Monday, August 06, 2007

Pengurusan dari perspektif solat

Penulis : M.Z.Azmie
Tahun : 1999
Penerbit : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Muka surat : 142

Pengurusan dan solat sangat sinonim. Tindak-tanduk seorang pengurus sebenarnya tersirat dalam rukun mendirikan solat. Apabila setiap keputusan dan tindakan yang akan diambil oleh pengurus mengikut apa yang tersirat dalam solat, sesebuah organisasi akan berjaya mengatasi setiap masalah dalam hubungannya sesama manusia. Buku ini seharusnya dijadikan panduan dalam menguruskan sesebuah organisasi.

Di dalam solatlah terhimpunnya seluruh prinsip addeen yang menjadi tiang agama serta kehidupan. Solat boleh dijadikan sebagai sebuah senarai semak pengurusan yang mudah, menyeluruh dan seimbang.

Solat adalah pelaksanaan yang rutin bagi seorang Islam yang telah mencapai akil baligh. Dilakukan setiap hari tanpa ada pengecualian bagi yang tidak ada keuzuran syari'e. Pengulangan solat yang dilakukan sebanyak lima kali sehari seharusnya menjadikan solat lebih sempurna dan khusyuk. Bentrand Russel, seorang pemikir terkemuka telah mengakui peranan agama. Beliau mengatakan, "Tanpa syak lagi agama yang dibawa oleh Muhammad sebagai unsur penting dalam kejayaan negaranya."

Organisasi dan tujuan hidup adalah sama. Kiblat adalah lambang tujuan hidup yang jelas. Azan mewakili wawasan dan misi, menggunakan bahasa yang baik, jelas dan ringkas. Manakala objektif organisasi dibina berpandukan niat solat. Niat adalah satu deklarasi yang disertai oleh hati, perbuatan dan perkataan untuk menjadikannya berkesan.

Penulis buku ini ingin melihat kaitan solat dengan pengurusan organisasi dari tiga perspektif iaitu: (1) solat sebagai asas organisasi beriman, (2) kesempurnaan ibadat lain ditentukan oleh kesempurnaan solat, dan (3) solat sebagai senarai semak pengurusan yang mudah, menyeluruh dan seimbang.

Ulasan Editor: Pemisahan ilmu pengurusan daripada agama adalah kesan dari sejarah yang panjang. Pemisahan ini bermula di Barat apabila sekularisme menjadi pilihan pentadbir. Seterusnya penjajahan menjadikan pemisahan di antara ilmu dunia dan agama semakin lebar dan menjadi asas kepada pembinaan masyarakat industri sehingga kini.

Namun, ternyata pemisahan agama dari pengurusan telah mencetuskan pelbagai kegawatan kepada dunia kini. Maka acuan yang baru sedang dicari.Post a Comment