan peristiwa yang mempengaruhi sekolah dapat membantu menilai dengan lebih baik persediaan ke arah perubahan. Guru akan berada dalam kedudukan terbaik untuk menilai perubahan jika memahami bagaimana sekolah berkembang kerana perkembangan tersebut akan mempengaruhi usaha yang dilakukan kelak. Kedua, berwaspada terhadap idea dan peristiwa yang mempengaruhi pengajaran adalah ciri-ciri profesionalisme dalam pendidikan.

Beberapa perkara asas konsep dan falsafah dapat membantu seseorang untuk menjadi guru yang lebih baik dalam pengajaran iaitu:

1. Apakah tujuan yang sepatutnya dalam pendidikan?
2. Apakah pengetahuan semula jadi ilmu pengetahuan?
3. Apakah nilai-nilai yang patut diterapkan kepada pelajar?
4. Apakah maklumat yang paling bernilai?
5. Bagaimana pendidikan harus dinilai?

Apakah yang menentukan falsafah pendidikan?

Falsafah pendidikan mengandungi apa yang kita percaya mengenai pendidikan iaitu satu kelompok prinsip yang menjadi panduan bagi melaksanakan kerja profesional iaitu mendidik. Setiap guru, sama ada sedar atau tidak mempunyai falsafah pendidikan sendiri iaitu set kepercayaan tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang, apa yang patut dipelajari untuk hidup dalam keadaan yang baik. Sesetengah guru menghargai falsafah pendidikan ini manakala sesetengahnya pula beranggapan ianya tidak memberi sumbangan ke atas pendidikan yang sedang dilakukan.

Hakikatnya, tingkah laku guru sangat kuat hubungannya dengan kepercayaan diri, pengajaran dan pendidikan, pelajar, pengetahuan dan yang berkaitan dengannya.

Kepercayaan tentang pengajaran dan pendidikan

Salah satu komponen yang penting dalam falsafah pendidikan ialah bagaimana kita melihat pengajaran dan pendidikan. Dalam erti kata yang lain, apakah peranan utama sebagai seorang guru? Apakah seorang guru akan menjadi pakar dalam bidangnya dan dapat menyampaikan kepakarannya kepada pelajar? Apakah seorang guru akan membina hubungan yang mesra dengan pelajar, membimbing perkembangan mereka dan memenuhi keperluan asas dalam pelajaran? Atau apakah akan menjadi seorang yang bersifat teknikal yang dapat mengurus pembelajaran ramai pelajar dalam satu masa?

Sesetengah guru amat menekankan pengalaman individu dan perkembangan kognitif pelajar. Sesetengahnya pula menekankan pembentukan tingkah laku. Pendidikan, jika dilihat daripada perspektif yang pertama, adalah perubahan pemikiran atau tingkah laku yang terhasil daripada pengalaman individu, justeru pendidikan adalah perubahan besar yang terhasil daripada dorongan dalaman diri individu berkenaan. Sebaliknya, pandangan kedua memberi takrifan bahawa pendidikan adalah gabungan di antara pelbagai rangsangan dan tindak balas. Di sini dapat dikatakan pendidikan adalah kesan daripada dorongan luaran ke atas individu.

Kepercayaan tentang pelajar

Kepercayaan ke atas pelajar memberi pengaruh yang sangat besar ke atas seorang guru. Setiap guru memberi gambaran awal di dalam pemikirannya terhadap pelajar – apa yang disukai, kemahiran, tahap pelajaran, motivasi dan pengharapan. Apa yang disangka oleh guru adalah berdasarkan kehidupan unik yang dilalui, latar belakang keluarga, pendedahan terhadap persekitaran dan siapa yang dicontohi.

Pandangan negatif guru-pelajar mungkin mendorong kepada hubungan yang bersifat takut dan memaksa berbanding percaya dan membantu. Pandangan positif pula melihat hubungan berkenaan mungkin longgar dan pelajar akan "kaduk naik junjung." Walau bagaimanapun, sebagai guru yang profesional, biar macam mana keadaan sekali pun pelajar berkenaan, mereka semuanya boleh belajar dan dididik.

Kepercayaan tentang pengetahuan

Bagaimana guru melihat pengetahuan sangat berkait dengan pelaksanaan pengajarannya. Jika guru melihatnya sebagai kumpulan fakta, pelajar akan mempelajarinya secara fakta juga tanpa banyak memerah otak untuk berfikir. Jika secara konsep, ia sangat berkait dengan idea dan membantu memahami dan mempengaruhi persekitaran. Contohnya, mungkin seorang guru ingin melihat pelajarnya memikirkan tentang bagaimana pembangunan kampung yang bertukar menjadi bandar mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya penduduknya, ataupun bagaimana tujuh tabiat utama oleh Stephen Covey mempengaruhi pembentukan individu yang cemerlang.

Seterusnya para guru berbeza dari segi memahami sama ada pelajar benar-benar mempelajari pengalaman hidup mereka untuk mendapatkan pengetahuan. Maklumat diri dan pengalaman tidak sama dengan subjek yang diajar di dalam kelas kerana perkembangan setiap individu adalah unik.

