Thursday, August 09, 2007

Peranan guru dan sekolah dalam sistem sosial (5)

Guru kelas, seperti juga seorang juruterbang, mempunyai matlamat yang jelas ke arah mana detinasinya. Setiap kali menjejakkan kaki ke dalam kelas, hala tuju dan destinasi telah diberi makna yang lebih padat iaitu apa yang berlaku ke atas pelajar adalah hasil daripada pengalaman di dalam kelas.

Guru akan memikirkan mengenai apa yang patut pelajar tahu, boleh lakukan atau bagaimana mereka mengalami sesuatu kesan daripada pengalaman di dalam kelas setelah persediaan dibuat oleh guru. Setiap aktiviti dan pengalaman pembelajaran secara jelas dan nyata mendorong kepada silibus yang telah ditetapkan.

Apabila guru telah mengenal pasti, peringkat seterusnya ialah bagaimana membawa pelajar ke tahap tersebut? Tahap ini lebih kritikal. Apakah cara atau kaedah yang sepadan dengan hasil akhir tersebut? Apa yang guru mahu daripada pelajar untuk mereka mentelaah dan bagaimana guru mahu pelajar mentelaah?

Bagaimanapun, wajar disemat di fikiran bahawa tidak ada seseorang yang memiliki pengetahuan sehingga beliau dapat mempraktikkannya untuk diri sendiri, gunakan dan disebarkan kepada orang lain. Guru yang berkesan ialah yang dapat mencetuskan aktiviti yang menggalakkan pelajar mengguna pakai pengetahuan mereka dan merasai pengalaman memiliki ilmu tersebut.

Dari segi kerja rumah atau tugasan yang perlu dibawa balik ke rumah, acapkali menjadi tidak sempurna kerana ia diberi dalam keadaan tergesa-gesa dan tidak lengkap. "Untuk kelas esok, sila baca Bab 3." Kenyataan begini adalah terlalu umum dan tidak produktif bagi pembinaan ketelitian pelajar.

Memberi kerja rumah atau tugasanyang sangat penting bagi kemahiran para pelajar dalam banyak perkara. Yang penting di sini ialah bukannya semua tugasan tersebut dibuat dengan lengkap tetapi berapa banyak maklumat yang diuji dapat menjadi asas kepada kefahaman pelajar bagi kelas yang akan datang.

Justeru, guru dapat membantu pelajar untuk memahami bagaimana memilih pendekatan bagi menggunakan tugasan untuk memahami sesuatu subjek. Umpamanya jika ada bahagian-bahagian yang terperinci dan sukar difahami, guru boleh memberi penerangan yang lebih jelas seiring dengan kerja rumah berkenaan. keadaan pelajar yang berbeza-beza juga wajar diberi perhatian. Pelajar yang pintar lebih cepat memahami soalan berbanding pelajar yang lembap.

Tahap kesukaran dalam tugasan mesti dikenal pasti. Contohnya beberapa perkataan yang mempunyai makna berbeza atau tidak pernah didengar oleh pelajar boleh dijelaskan. Jika perkataan "justifikasi" atau "paradigma" ditulis pada awal ayat dan muka surat pertama, kecenderungan pelajar untuk tidak meneruskan soalan yang seterusnya mungkin lebih tinggi kerana semangat untuk menjawab dipatahkan oleh perkataan yang mereka tidak faham. Lebih baik jika guru dapat menulis nota kecil di bawah bagi menerangkan maksud perkataan tersebut.
Post a Comment