Thursday, August 23, 2007

Peranan guru dan sekolah dalam sistem sosial (7-akhir)

Sekolah adalah institusi sosial. Institusi yang ditubuhkan oleh masyarakat untuk mengekalkan dan meningkatkan kualiti hidup. Sekolah adalah institusi untuk mendidik golongan muda melalui proses yang kompleks, pelbagai polisi dan kurikulum untuk menyempurnakan misi negara.

Sekolah sebagai imbasan masyarakat

Sekolah merupakan cermin budaya kebangsaan dan budaya-budaya lain yang berada di sekitarnya. Sekolah swasta, sekolah agama dan persendirian adalah contoh sekolah yang dikekalkan oleh sekumpulan masyarakat bagi melangsungkan kehadiran mereka. Salah satu contoh ialah Sekolah Agama Rakyat (SAR) yang masih wujud dan berorientasikan agama. Menjadikan pelajar yang inginkan ilmu agama lalu mereka dihantar ke Timur Tengah bagi mendalami bidang dan minat masing-masing.

Perbezaan di antara persekitaran yang melingkungi sekolah boleh menjadi lebih genting. Sekolah bandar yang dibina berdekatan dengan bandar-bandar besar kerapkali memberi imej masalah sosial yang berada di sekitarnya seperti penagihan dadah, jenayah dan kemiskinan. Salah satu masalah yang paling utama di Malaysia ketika ini ialah kualiti sekolah-sekolah seperti ini. Bagi keluarga yang berada, mereka mahukan anak-anak yang mendapat pendidikan lebih baik dan memilih sekolah kawasan bandar yang lebih sempurna. Justeru jurang di antara lapisan masyarakat semakin melebar.

Bagaimanapun, perbandingan kejayaan sesuatu sekolah tidak mengambil kira siapa pelajar sebaliknya kejayaan semasa peperiksaan utama yang menjadi ukuran. Jadi, apakah ukuran sekolah yang cemerlang ini?

Pertama, kita mesti memberi definisi yang tepat ke atas sekolah cemerlang. Ukuran biasa ialah berapa ramai pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan dan mampu untuk mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Lainnya pula melihat kecemerlangan ialah mencapai tahap celik huruf yang tinggi dan keupayaan untuk memahirkan diri dalam komputer. Bagi sesetengah yang lain, keupayaan menyelesaikan masalah, berfikir kreatif dan mampu belajar adalah kriteria lebih penting bagi mendefinisi kecemerlangan. Dan yang terakhirnya pula berpendapat sekolah cemerlang ialah yang sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan ke arah kejayaan bukan sebaliknya. Bagi mereka, penambahbaikan di sekolah adalah proses yang perlahan tetapi menuju ke arah yang betul.

Bagi mencari definisi yang tepat sekolah cemerlang, beberapa kajian telah dilakukan di Amerika Syarikat pada tahun 1980-an dan awal 1990-an yang juga menggunakan istilah sekolah berkesan. Ciri-ciri sekolah berkenaan diterangkan dalam kaedah berbeza melalui pelbagai jenis kajian. Antaranya ialah:

Kepimpinan yang utuh - Sekolah cemerlang mempunyai kepimpinan yang utuh. Individu yang menilai pendidikan melihat diri mereka adalah pemimpin, bukannya pengurus atau pentadbir. Mereka akan memantau prestasi setiao orang di sekolah termasuk guru, kakitangan, pelajar dan diri mereka sendiri. Pemimpin jenis ini mempunyai wawasan untuk menjadikan sekolah lebih menarik untuk dipelajari dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas bagi merealisasikan hasrat tersebut.

Harapan yang tinggi - Aspirasi guru yang tinggi terhadap pelajar. Mereka percaya semua pelajar boleh belajar. Justeru, komunikasi dengan pelajar adalah realistik dan penuh dengan harapan.

Menekankan kemahiran asas - Masih lagi berkisar dengan keupayaan menulis, membaca dan mengira kerana asas-asas ini menjadikan pelajar lebih cekap untuk bergerak ke peringkat yang lebih tinggi.

Persekitaran sekolah yang terkawal - Suasana yang kondusif, selamat dan selesa adalah idaman kepada pelajar dan guru. Pelajar akan dapat belajar dengan lebih baik manakala guru pula akan lebih bersungguh-sungguh dan fokus dalam pengajaran mereka.

Penilaian pelajar yang berterusan - Menilai adalah proses yang berterusan. Prestasi pelajar dipantau secara dekat dan tindakan perlu akan dilaksanakan setelah pelajar menunjukkan prestasi yang lemah atau tidak mencapai sasaran.

Prihatin dengan wawasan - Pelajar dan guru didedahkan matlamat bersama yang hendak dicapai. Mereka bergerak bersama-sama dan tidak lekang daripada sentiasa mengingatkan kejayaan adalah milik semua.

Fokus pada pembelajaran pelajar - Merancang, melaksana dan menilai adalah diberi sepenuhnya ke atas kualiti pembelajaran pelajar. Jika di sektor kerajaan diwar-warkan dengan Key Performance Index (KPI), di sekolah juga wajar dilaksanakan langkah demikian untuk pelajar bagi mencapai kecemerlangan akademik.

Penglibatan guru, ibu bapa dan agensi profesional - Persatuan yang menjaga hubungan guru dan ibu bapa kerapkali bermasalah kerana kurang mendapat sokongan padu ibu bapa. Trend sekolah pada masa depan ialah mewarnai sosial masyarakat dan menjadi pembekal kepada pembangunan modal insan. Melibatkan agensi profesional akan menggalakkan bakat-bakat muda muncul dengan lebih pantas dan memilih bidang yang mereka gemari.

Sebagai rumusan, budaya adalah sangat penting bagi menggalakkan pembentukan sekolah cemerlang kerana ia mengingatkan semua pihak iaitu guru, pelajar dan sekolah untuk bersama-sama berusaha ke arah kecemerlangan negara.
Post a Comment