Kepercayaan tentang apa yang patut diketahui

Guru mempunyai pendapat yang berbeza tentang apa yang patut diajar. Di Malaysia, sesetengah pendidik percaya kemahiran membaca, menulis dan mengira perlu diutamakan. Inilah antara kemahiran asas yang menentukan seseorang pelajar kelak dan sekolah mempunyai tanggungjawab penuh untuk mempastikan setiap pelajarnya dapat mengusai tiga kemahiran ini. Ada pendapat di Barat yang mengenengahkan idea bahawa mendedahkan pelajar kepada asas sains, matematik, sastera dan sejarah akan menyediakan pelajar yang bakal menguasai masa depan. Manakala pendapat yang ketiga pula sangat mengutamakan perkembangan keseluruhan kanak-kanak dan pengajaran harus menjadi alat kepada pencapaian kendiri setiap pelajar. Oleh itu kurikulum harus memberi makna dan menyumbang kepada usaha pelajar untuk menjadi matang dan diperkasa.

Lima orientasi falsafah pendidikan moden

Lima asas tersebut ialah perennialisme, esentialisme, progresivisme, eksistentialisme dan social reconstructionism.

Perennialisme – bererti ada penerusan. Tujuan pendidikan, menurut aliran pemikiran ini ialah memastikan pelajar dapat menguasai pengetahuan tanpa menukar prinsip atau idea yang yang hebat. Mereka percaya bahawa pemikiran yang hebat membantu meneruskan penyelesaian ke atas sebarang masalah. Kurikulum harus ditekan kepada perkembangan intelektual dalam sastera dan sains. Untuk menjadi "celik budaya," pelajar harus menguasai bidang tersebut dengan kaedah yang terbaik. Justeru itu buku tulisan Shakespeare menjadi pilihan pelajar sastera dan pelajar sains akan mempelajari hukum gerakan atau hukum termodinamik berbanding bagaimana membina model untuk pergi ke angkasa lepas.

Esentialisme – sama seperti perennialisme tetapi lebih konservatif. Mereka percaya budaya manusia harus menjadi asas kepada pengetahuan yang mana sekolah mesti mengajarnya secara sistematik dan berdisiplin. Pengetahuan asas dan kemahiran yang produktif di dalam masyarakat harus diajar dan didedahkan. Menurut aliran pemikiran ini, pengajaran wajar praktikal dan menyediakan pelajar dengan arahan yang dapat menyediakan mereka untuk hidup, oleh itu sekolah tidak harus memaksa nilai-nilai sosial. Tanpa pendekatan seperti itu, pelajar akan dipaksa untuk menerima dan bertingkah laku yang menyimpang daripada keperluan hidup mereka.

Progresivisme – berdasarkan kepercayaan bahawa pendidikan sepatutnya berpusatkan pelajar berbanding guru atau subjek. Aliran pemikiran ini berasaskan kepada tiga andaian: (1) kandungan kurikulum patut menarik minat pelajar berbanding mengajar disiplin akademik, (2) pengajaran yang berkesan mengambil kira keseluruhan pelajar dan keperluannya dari segi kognitif, afektif dan psikomotor, dan (3) pembelajaran patut lebih aktif, bukannya pasif.

Eksistentialisme – agak unik kerana memberi tumpuan ke atas pengalaman individu. Aliran ini percaya individu harus mengetahui kehidupannya, apakah makna hidup kepada diri dan apakah yang benar untuk kehidupannya. Secara umum, pendokong pemikiran ini menekankan pilihan kreativiti, pengalaman hidup dan tindakan yang kukuh ke atas kewujudan manusia. Ahli falsafah Perancis, Sartre berpendapat setiap individu yang hidup mesti menentukan apakah erti kehidupan itu terhadap dirinya. Terpulang kepada diri seseorang untuk menentukan siapakah dirinya. Justeru itu, guru perlu membenarkan pelajar untuk bebas memilih dan menyediakan pengalaman yang dapat membantu mereka untuk mencari dan memberi makna terhadap hidup. Pendekatan ini, walaupun berbeza dengan pendekatan yang lain, tidak bermakna pelajar bebas membuat apa yang disukai kerana kebebasan mempunyai peraturan dan menghormati kebebasan orang lain adalah sangat penting.

Social reconstructionism – berpendapat sekolah harus mengambil tanggungjawab untuk memimpin perubahan atau menyusun semula masyarakat. Aliran pemikiran ini diasaskan oleh Theodore Brameld yang menyatakan; (1) hidup sekarang penuh dengan krisis dan sesebuah tamadun boleh lenyap dalam sekelip mata, dan (2) manusia juga berfikir, bijak, bersifat teknologikal dan berpotensi membentuk sebuah kehidupan yang sejahtera, sihat dan memenuhi keperluan hidup mereka. Justeru itu sekolah wajar menjadi ejen kepada perancangan dan perubahan sosial. Sekolah tidak hanya sebagai tempat berpindah ilmu dan pengetahuan tentang sosial di dalam masyarakat sebaliknya membina semula sosial masyarakat.
Post a Comment