Friday, August 24, 2007

Fungsi-fungsi kepimpinan

Kepimpinan adalah tanggungjawab. Menjadi pemimpin bererti memikul tanggungjawab yang memerlukan pelbagai kemahiran. Salah memimpin bermakna salah membuat keputusan, tidak menghiraukan pembangunan sumber dan meninggalkan legasi dalam keadaaan kucar-kacir.

Perbezaan peranan pemimpin boleh diperhatikan di sepanjang sejarah kehadiran manusia di dunia berbilion tahun yang lalu. Bermula dengan Nabi Adam A.S, umat manusia sentiasa hidup dengan memimpin dan dipimpin. Dalam proses kepimpinan ini, banyak perkara yang berlaku, menyentuh pelbagai watak, keputusan dan penilaian. Kehadiran pemimpin silih-berganti dalam berbagai-bagai bidang. Antaranya ialah birokratik, autokratik dan demokratik. Justeru, negara-negara yang wujud di dunia pada hari ini turut mewarisi jenis-jenis kepimpinan monarki, demokrasi berparlimen, demokrasi berpresiden, sosialis, komunis dan totalitarian.

Negara yang masih mengamalkan sistem kerajaan monarki semakin berkurangan kerana masyarakat dunia bertambah faham terhadap konsep monarki dalam kepimpinan moden. Namun begitu, institusi beraja masih kuat berpengaruh kerana kuasa utama terletak kepada raja atau sultan manakala ahli kerabat diraja biasanya memonopoli kuasa eksekutif. Ketua negara adalah warisan takhta kerajaan berdasarkan keturunan. Antara negara yang masih utuh menggunakan pemerintahan monarki ialah Arab Saudi dan Brunei.

Demokrasi berparlimen adalah sebuah kerajaan yang mengamalkan doktrin pengasingan kuasa dan menggunakan slogan "kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat." Negara yang mengamalkan sistem ini mewakili sebuah parlimen yang mana wakilnya dipilih melalui pilihan raya. Ia juga mempunyai raja sebagai ketua negara yang menjadi simbolik. Antara negara yang mengguna pakai sistem pentadbiran jenis ini ialah Britain, Malaysia, Thailand, Nepal, Jepun, Sweden dan Norway.

Berbeza dengan demokrasi berparlimen, negara-negara yang mengamalkan sistem demokrasi berpresiden melantik seorang rakyat biasa sebagai presiden melalui pilihan raya atau proses pemilihan tertentu. Ada negara yang memperuntukkan kuasa penuh kepada presiden seperti Filipina, Indonesia dan Amerika Syarikat, sebaliknya ada negara yang menjadikan presiden sebagai kuasa simbolik dengan kuasa sebenar berada di tangan perdana menteri seperti Singapura dan India.

Pentadbiran jenis sosialis memihak kepada golongan miskin dan rakyat kelas bawahan. Di sini, kekayaan adalah milik kerajaan dan negara, bukannya individu. Dalam sistem sosialis, ia menyekat perkembangan pasaran bebas dan tidak banyak mengiktiraf keupayaan seseorang untuk melangkah jauh dalam usahanya. Kerajaan sosialis sering dikaitkan dengan revolusi seperti yang berlaku di Myanmar, Laos, Libya dan Algeria.

Kerajaan komunis yang masih wujud ketika ini ialah Korea Utara yang melaungkan slogan "sama rata, sama rasa." Negara lain ialah Cuba yang memiliknegarakan ekonomi. Bagaimanapun Cuba lebih terbuka dalam menjalin hubungan dengan negara luar berbanding Korea Utara. Pengaruh komunis telah terbatas dan akan dikenang sebagai masa yang sukar kerana memisahkan Jerman Timur dan Barat, Vietnam Utara dan Selatan serta Korea Utara dan Selatan.

Pentadbiran totalitarian sudah tidak wujud pada hari ini dalam erti kata sebenar kerana tokoh-tokoh seperti Adolf Hitler, Mossolini dan Stalin gagal menyebarkan ideologi mereka ke seluruh dunia. Konsep pemimpin ini ialah menghalalkan kekerasan bagi mempastikan ideologi berkenaan diluaskan. Dengan erti kata lain matlamat menghalalkan cara.

Konsep kepimpinan yang dibentangkan di atas adalah sangat luas dan sukar untuk kita kaitkan dengan kepimpinan organisasi jika tidak melihat elemen asas kepada kepimpinan tersebut. Tokoh-tokoh kepimpinan mengkaji peranan dan jenis pemimpin yang berkesan merumuskan lima fungsi pemimpin iaitu:

Pengurusan kumpulan. Pemimpin bertindak dengan tanggungjawab ke atas kumpulannya bagi menggerakkan setiap perubahan. Peranan ini boleh dilaksanakan dalam keadaan formal seperti memberi arahan dan juga tidak formal seperti memberikan pendapat untuk melakukan tugas tertentu. Orientasi pemimpin seperti ini ialah sangat mesra dengan ahli kumpulan dan bijak menggunakan elemen sentuhan dan belaian bagi mempastikan ahli-ahlinya melaksanakan peranan masing-masing.

Memberi arah. Wawasan 2020 adalah contoh idea seorang pemimpin yang memberi arah kepada kumpulan. Arah tersebut adalah jelas, boleh dicapai dan memberi keinginan yang meluap-luap untuk mencapainya. Keupayaan pemimpin memberi panduan matlamat dapat menjadikan setiap usaha ahli kumpulan dapat dijayakan bagi menyempurnakan arah tersebut.

Pengurusan kerja. merancang, melaksana dan mengurus memerlukan kebijaksanaan sinergi. Tanpa keupayaan dan kematangan berfikir, sukar bagi mana-mana pemimpin untuk mengembangkan ideanya. Jika dilihat dalam organisasi, Jepun berjaya membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai kaedah pengurusan kerjanya sendiri, walaupun politik bergolak ekonomi mereka masih lagi stabil.

Pembangunan ahli kumpulan. Dalam konteks negara, ia bererti pembangunan modal insan. Sumber manusia sangat penting dan kritikal kerana dapat menarik dan menjatuhkan kekuatan sesebuah negara. Orientasi pemimpin jenis ini ialah mengutamakan semua aspek pembangunan sumber manusia termasuk pendidikan, sosial dan kebudayaan.

Penilaian. Menilai adalah subjek yang sering diketepikan kerana sukar. Walau bagaimanapun, proses penilaian boleh difokuskan kepada beberapa aspek yang penting dan signifikan terhadap pembangunan kepimpinan pada masa depan.

Fungsi kepimpinan ini tidak semestinya seimbang pada semua pemimpin kerana ada di antaranya sangat dominan dalam diri seseorang pemimpin. Kita boleh memberi skala cemerlang, sederhana dan tidak berkesan kepada mana-mana ketua atau pemimpin bagi menilai tahap kejayaan kepimpinannya.
Post a Comment